TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Sbor
Zpěvníky
Ave verum
Missa in "C"
Mše koledová
Vánoční

Sbor

Máte-li chuť si zazpívat nebo zahrát v našem farním sboru, neváhejte a ozvěte se. Vítáni jsou zpěvačky a zpěváci všech výškových rozsahů a hráči zejména na akustické nástroje. Za relativně krátkou dobu našeho působení se nám repertoár hezky a rychle rozrůstá, v současnosti zahrnuje například následující písně:

 • Boží Beránku, tobě patří čest
 • Čistá jak studánka
 • Dnes jdu k tobě, Pane můj
 • Hosana
 • Chci, Pane, chválit tě
 • Jako řeka
 • Je stále přítomná
 • Kříž k nebi tam ční
 • Madonna
 • Neseme, Pane, chléb a víno
 • Pána chval
 • Požehnaný jsi, Bože
 • Slunce Kristovy lásky
 • Svorní jsme
 • Světem běžím dál
 • Taizé - Blízko je Pán
 • Taizé - Každý den
 • Taizé - Ó přijď, Pane můj
 • Tobě patří chvála
 • Ty jsi chléb živý
 • Úžasná láska
 • Vzdejme Pánu díky
 • Zpívej dál
 • Živý je Pán ... a další
Zkoušky se konají nepravidelně, většinou jednou za dva týdny v pátek večer u Šustrových. Případní zájemci si můžou vytisknout zpěvník, jenž se nachází v sekci Zpěvník. Zpívání "naostro" obvykle probíhá první neděli v měsíci během "dětské" mše svaté, někdy i častěji podle potřeby. Obvykle se také setkáváme 30-45 minut před mší svatou k závěrečnému doladění :-) Návrhy nebo komentáře můžete také uveřejnit v našem fóru.

Kontakt: Pavel Šustr, (905) 824-6926


Underscore.gif
Ta dravá šelma, kterou jsi viděl, byla a není; vystoupí ještě z propasti, ale půjde do záhuby. A užasnou ti obyvatelé země, jejichž jméno není od založení světa zapsáno v knize života, až uvidí, že ta dravá šelma byla a není, a zase bude. [Zj 17,8]