TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Září/Říjen '19
Čer./Srp. '19
Červen '19
Květen '19
Duben '19
Březen '19
Únor '19
Leden '19
Prosinec '18
Listopad '18
Říjen '18
Září '18
Čer./Srp. '18
Červen '18
Květen '18
Duben '18
Březen '18
Únor '18
Leden '18
Prosinec '17
Listopad '17
Říjen '17
Září '17
Čer./Srp. '17
Červen '17
Květen '17
Duben '17
Březen '17
Únor '17
Leden '17
Archív...
Page Title

 

VYPROŠUJEME DAR ZDRAVÍ NAŠIM NEMOCNÝM:

Boženě Bongardové, Heleně a Vladimíru Dvořákovým, Aloisi Foglovi, Václavu Fürbacherovi, Marii Hanzlíkové, Milanu Havlínovi, Milanu Hyklovi, Vladimíru Kavanovi, Františku Klimešovi, Robertu Koblovskému, Růženě Kytlové, Radku Marvánkovi, Boženě Matanovičové, Františku Mišurcovi, Jiřině Moravcové, Josefě Perglové, Emilii Peřinové, Martě Růžičkové, Martě Slavíkové, Janu Steinskému, Josefu Vinickému, Leopoldě Zatloukalové, Nadě Živné.

 

 

BURLINGTON:

 

Upozornění: Mše svatá v neděli 24.prosince (Štědrý den) bude mimořádně v 10.00 hodin.  Mše svatá v 15.00 hod. nebude.

 

Oznámení:

          Veliké poděkování patří všem, kdo se 25. listopadu zúčastnili Duchovní obnovy v Burlingtonu.  Zvláště srdečné díky těm, kdo zajišťovali oběd a jakkoliv pomáhali s přípravou a průběhem.

          Silvestrovský večer v Burlingtonu: Srdečně zveme ke společnému prožití silvestrovského večera na faře v Burlingtonu.  Tradičně rodinnější atmosféra.  Půlnoční adorace a Mše svatá.  Na všechny se těšíme.  Svoji účast oznamte, prosím, předem.  Děkuji!         P. Norbert

 

 

TORONTO:

 

GRATULUJEME Terce a Adovi Kasjakovým u příležitosti narození a křtu jejich syna Martina.  Vítáme Martínka v našem společenství.

 

GRATULUJEME rovněž panu V. Rydlovi u příležitosti jeho polokulatých narozenin.

Martínkovi a celé jeho rodině, panu Rydlovi i všem, kteří v měsíci prosinci slaví narozeniny a nebo jiná výročí, vyprošujeme hojnost Božího požehnání a milostí.

 

DĚKUJEME všem, kteří se jakkoliv podíleli na úspěšném karnevalu pro děti a zároveň děkujeme vám všem, kteří jste přispěli svým  pečivem do vánočních balíčků cukroví.

POZVÁNÍ

Silvestrovská zábava - neděle 31. prosince 2006 v hale kostela sv. Václava.  Večeře se podává v 18.30 hod. (hala bude otevřena v 18.00 hod.).  Vstupné $45.00 (do 24.12.), $55.00 (po 24.12.).  V ceně je hudba - D.J., večeře, půlnoční přípitek a občerstvení.  Rezervace vstupenek NUTNÁ u pana Ovčačíka po každé nedělní bohoslužbě a nebo tel. 416-225-9324.  Bohoslužba na poděkování bude v 17.00 hod.

_____________________________________________________

 

SRDEČNÉ DÍKY vám všem, kteří jste do dnešního dne jakýmkoliv způsobem přispěli na přístavbu kostela.  Náš dluh se díky vaší velkorysosti snížil a ke dni 30. listopadu 2006 činí $186,626.  Sbírka pokračuje.  Pro vaše dary použijte laskavě farní obálky a označte je „VÝTAH“.

 

YOUR TRUST OR WILL: Please remember Czech missions in your trust or will.  Our legal title is: St. Wenceslaus Church,

496 Gladstone Avenue, Toronto, ON  M6H 3H9.  For Information call Rev. Libor - 416-532-5272.  Thank you!

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Underscore.gif
V těch dnech vstal Petr ve shromáždění bratří - bylo tam pohromadě asi sto dvacet lidí - a řekl: [Sk 1,15]