TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Březen '20
Led/Únor '20
Prosinec '19
Listopad '19
Září/Říjen '19
Čer./Srp. '19
Červen '19
Květen '19
Duben '19
Březen '19
Únor '19
Leden '19
Prosinec '18
Listopad '18
Říjen '18
Září '18
Čer./Srp. '18
Červen '18
Květen '18
Duben '18
Březen '18
Únor '18
Leden '18
Prosinec '17
Listopad '17
Říjen '17
Září '17
Čer./Srp. '17
Červen '17
Květen '17
Archív...
Page Title

 

VYPROŠUJEME DAR ZDRAVÍ NAŠIM NEMOCNÝM:

 

Boženě Bongardové, Heleně Dvořákové, Aloisi Foglovi, Václavu Fürbacherovi, Milanu Havlínovi, Milanu Hyklovi, Vladimíru Kavanovi, Františku Klimešovi, Robertu Koblovskému, Barboře Kroulíkové, Růženě Kytlové, Radku Marvánkovi, Boženě Matanovičové, Františku Mišurcovi, Jiřině Moravcové, Josefě Perglové, Emilii Peřinové, Martě Růžičkové, Martě Slavíkové, Janu Steinskému, Marii Tonnerové, Josefu Vinickému, Leopoldě Zatloukalové, Nadě Živné.

 

 

 

BOHOSLUŽBY VE SVATÉM TÝDNU

 

Toronto:         Květná neděle                            Neděle 1. dubna       10.30 hod.     Žehnání ratolestí, mše svatá

                            Mše sv. se svěcením olejů        Úterý    3. dubna       19.30 hod.     St. Michael’s Cathedral

                                                                             Středa  4. dubna       12.00 hod.     Mše svatá

                            Zelený čtvrtek                            Čtvrtek  5. dubna      19.00 hod.     Mše svatá na památku Večeře Páně

                            Velký pátek                                Pátek   6. dubna       15.00 hod.     Křížová cesta a Velkopáteční obřady

                            Bílá sobota                                 Sobota 7. dubna       19.30 hod.     Vigilie Zmrtvýchvstání Páně, žehnání pokrmů

 

Burlington:   Květná neděle                            Neděle 1. dubna       15.00 hod.     Žehnání ratolestí, mše svatá

                            Mše svatá se svěcením olejů    Pondělí 2. dubna      19.30 hod.     Christ the King Cathedral, Hamilton

                            Zelený čtvrtek                            Čtvrtek  5. dubna      18.00 hod.     Mše svatá

                            Velký pátek                                Pátek    6. dubna      17.00 hod.     Mše svatá

                            Bílá sobota                                 Sobota  7. dubna      17.00 hod.     Vigilie Zmrtvýchvstání, žehnání pokrmů

                                                 Radostné a požehnané Velikonoce všem farníkům a krajanům přeje

 

 

TORONTO:

 

GRATULUJEME paní Jarmile Matějovicové u příležitosti jejích kulatých narozenin.  Paní Jarmilce i všem jubilantům měsíce dubna vyprošujeme pevné zdraví, hojnost Božího požehnání a pokoje!

 

JARNÍ VESELICE se bude konat v sobotu 21. dubna 2007.  Hudba skupiny Mira Letka, předtančení: folklorní soubor Východná, tombola.  Hala bude otevřena v 18.00 hod, večeře bude podávána v 19.00 hod.  Vstupné (včetně večeře) $30.00 ($40.00 po 15. dubnu).  Vstupenky se prodávají po každé bohoslužbě v neděli v kostele nebo na telefonním čísle 416-922-3456 (paní Dana Nohavicová). - Mše svatá s nedělní platností bude sloužena v 17.00 hod.

 

LETNÍ TÁBOR na „Hostýně“ u Montrealu se letos uskuteční od 12. srpna do 19. srpna.  Podrobnosti u Hanky Drábové - tel. (905) 875-1605.  Žádáme zájemce, aby se přihlásili co nejdříve.  Z důvodu velkého zájmu se může stát, že tábor bude již brzy obsazený.

 

PŘIPRAVUJE SE:

„Den Matek“ oslavíme společně v neděli dne 13. května.  Po mši svaté bude společný oběd s programem dětí.  Podrobnosti budou upřesněny.

Herečka Jana Franková vystoupí v Torontu v hale našeho kostela v neděli dne 20. května ve 13.00 hod.  V Hamiltonu vystoupí v sobotu 19. května v kostele sv. Cyrila a Metoděje v 18.00 hod.  Program: Dramatizace básní od K.J. Erbena - Kytice, s hudbou Petra Ebena..

 

SRDEČNÉ DÍKY vám všem, kteří jste do dnešního dne jakýmkoliv způsobem přispěli na přístavbu našeho kostela.  Náš dluh ke dni 30. března činí $160,626.00.  Sbírka na zaplacení dluhu stále pokračuje.  Pro vaše dary použijte laskavě farní obálky a označte je „VÝTAH“.

________________________________

Milí přátelé, sestry a bratři,

ze srdce nám všem přeji, ať vzkříšený Ježíš posilní naši víru, naději a lásku, ať naplní naše srdce svým pokojem, abychom se nebáli.  Ať nám dá odvahu, abychom dokázali nejenom vždy povstat ze svých pádů, ale abychom dokázali vzlétnout k oblakům ... 

V modlitbě vzpomínám na Vás všechny, na vaše blízké, zvláště na všechny naše nemocné a ty, kteří mezi nás nemohou přicházet.

Požehnané Velikonoce!

                 Bůh Vám žehnej!             Váš P. Libor


Underscore.gif
A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ. [1P 5,10]