TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Září/Říjen '19
Čer./Srp. '19
Červen '19
Květen '19
Duben '19
Březen '19
Únor '19
Leden '19
Prosinec '18
Listopad '18
Říjen '18
Září '18
Čer./Srp. '18
Červen '18
Květen '18
Duben '18
Březen '18
Únor '18
Leden '18
Prosinec '17
Listopad '17
Říjen '17
Září '17
Čer./Srp. '17
Červen '17
Květen '17
Duben '17
Březen '17
Únor '17
Leden '17
Archív...
Page Title

 

VYPROŠUJEME DAR ZDRAVÍ NAŠIM NEMOCNÝM:

 

Boženě Bongardové, Heleně Dvořákové, Aloisi Foglovi, Václavu Fürbacherovi, Milanu Havlínovi, Milanu Hyklovi, Vladimíru Kavanovi, Františku Klimešovi, Robertu Koblovskému, Růženě Kytlové, Radku Marvánkovi, Boženě Matanovičové, Františku Mišurcovi, Jiřině Moravcové, Josefě Perglové, Emilii Peřinové, Martě Růžičkové, Martě Slavíkové, Janu Steinskému, Marii Tonnerové, Josefu Vinickému, Leopoldě Zatloukalové, Nadě Živné.

 

 

 

BURLINGTON:

V důsledku mého stěhování do farnosti sv. Antonína v Hamiltonu má fara sv. Vojtěcha nová telefonní čísla: telefon (905)-549-9066, fax (905)549-3278.  Kdykoliv je také možno volat na mobilní telefon; Cell (905) 921-6806.  Poštovní adresa zůstává stejná.  Děkuji za pochopení.  P. Norbert.

 

TORONTO:

GRATULUJEME paní Evě Matuškové u příležitosti jejích narozenin.  Vyprošujeme jí i všem jubilantům měsíce března hojnost Božího požehnání!

 

VOLBY PORADNÍHO SBORU farnosti se uskutečnily 25. února 2007.  Na dva roky byli zvoleni: Hana Drábová, Marika Janková, Hana Jurásková a Dušan Olšav.  Zvoleným členům gratulujeme a děkujeme všem, kteří se voleb zúčastnili.  Výtěžek volebního oběda byl $560.00.

 

LETNÍ TÁBOR na „Hostýně“ u Montrealu se letos uskuteční od 12. srpna do 19. srpna.  Podrobnosti sdělí Hanka Drábová - tel. (905) 875-1605.

 

JARNÍ VESELICE se bude konat v sobotu 21. dubna 2007.  Hudba skupiny Mira Letka, předtančení: folklorní soubor Východná, tombola.  Hala bude otevřena v 18.00 hod, večeře bude podávána v 19.00 hod.  Vstupné (včetně večeře) $30.00 ($40.00 po 15. dubnu).  Vstupenky se prodávají po každé bohoslužbě v neděli v kostele nebo na telefonním čísle 416-922-3456 (paní Dana Nohavicová). - Mše svatá s nedělní platností bude sloužena v 17.00 hod.

 

SRDEČNÉ DÍKY vám všem, kteří jste do dnešního dne jakýmkoliv způsobem přispěli na provoz, údržbu i přístavbu kostela.  Sbírka na zaplacení dluhu stále pokračuje.  Pro vaše dary použijte laskavě farní obálky a označte je „VÝTAH“.

________________________________________________

 

Setkání seniorů v měsíci březnu 2007 se uskuteční 7. a 21. března ve 13.00 hod. v novém salonku kostela sv. Václava.

Sokolské velikonoční trhy se budou konat v neděli 25. března 2007 od 11.30 hod do 15.00 hod. v hale kostela sv. Václava.

 


Underscore.gif
A vy jste přitom nadutí, místo abyste se raději zarmoutili; odstraňte ze svého středu toho, kdo to udělal. [1K 5,2]