TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Březen '20
Led/Únor '20
Prosinec '19
Listopad '19
Září/Říjen '19
Čer./Srp. '19
Červen '19
Květen '19
Duben '19
Březen '19
Únor '19
Leden '19
Prosinec '18
Listopad '18
Říjen '18
Září '18
Čer./Srp. '18
Červen '18
Květen '18
Duben '18
Březen '18
Únor '18
Leden '18
Prosinec '17
Listopad '17
Říjen '17
Září '17
Čer./Srp. '17
Červen '17
Květen '17
Archív...
Page Title

 

 

 

GRATULUJEME manželům Bomberovým u příležitosti jejich zlaté svatby.  Přejeme jim i všem jubilantům měsíců července a srpna hojnost Božího požehnání, pokoje, radosti a pevné zdraví.

 

POUŤ K PANNĚ MARII na Hostýně u Montrealu se koná v neděli 12. srpna 2007.  Mše svatá začíná v 11.00 hodin.  Podrobnosti (adresa a popis cesty) na www.katolik.ca

 

LETNÍ TÁBOR na „Hostýně“ u Montrealu se letos uskuteční od 12. srpna do 19. srpna.  Podrobnosti u Hanky Drábové - tel. (905) 875-1605.  Žádáme zájemce, aby se přihlásili co nejdříve.

 

UPOZORNĚNÍ: Ve dnech 26. června - 9. srpna nebude P. Libor přítomen (zvláštní neplacené volno schválené panem Biskupem Esterkou).  Po dobu jeho nepřítomnosti budou nedělní bohoslužby jako obvykle v 10.30 hod.  Páteční mše svaté (od 29. června do 17. srpna) NEBUDOU !  Rovněž po dobu prázdnin nebudou sobotní adorace.

V případě potřeby zanechte laskavě vzkaz na telefonním záznamníku (416-532-5272), který bude každý den kontrolován.

 

SVATOVÁCLAVSKÉ POSVÍCENÍ se letos uskuteční  v sobotu 29. září 2007.  Podrobnosti budou oznámeny příště.

 

SRDEČNÉ DÍKY vám všem, kteří jste do dnešního dne jakýmkoliv způsobem přispěli na přístavbu našeho kostela.  Náš dluh ke dni 20. června činí $150,626.00.  Sbírka na zaplacení dluhu stále pokračuje.  Pro vaše dary použijte laskavě farní obálky a označte je „VÝTAH“.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

YOUR TRUST OR WILL: Please remember Czech missions in your trust or will.  Our legal title is: St. Wenceslaus Church,         496 Gladstone Avenue, Toronto, ON  M6H 3H9.  For Information call Rev. Libor - 416-532-5272.  Thank you!

 

 

Ze srdce Vám všem přeji a vyprošuji krásné prožití dovolených a prázdnin, dostatek odpočinku, načerpání nových sil a Boží ochranu na všech Vašich cestách.

                                   Váš

ZOTAVENÍ V PŘÍRODĚ - VYJDI SI S JEŽÍŠEM

 

Ježíš se často odebíral na „opuštěné místo“ do přírody, aby se zotavil.  Neboj se s ním proto vyjít ani ty!

Najdi si klidné místo v přírodě, v zahradě, v parku, v lese, u potoka, nebo u moře.  Můžeš se procházet, sedět, nebo si lehnout.  Pokud to pro tebe není možné, vem si nějakou pokojovou rostlinu a zadívej se na ní.

Nech se naplňovat rytmem přírody, rytmem deště, rytmem bublajícího potoka, rytmem rostoucích květin, rytmem putujícího slunce.  Uvolněně naslouchej zvukům a tichu přírody.  Pozoruj větve stromu, žasni nad leskem kapek rosy...  Zůstávej v klidu tak dlouho, dokud toto vše do sebe nepojmeš, pak začni ve svém srdci děkovat Bohu za vše, co jsi objevil.

Tak v přírodě zakusíš blízkost Toho, který toto vše utvořil.  Jen v Jeho blízkosti si můžeš opravdu odpočinout a zotavit se.                  ( Tomislav Ivančič )

 

VYPROŠUJEME DAR ZDRAVÍ NAŠIM NEMOCNÝM:

 

Boženě Bongardové, Heleně Dvořákové, Aloisi Foglovi, Ireně a Václavu Furbacherovým, Milanu Hyklovi, Vladimíru Kavanovi, Františku Klimešovi, Robertu Koblovskému, Růženě Kytlové, Radku Marvánkovi, Boženě Matanovičové, Františku Mišurcovi, Jiřině Moravcové, Josefě Perglové, Emilii Peřinové, Martě Růžičkové, Martě Slavíkové, Janu Steinskému, Marii Tonnerové, Alžbětě Turekové, Josefu Vinickému, Leopoldě Zatloukalové, Nadě Živné.

_____________________________________________________________________________________________________________________


Underscore.gif
První 'běda' pominulo, a hle, už jsou tu dvě další! [Zj 9,12]