TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Březen '20
Led/Únor '20
Prosinec '19
Listopad '19
Září/Říjen '19
Čer./Srp. '19
Červen '19
Květen '19
Duben '19
Březen '19
Únor '19
Leden '19
Prosinec '18
Listopad '18
Říjen '18
Září '18
Čer./Srp. '18
Červen '18
Květen '18
Duben '18
Březen '18
Únor '18
Leden '18
Prosinec '17
Listopad '17
Říjen '17
Září '17
Čer./Srp. '17
Červen '17
Květen '17
Archív...
Page Title

 

VYPROŠUJEME DAR ZDRAVÍ NAŠIM NEMOCNÝM:

 

 

 

 

GRATULUJEME Štefanovi a Zuzaně Čabákovým u příležitosti narození jejich dcery Anežky, která přijala svátost křtu 26. srpna 2007.  Vítáme Anežku v našem farním společenství.

GRATULUJEME paní Růženě Kavanové u příležitosti jejích narozenin.  Anežce, paní Růžence i všem jubilantům měsíce září vyprošujeme hojnost Božího požehnání, pevné zdraví a všechno nejlepší.

(Pokud si přejete, aby byla významná výročí vašich blízkých a přátel zveřejněna v našem zpravodaji jmenovitě, prosíme, obraťte se do 21. dne každého měsíce na P. Libora.)

 

UPŘÍMNOU SOUSTRAST vyslovujeme panu Václavu Jakešovi nad úmrtím jeho manželky Jarmily Jakešové.

HLUBOKOU SOUSTRAST vyslovujeme také všem přátelům paní Boženy Matanovičové nad jejím úmrtím.  Zádušní mše za paní Boženku bude v sobotu 8. září v 11.00 hod. v našem kostele.

Odpočinutí lehké dej jim i všem našim zemřelým Pane a světlo věčné ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji.“

 

DĚKUJEME P. Norbertovi a P. Gregorovi za zastupování P. Libora po dobu jeho nepřítomnosti.  Zvláštní poděkování patří P. Jendovi a P. Maxmilianovi rovněž za zastupování v našem kostele a za přípravu a vedení tábora na Hostýně.  Děkujeme všem, kteří se na přípravě a organizaci tábora podíleli.

SVATOVÁCLAVSKÉ POSVÍCENÍ

v sobotu 29. září 2007

                                                                                          18.00 hod.  Slavná mše svatá

                                                                                          19.30 hod.  Večeře

Taneční zábava - hraje hudební skupina Mira Letka

Vstupné $25.00   ($30.00 po 23. září 2007)

Vstupenky po každé bohoslužbě v neděli v kostele, nebo telefonicky 416-516-1873

 

UPOZORNĚNÍ: P. Norbert bude v době od 17. do 28. září 2007 na dovolené.  V případě naléhavé potřeby je P. Norbert k zastižení na cell: 905-921-6806.  (Po dobu jeho nepřítomnosti je též možné obrátit se na P. Libora v Torontě.)

_______________________________

 

POZVÁNÍ: Ve čtvrtek 13. září v 19.30 hod. se uskuteční v našem kostele koncert Zemlinského kvarteta z Prahy, který pořádá Mozartova společnost.  Vstupné $25.00, po koncertě občerstvení.

 

SETKÁNÍ SENIORŮ v měsíci září se uskuteční 5. a 19. září ve 13.00 hod. v novém salonku kostela sv. Václava.

 

 

 

Boženě Bongardové, Heleně Dvořákové, Aloisi Foglovi, Ireně a Václavu Furbacherovým, Milanu Hyklovi, Vladimíru Kavanovi, Františku Klimešovi, Růženě Kytlové, Radku Marvánkovi, Františku Mišurcovi, Jiřině Moravcové, Josefě Perglové, Emilii Peřinové, Jarce Petrovičové, Martě Růžičkové, Martě Slavíkové, Janu Steinskému, Marii Tonnerové, Alžbětě Turekové, Josefu Vinickému, Leopoldě Zatloukalové, Nadě Živné.


Underscore.gif
Na to se Pavel k němu obrátil a řekl: "Tebe bude bít Bůh, ty obílená stěno. Sedíš zde, abys mě soudil podle Zákona, a proti Zákonu rozkazuješ, aby mě bili?" [Sk 23,3]