TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Březen '20
Led/Únor '20
Prosinec '19
Listopad '19
Září/Říjen '19
Čer./Srp. '19
Červen '19
Květen '19
Duben '19
Březen '19
Únor '19
Leden '19
Prosinec '18
Listopad '18
Říjen '18
Září '18
Čer./Srp. '18
Červen '18
Květen '18
Duben '18
Březen '18
Únor '18
Leden '18
Prosinec '17
Listopad '17
Říjen '17
Září '17
Čer./Srp. '17
Červen '17
Květen '17
Archív...
Page Title

 

VYPROŠUJEME DAR ZDRAVÍ NAŠIM NEMOCNÝM:

 

Boženě Bongardové, Heleně Dvořákové, Aloisi Foglovi, Ireně a Václavu Furbacherovým, Lence Chovančíkové, Vladimíru Kavanovi, Františku Klimešovi, Lídě Kouřilové, Růženě Kytlové, Radku Marvánkovi, Jiřině Moravcové, Josefě Perglové, Martě Růžičkové, Martě Slavíkové, Janu Steinskému, Marii Tonnerové, Alžbětě Turekové, Hildě Ullmannové,  Leopoldě Zatloukalové, Nadě Živné.

 

GRATULUJEME manželům Foglovým z Montrealu u příležitosti jejich 60. výročí uzavření manželství.  Přejeme jim a všem jubilantům měsíce října vše nejlepší, pevné zdraví, hojnost Božího požehnání, pokoje a radosti.

 

GRATULUJEME Slávkovi Valovi u příležitosti přijetí svátosti křtu, svátosti biřmování a prvního svatého přijímání.  Rovněž gratulujeme Janě Bomberové, Bibiáně a Jergušovi Babjakovým, Josífce a Viktorovi Tichým, Ludmile Sládečkové, Martě a Liborovi Popelovým z Ottawy a Liborovi Ronzovi z Burlingtonu u příležitosti přijetí svátosti biřmování,  Přejeme jim, aby s pomocí Ducha sv. dokázali stále více a pravdivěji všude tam kde budou přinášet ovoce Božího Ducha.  (Lásku, radost, pokoj, shovívavost , laskavost, dobrotu, věrnost, mírnost, zdrženlivost.  Gal 5, 22-23.)

 

DĚKUJEME otci biskupovi Petrovi Esterkovi za to, že zavítal mezi nás, za jeho povzbudivá slova a za udělení svátosti křtu a biřmování našim sestrám a bratřím.

 

PODĚKOVÁNÍ.  Rodina Tichá srdečně děkuje všem krajanům za květiny, dary a všechny projevy soustrasti nad úmrtím jejich strýčka Jaroslava Kytla.

 

POZVÁNÍ:  Modlitba za naše zemřelé se uskuteční jako každý rok u hrobu P. Jandy a P. Neumanna (St. Augustyn Seminary, 2261 Kingston Road) v sobotu 1. listopadu 2008 ve 13.00 hod.  Následuje mše svatá na Masaryktownu v 15.00 hod.

 

DĚTSKÝ KARNEVAL se uskuteční v sobotu 8. listopadu 2008 v 15.30 hod. v  hale našeho kostela.  Všechny děti a rodiče jsou srdečně zváni.  Podrobnosti Zuzka Čabáková (416-253-7834) nebo na www.katolik.ca.

 

SRDEČNÉ DÍKY vám všem, kteří jste přispěli a stále přispíváte na splácení našeho stavebního dluhu, který ke dni 30. září 2008 činí  $20,000.  Naše sbírka stále pokračuje, i po zaplacení dluhu bude potřeba udělat další nutné opravy.  Pro vaše dary použijte laskavě obálky označené „Elevator Fund“.

_______________________________________

 

SETKÁNÍ SENIORŮ v měsící říjnu se uskuteční 1. a 15. října ve 13.00 hod. v novém salonku kostela sv. Václava. 

 

OSLAVA 90. VÝROČÍ VZNIKU REPUBLIKY se uskuteční v neděli 26. října 2008 v 17.00 hod. v našem kostele.  Podrobnosti budou oznámeny.

 

 

YOUR TRUST OR WILL:  Please remember Czech missions in your trust or will.  Our legal title is: St. Wenceslaus Church, 496 Gladstone Avenue, Toronto, ON  M6H 3H9.  For information call Rev. Libor - 416-532-5272.  Thank you!

 

 

 


Underscore.gif
Jak pokračovali v cestě, přijeli k místu, kde byla voda. Dvořan řekl: "Zde je voda. Co brání, abych byl pokřtěn?" [Sk 8,36]