TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Září/Říjen '19
Čer./Srp. '19
Červen '19
Květen '19
Duben '19
Březen '19
Únor '19
Leden '19
Prosinec '18
Listopad '18
Říjen '18
Září '18
Čer./Srp. '18
Červen '18
Květen '18
Duben '18
Březen '18
Únor '18
Leden '18
Prosinec '17
Listopad '17
Říjen '17
Září '17
Čer./Srp. '17
Červen '17
Květen '17
Duben '17
Březen '17
Únor '17
Leden '17
Archív...
Page Title

 

 

 

VYPROŠUJEME DAR ZDRAVÍ NAŠIM NEMOCNÝM:

 

Boženě Bongardové, Heleně Dvořákové, Aloisi Foglovi, Ireně a Václavu Furbacherovým, Milanu Hyklovi, Vladimíru Kavanovi, Františku Klimešovi, Lídě Kouřilové, Růženě Kytlové, Radku Marvánkovi, Jiřině Moravcové, Josefě Perglové, Emilii Peřinové, Jarce Petrovičové, Martě Růžičkové, Martě Slavíkové, Janu Steinskému, Marii Tonnerové, Alžbětě Turekové, Hildě Ullmannové, Josefu Vinickému, Leopoldě Zatloukalové, Nadě Živné.

 

 

GRATULUJEME panu Františku Klimešovi u příležitosti jeho polokulatých narozenin.  Přejeme mu i všem jubilantům měsíce června vše dobré, hodně zdraví, síly a pokoje a hlavně hojnost Božího požehnání a milosti.

 

GRATULUJEME Janě a Oldovi Vaňkovým u příležitosti narození jejich druhého syna Tobiáše.  Přejeme jim hodně radosti, pokoje a Božího požehnání.  Vítáme Tobiáška v našem společenství!

 

DĚKUJEME VŠEM, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na oslavě Dne matek.  Výtěžek z obědu určený na splacení dluhu a opravu střech činil $1,020.00.

 

POUŤ K SV. ANTONÍČKOVI DO CHATHAMU se koná v neděli 8. června - (naposled - po této pouti se kostel zavírá).  Mše svatá  začíná v 10.00 hod.

 

OSLAVY 25. VÝROČÍ posvěcení české kaple v národní svatyni Neposkvrněného početí Panny Marie ve Washingtonu, D.C., se konají ve dnech 7.-8. června 2008.  Podrobnosti u P. Libora.

 

LETNÍ TÁBOR KŘESŤANSKÝCH RODIN NA HOSTÝNĚ u Montrealu se letos uskuteční od 23. do 30. srpna (augusta).  Jelikož je o tábor velký zájem a počet míst je omezen, prosíme zájemce, aby se co nejdříve nahlásili u Hanky Drábové (tel. 905-875-1605).  Děkujeme.

 

SRDEČNÉ DÍKY vám všem, kteří jste přispěli a stále přispíváte na splácení našeho stavebního dluhu, který ke dni 31. května 2008 činí $120,000.  Sbírka stále pokračuje.  Pro vaše dary použijte laskavě farní obálky a označte je „VÝTAH“.

VYSVĚTLENÍ.  Jak jste si možná všimli, i když stále přispíváte na zaplacení našeho dluhu, tak ten se již delší dobu nezmenšil.  Je to z toho důvodu, že bylo a bude nutno udělat další opravy a úpravy na budovách, které nám patří.  Tyto opravy jsou placeny právě z konta, které je určeno na splacení dluhu.  Z těchto peněz jsme zaplatili nové ploty a brány (téměř $12,000.00) a ještě nás čekají nutné opravy střech na domech, které pronajímáme.  Děkuji za Vaši neustálou podporu a pomoc, bez které bychom tyto nutné opravy nemohli realizovat.  Pán Bůh Vám zaplať.  Váš P. Libor.

 

_______________________________________________________________________________

 

SETKÁNÍ SENIORŮ v měsíci červnu se uskuteční 4. a 18. června ve 13.00 hod. v novém salonku kostela sv. Václava.  V měsíci červenci a srpnu se setkání nekonají.

 

_________________________________________________________________________________________________________

 

YOUR TRUST OR WILL: Please remember Czech missions in your trust or will.  Our legal title is: St. Wenceslaus Church, 496 Gladstone Avenue, Toronto, ON  M6H 3H9.  For Information call Rev. Libor - 416-532-5272.  Thank you!


Underscore.gif
Když tam přišel a spatřil, co se z milosti Boží děje, měl radost a povzbuzoval všechny, aby ve svém rozhodnutí setrvali a zůstali Pánu věrni. [Sk 11,23]