TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Září/Říjen '19
Čer./Srp. '19
Červen '19
Květen '19
Duben '19
Březen '19
Únor '19
Leden '19
Prosinec '18
Listopad '18
Říjen '18
Září '18
Čer./Srp. '18
Červen '18
Květen '18
Duben '18
Březen '18
Únor '18
Leden '18
Prosinec '17
Listopad '17
Říjen '17
Září '17
Čer./Srp. '17
Červen '17
Květen '17
Duben '17
Březen '17
Únor '17
Leden '17
Archív...
Page Title

 

 

 

GRATULUJEME Martě a Jerrymu Toushkovým, kteří v měsíci prosinci oslavili kulaté a polokulaté narozeniny.

 

GRATULUJEME rovněž panu Rudolfu Kulovi, který v měsíci lednu oslaví své kulaté narozeniny.  Všem těmto oslavencům a všem, kteří v měsíci lednu slaví narozeniny či jiná výročí přejeme hodně zdraví, síly, pokoje a Božího požehnání.

(Pokud si přejete, aby byla významná výročí vašich blízkých a přátel zveřejněna v našem zpravodaji jmenovitě, prosíme, obraťte se do 21. dne každého měsíce na P. Libora).

 

DĚKUJEME všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na úspěšném setkání se sv. Mikulášem.  Zvláště děkujeme kuchařkám za přípravu oběda (i za přípravu oběda pro Mons. J. Šacha) a všem pekařkám a pekařům za přípravu cukroví, a všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci programu dětí.  Výtěžek společného oběda a prodeje cukroví činil $1,867.00.

 

SILVESTR 2008. Příchod Nového roku oslavíme podobně jako loňského roku v kruhu farníků a pozvaných přátel.  Prosíme, aby se zájemci o Silvestrovský večer napsali na tiskopis na nástěnce v předsálí kostela nebo se přímo nahlásili u P. Libora.  Mše svatá na poděkování za uplynulý rok bude v 18.00 hod.  Následuje společná večeře, program a tanec.  Vstupné je $25.00 a v ceně je večeře a půlnoční přípitek.  Bar bude též otevřený, můžete si však přinést své vlastní oblíbené nápoje.  Všichni jste srdečně zváni, přiveďte své přátele a známé!

 

SRDEČNÉ DÍKY vám všem, kteří jste do dnešního dne jakýmkoliv způsobem přispěli na přístavbu našeho kostela.  Náš dluh byl k  31. prosinci 2008 úplně vyplacen.  Díky Vaší štědrosti jsme zaplatili dluh o dva roky dříve, než bylo plánováno.  Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať“.  Jelikož nás čekají další nutné opravy a údržby našich objektů, budeme Vám velmi vděčni za Vaši další finanční podporu.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

SETKÁNÍ SENIORŮ v lednu bude jako obvykle první a třetí středu v měsíci - 7. a 21. ledna ve 13.00 hod. v novém salonku kostela sv. Václava.

 

SOKOLSKÉ ŠIBŘINKY se budou konat ve společenské hale kostela sv. Václava  v sobotu 24. ledna 2009 v 19.00 hod.  Ráz: „Ze světa pohádek“.  DĚTSKÉ ŠIBŘINKY se budou rovněž konat ve společenské hale kostela sv. Václava v neděli 25. ledna 2009 ve 14.00 hod.

 

____________________

 

YOUR TRUST OR WILL: Please remember our Church and Czech missions in your trust or will.  Our legal title is: St. Wenceslaus Church,

496 Gladstone Avenue, Toronto, ON  M6H 3H9.  For information call Rev. Libor - 416-532-5272.  Thank you!

 

VYPROŠUJEME DAR ZDRAVÍ NAŠIM NEMOCNÝM:

 

Boženě Bongardové, Heleně Dvořákové, Aloisi Foglovi, Zdence Forstové, Ireně a Václavu Furbacherovým, Lence Chovančíkové, Vladimíru Kavanovi, Františku Klimešovi, Lídě Kouřilové, Růženě Kytlové, Radku Marvánkovi, Jiřině Moravcové, Josefě Perglové, Martě Růžičkové, Martě Slavíkové, Janu Steinskému, Marii Tonnerové, Alžbětě Turekové, Hildě Ullmannové, Leopoldě Zatloukalové, Nadě Živné.


Underscore.gif
Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha svatého. [Ř 15,13]