TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Březen '20
Led/Únor '20
Prosinec '19
Listopad '19
Září/Říjen '19
Čer./Srp. '19
Červen '19
Květen '19
Duben '19
Březen '19
Únor '19
Leden '19
Prosinec '18
Listopad '18
Říjen '18
Září '18
Čer./Srp. '18
Červen '18
Květen '18
Duben '18
Březen '18
Únor '18
Leden '18
Prosinec '17
Listopad '17
Říjen '17
Září '17
Čer./Srp. '17
Červen '17
Květen '17
Archív...
Page Title

 

 

                        VYPROŠUJEME DAR ZDRAVÍ NAŠIM NEMOCNÝM:

 

Boženě Bongardové, Milanovi Crhákovi, Heleně Dvořákové, Aloisi Foglovi, Zdence Forstové, Ireně a Václavu Furbacherovým, Vladimíru Kavanovi, Františku Klimešovi, Lídě Kouřilové, Růženě Kytlové, Radku Marvánkovi, Berenice Paruselové, Josefě Perglové, Martě Růžičkové, Martě Slavíkové, Janu Steinskému, Viktorovi Tichému Sr., Marii Tonnerové, Alžbětě Turekové, Hildě Ullmannové, Nadě Živné.

 

 

GRATULUJEME Andrejce a Slávkovi Valovým u příležitosti narození dcery Sydney, která přijme svátost křtu v měsíci červnu.  Vítáme Sydney v našem společenství.

 

„DEN MATEK“ oslavíme společně v neděli 10. května 2009.  Po mši svaté bude společný oběd s programem dětí.  Žádáme rodiče dětí, které chtějí v programu vystoupit, aby se přihlásili nejpozději do 7. května  Hance Drábové.  Cena oběda je $12.00, pro děti (od 5 do 12 let) $6.00.  Rezervace a prodej lístků na oběd po každé nedělní mši svaté a nebo telefonicky 416-538-2468 (paní Dana).

 

JEDNODENNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA - sobota 23. května 2009 v Burlingtonu.

 

                            Program:         10.00 hod.  1. přednáška

                                                     11.30 hod.  Modlitba růžence

                                                     12.15 hod.  Oběd

                                                     13.30 hod.  2. přednáška (po skončení adorace)

                                                     16.00 hod.  Mše svatá

 

Po obědě možnost svátosti usmíření nebo duchovního rozhovoru.  Po skončení duchovních cvičení možnost setkání na faře.  Prosíme zájemce o oběd, aby se nahlásili u P. Jiřího a nebo P. Libora.

 

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ bude v našem kostele v neděli dne 31. května při mši svaté v 10.30 hod.  Pána Ježíše poprvé přijmou do svých srdcí Terezka Drábová, Lukáš Janek a Verunka Šustrová.

 

POUŤ DO MIDLANDU se koná v neděli 7. června (júna) 2009.

 

                            Program:         11.00 hod.  Modlitba křížové cesty - venku

                                                     13.30 hod.  Mše svatá v bazilice

 

UPOZORNĚNÍ: V den pouti do Midlandu (7. června) NEBUDOU v Torontu i v Burlingtonu pravidelné nedělní mše svaté.

 

LETNÍ TÁBOR KŘESŤANSKÝCH RODIN NA HOSTÝNĚ u Montrealu se uskuteční od 15. do 23. srpna (augusta).  Podrobnosti a přihlášky u Hanky Drábové (tel. 905-875-1605).

 

____________

 

SETKÁNÍ SENIORŮ v měsíci květnu se uskuteční 6. a 20. května ve 13.00 hod. v novém salonku kostela sv. Václava. 

 

_________________

 

YOUR TRUST OR WILL: Please remember Czech missions in your trust or will.  Our legal title is: St. Wenceslaus Church, 496 Gladstone Avenue, Toronto, ON  M6H 3H9.  For Information call Rev. Libor - 416-532-5272.  Thank you!


Underscore.gif
rozkázal velitel vojákům, aby Pavla zavedli do pevnosti; dal jim pokyn, aby při výslechu použili bičování, neboť chtěl zjistit, proč proti němu tolik běsní. [Sk 22,24]