TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Březen '20
Led/Únor '20
Prosinec '19
Listopad '19
Září/Říjen '19
Čer./Srp. '19
Červen '19
Květen '19
Duben '19
Březen '19
Únor '19
Leden '19
Prosinec '18
Listopad '18
Říjen '18
Září '18
Čer./Srp. '18
Červen '18
Květen '18
Duben '18
Březen '18
Únor '18
Leden '18
Prosinec '17
Listopad '17
Říjen '17
Září '17
Čer./Srp. '17
Červen '17
Květen '17
Archív...
Page Title

 

Jak se sv. František nechal vést Bohem

 

Kolikrát jsem si v Kvítcích svatého Františka četl vyprávění o tom, jak František s bratrem Masseem putovali po cestách Toskánska.  Masseeo šel o několik kroků napřed a František ho mlčky následoval.  Říká Masseeo: „Bratře Františku, přede mnou jsou dvě cesty, kterou z nich se dáme?“  „Tou, kterou chce Pán,“ odpoví František.  „Jak ale poznáme, kterou cestu chce Pán?“ odpoví Masseeo, „tady jsou cesty dvě“.  „Povím ti, jak to poznáme: stoupni si tady na rozcestí a toč se kolem dokola jako děti, když si hrají.“  A  bratr Masseeo si stoupne na rozcestí a točí se kolem dokola jako vlček, dokud zmámeně neklesne na zem.  „Co vidíš před sebou,“ ptá se František, „cestu do Arezza, nebo cestu do Sienny?“  „Vidím cestu do Sienny.“

„Půjdeme tedy do Sienny,“ rozhodne František a ještě neví, že v Sieně si právě dvě znepřátelené strany navzájem podřezávají krky a že Bůh ho tam posílá proto, aby tomuto městu přinesl mír, který mu také vskutku přinese.

Pokud se považujete za intelektuály, asi se tomu zasmějete.  Máte-li však srdce dítěte, odhalíte v tom možná tajemství, které vám usnadní život.  Vím, že mnoho lidí tak nejedná, vím, že „moudří“ tohoto světa by se styděli takto jednat.  A skutečně nás také nikdo nenutí k tomu, abychom všichni dělali totéž.  Každý má svou cestu a jedná správně, když po ní kráčí podle svého nejlepšího svědomí.

                                           (Carlo Carretto: „Hledal jsem a nalezl jsem“.)

____________

 

                        VYPROŠUJEME DAR ZDRAVÍ NAŠIM NEMOCNÝM:

 

Boženě Bongardové, Milanovi Crhákovi, Heleně Dvořákové, Aloisi Foglovi, Zdence Forstové, Ireně a Václavu Furbacherovým, Vladimíru Kavanovi, Františku Klimešovi, Lídě Kouřilové, Růženě Kytlové, Radku Marvánkovi, Berenice Paruselové, Josefě Perglové, Martě Růžičkové, Martě Slavíkové, Janu Steinskému, Viktorovi Tichému Sr., Marii Tonnerové, Martě a Jerrymu Toushkovým, Alžbětě Turekové, Hildě Ullmannové, Nadě Živné.

 

 

GRATULUJEME paní Boženě Pavlínkové u příležitosti jejích požehnaných polokulatých (95) narozenin.

 

GRATULUJEME též paní Miladě Stehlíkovéu příležitosti jejích kulatých narozenín.

 

Oběma jubilantkám i všem, kteří v měsíci červnu slaví narozeniny a nebo jiné výročí, vyprošujeme hodně zdraví, pokoje, síly a především hojnost Božího požehnání.

 

DĚKUJEME všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na oslavě Dne matek.  Výtěžek z obědu činil $1,206.00.

 

LETNÍ TÁBOR KŘESŤANSKÝCH RODIN NA HOSTÝNĚ u Montrealu se uskuteční od 15. do 23. srpna (augusta).  Podrobnosti a přihlášky u Hanky Drábové (tel. 905-875-1605).

 

____________

 

SETKÁNÍ SENIORŮ se v měsíci červenci a srpnu nekonají.  Příští setkání bude opět v září, datum bude včas oznámen.

____________

 

YOUR TRUST OR WILL: Please remember Czech missions in your trust or will.  Our legal title is: St. Wenceslaus Church, 496 Gladstone Avenue, Toronto, ON  M6H 3H9.  For Information call Rev. Libor - 416-532-5272.  Thank you!


Underscore.gif
"Mužové, víte, že z této práce máme blahobyt, a vidíte a slyšíte, že tenhle Pavel přemluvil a svedl mnoho lidí nejen z Efezu, nýbrž skoro z celé provincie. Říká, že bohové udělaní lidskýma rukama nejsou žádní bohové. [Sk 19,26]