TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Září/Říjen '19
Čer./Srp. '19
Červen '19
Květen '19
Duben '19
Březen '19
Únor '19
Leden '19
Prosinec '18
Listopad '18
Říjen '18
Září '18
Čer./Srp. '18
Červen '18
Květen '18
Duben '18
Březen '18
Únor '18
Leden '18
Prosinec '17
Listopad '17
Říjen '17
Září '17
Čer./Srp. '17
Červen '17
Květen '17
Duben '17
Březen '17
Únor '17
Leden '17
Archív...
Page Title

GRATULUJEME všem jubilantům měsíce ledna.  Přejeme jim hodně zdraví, síly, pokoje, radosti a Božího požehnání.

(Pokud si přejete, aby byla významná výročí vašich blízkých a přátel zveřejněna v našem zpravodaji jmenovitě, prosíme, obraťte se do 21. dne každého měsíce na P. Libora).

 

DĚKUJEME všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na úspěšném setkání se sv. Mikulášem.  Výtěžek společného oběda a prodeje cukroví činil $1,725.00.

 

SILVESTR 2009. Příchod Nového roku oslavíme podobně jako loňského roku v kruhu farníků a pozvaných přátel.  Prosíme, aby se zájemci o Silvestrovský večer napsali na tiskopis na nástěnce v předsálí kostela nebo se přímo nahlásili u P. Libora.  Mše svatá na poděkování za uplynulý rok bude v 18.00 hod.  Následuje společná večeře, program a tanec.  Vstupné je $25.00 a v ceně je večeře a půlnoční přípitek.  Všichni jste srdečně zváni, přiveďte své přátele a známé!

 

SPOLEČENSKÝ PLES pořádaný naší farností se uskuteční v sobotu 30. ledna 2010.  Hraje hudba Miro Letka.  Vstupné $ 30.00        (v ceně je zahrnuta večeře).  Vstupenky se prodávají po každé bohoslužbě v neděli v kostele a nebo telefonicky 416-538-2468 (paní Dana).  Součástí plesu bude tombola.  Hala bude otevřena v 18.00 hod.  Večeře se podává od 19.00 hod.  Zahájení plesu předtančením v 20.00 hod.  Vstup jen ve společenském oděvu!  Před plesem bude sloužena mše svatá v 17.00 hod. s nedělní platností.  Všichni jste srdečně zváni!!!

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYPROŠUJEME DAR ZDRAVÍ NAŠIM NEMOCNÝM:

 

Boženě Bongardové, Milanovi Crhákovi, Heleně Dvořákové, Ireně a Václavu Furbacherovým, Ludmile Grundmannové, Vladimíru Kavanovi, Františku Klimešovi, Lídě Kouřilové, Růženě Kytlové, Radku Marvánkovi, Věře Pálkové, Berenice Paruselové, Josefě Perglové, Jiřímu Peterkovi, Martě Růžičkové, Martě Slavíkové, Janu Steinskému, Viktoru Tichému Sr., Jerrymu Toushkovi, Alžbětě Turekové, Hildě Ullmannové, Radkovi Vyoralovi, Nadě Živné.

 

Milí přátelé, sestry a bratři,

 

srdečně vás všechny zdravím a děkuji Pánu Bohu i Vám všem, že jsme opět mohli tento rok prožít spolu.  Děkuji Vám za všechny Vaše modlitby, za všechna krásná setkání, za Vaši velkorysou finanční i jinou podporu všech našich misií po celé Kanadě.  Děkuji Vám za veškerou Vaši pomoc.

 

Ze srdce Vám i všem Vašim blízkým přeji krásné, radostné a pokojné prožití Vánoc!  Kéž hluboce prožijeme skutečnost, že Bůh je nám opravdu blízko - stal se člověkem.  Kéž se Ježíš nově narodí i v našich srdcích a naplňuje nás svým pokojem a láskou každý den Nového roku 2010.  Hodně zdraví, síly, radosti, pokoje, trpělivosti a především LÁSKY Vám přeje a vyprošuje

                                                                                                      Váš P. Libor


Underscore.gif
A proto, když nám byla z Božího slitování svěřena tato služba, nepoddáváme se skleslosti. [2K 4,1]