TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Březen '20
Led/Únor '20
Prosinec '19
Listopad '19
Září/Říjen '19
Čer./Srp. '19
Červen '19
Květen '19
Duben '19
Březen '19
Únor '19
Leden '19
Prosinec '18
Listopad '18
Říjen '18
Září '18
Čer./Srp. '18
Červen '18
Květen '18
Duben '18
Březen '18
Únor '18
Leden '18
Prosinec '17
Listopad '17
Říjen '17
Září '17
Čer./Srp. '17
Červen '17
Květen '17
Archív...
Page Title

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

                        VYPROŠUJEME DAR ZDRAVÍ NAŠIM NEMOCNÝM:

 

Boženě Bongardové, Milanovi Crhákovi, Heleně Dvořákové, Ireně a Václavu Furbacherovým, Vladimíru Kavanovi, Františku Klimešovi, Lídě Kouřilové, Růženě Kytlové, Radku Marvánkovi, Věře Palkové, Berenice Paruselové, Josefě Perglové, Jiřímu Peterkovi, Martě Růžičkové, Martě Slavíkové, Janu Steinskému, Viktoru Tichému Sr., Marii Tonnerové, Jerrymu Toushkovi, Alžbětě Turekové, Hildě Ullmannové, Radkovi Vyoralovi, Janu Waldaufovi, Nadě Živné.

 

UPŘÍMNOU SOUSTRAST vyslovujeme rodině a přátelům paní Marie Daičarové nad jejím úmrtím.

 „Odpočinutí věčné dej jí i všem našim zemřelým ó Pane a světlo věčné ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji.  Amen.“

 

GRATULUJEME paní Czeslawě Vostřezové a panu Antonínovi Bennetovi u příležitosti jejich kulatých narozenin.

 

GRATULUJEME též Tomáškovi Lantovi, který dne 16. května přijal do svého srdíčka poprvé Pána Ježíše.

 

Paní Czeslawě, panu Antonínovi, Tomáškovi i všem jubilantům měsíce června přejeme a vyprošujeme hojnost Božího požehnání, hodně zdraví, pokoje a radosti.

 

GRATULUJEME Kateřině a Pavlovi Šustrovým u příležitosti narození syna Michaela, který přijme svátost křtu v sobotu 5. června v 11:00 hod.  Vítáme Michaela v našem společenství.

 

DĚKUJEME všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na oslavě Dne matek.  Výtěžek obědu činil $1,405.00.

 

POUŤ DO MIDLANDU se koná v neděli 6. června (júna) 2010.    Program:          11.00 hod.  Modlitba křížové cesty - venku

                                                                                                                                            12.45 hod.  Modlitba růžence

                                                                                                                                            13.30 hod.  Mše svatá v bazilice

 

JEDNODENNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA - sobota 12. června 2010 v Burlingtonu.  Podrobnosti: P. Jiří a nebo P. Libor.

 

_________________________________________________________________________________________________________

 

SETKÁNÍ SENIORŮ se v červnu uskuteční 2. a 16. června.  V měsíci červenci a srpnu se setkání nekonají.

Příští setkání bude opět v září, datum bude oznámen.

YOUR TRUST OR WILL: Please remember Czech missions in your trust or will.

Our legal title is: St. Wenceslaus Church, 496 Gladstone Avenue, Toronto, ON  M6H 3H9

For information call Rev. Libor - 416-532-5272.  Thank you!

 

Jednou vyprávěl starý indián svému vnukovi o velké bitvě, která probíhá v nitru každého člověka.  Řekl mu: „Chlapče, ta bitva v každém z nás je bitvou mezi dvěma vlky.

Jeden je zlý.  Je to vztek, žárlivost, závist, smutek, sobectví, namyšlenost, hrubost, nenávist, sebestřednost a falešnost.

Ten druhý je dobrý.  Je to láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost dobrota, naděje, empatie, štědrost, věrnost, soucit, důvěra a víra.“  Vnuk o tom chvíli přemýšlel a potom se zeptal: „A který vlk vyhraje?“

Starý indián odpověděl: „Ten, kterého krmíš…

                                                                                   (Autor neznámý)

Dva vlci v nás.  Který vyhraje?


Underscore.gif
Někdo však řekne: "Jeden má víru a druhý má skutky." Tomu odpovím: Ukaž mi tu svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na skutcích. [Jk 2,18]