TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Prosinec '19
Listopad '19
Září/Říjen '19
Čer./Srp. '19
Červen '19
Květen '19
Duben '19
Březen '19
Únor '19
Leden '19
Prosinec '18
Listopad '18
Říjen '18
Září '18
Čer./Srp. '18
Červen '18
Květen '18
Duben '18
Březen '18
Únor '18
Leden '18
Prosinec '17
Listopad '17
Říjen '17
Září '17
Čer./Srp. '17
Červen '17
Květen '17
Duben '17
Březen '17
Archív...
Page Title

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postní doba

 

 

 

Stůjte na cestách

a vyhlížejte, ptejte se,

kde je dobrá cesta

a vydejte se po ní

a vaše duše naleznou klid.

                  (Jer 6,16)

 

 

 

VZNIK A VÝZNAM POSTNÍ DOBY

V prvních křesťanských staletích byla postní doba skoro výhradně věnována přípravě katechumenů na slavnostní přijetí křtu, který byl udělován o Velikonocích.  Pro ty, kteří již byli pokřtěni, se postní doba stala obdobím obnovy víry a přípravou na obnovu svého křestního slibu.  Postní doba je příležitostí obrácení své pozornosti k Bohu, k sobě, ale i k lidem v našem okolí.

 

OBRÁCENÍ K BOHU, K SOBĚ, KE DRUHÝM ...

Modlitba je cestou k přebývání s Bohem.  Je důležitým momentem při naslouchání Bohu.  Spojuje nás s ním a umožňuje nám vše důležité v našem životě přezkoumat před jeho tváří.

Půst zdaleka není jen odepřením si jídla.  Je zřeknutím se čehokoliv, co je v našem životě postradatelné, zbytečné nebo překážející. Tím, čeho se zřekneme, můžeme obohatit potřebného bližšího.

 

Almužna je slovo dnes zastaralé.  Ale i dnes vládne mnohdy bolestná nerovnost mezi lidmi.  Nerovnost ekonomická, nerovnost co do pocitu štěstí, užitečnosti, lidských kontaktů...     Almužna tedy může znamenat: dávat sebe, svůj čas, zájem, trpělivost těm, kteří to potřebují.

________

 

Postní doba se nese slovy Ježíše Krista: „Obraťte se a věřte evangeliu!“ (Mk 1, 15).  Co ale obrácení znamená?  Jsou snad opakované výzvy k obrácení Boží hrozbou, že „vše děláme špatně“ ?!

Není tomu naštěstí tak.  Evangelium, které nám Ježíš přináší, je dobrou zprávou o tom, že nás Bůh miluje, že nás přijímá, a že je na naší straně.  Obrácení pak v první řadě znamená postupně se učit věřit v Boha, který je nám nablízku i v našich obtížích, který nás miluje, i když nám vše nejde tak, jak bychom si přáli.

Až potom, v síle tohoto poznání, jsme zváni na cestu přijetí spásy, odříkání zla a na cestu konání dobra.

POSTNÍ DOBA NENÍ POUZE VĚC ŽALUDKU ...

 

 

 

 

NEMÁME ZACHRÁNIT SVĚT

 

Každý den se stává tolik hrozných věcí, že nevíme, zda ta trocha dobra, které odvedeme my, má vůbec ještě nějaký smysl.  Když pouze několik tisíc mil od nás lidé hladoví, když války zuří téměř u našich hranic, když nesčetní lidé v našich městech nemají své domovy, vypadají naše vlastní činnosti nicotně.  Takové úvahy nás však mohou ochromit a oslabit.

 

A tady nabývá důležitosti slovo „povolání“.  Nejsme totiž povoláni k tomu, abychom zachránili svět, vyřešili všechny problémy a pomohli všem lidem.  Ale každý z nás má své jedinečné povolání ve své rodině, na pracovišti, ve světě.  Nesmíme přestávat prosit Boha, aby nám pomohl jasně vidět, co je našim povoláním, a aby nám dal sílu toto povolání prožít s důvěrou.  Potom zjistíme, že být věrný své malé roli je pro člověka právě tím nejléčivějším prostředkem na nemoci této doby.

                                                 Z knihy J. Nouwena: Chléb na cestu.)

 

NEBOJTE SE MILOVAT

 

Láska začíná doma.  Vše záleží na tom, jak se milujeme navzájem.  Kéž žijete v této lásce a šíříte vůni Ježíšovy lásky všude tam, kam jdete.  Nebojte se milovat, až to bude bolet, neboť tak miloval Ježíš.                                          (Matka Tereza)

 

KÉŽ TATO POSTNÍ DOBA PŘINESE ZMĚNU DO NAŠEHO ŽIVOTA!

________

 

PLÁN - povídka

 

         Při svém nanebevstoupení Ježíš shlédl dolů na zem.  Byl večer a v potemnělém Jeruzalémě se nesměle mihotalo jen několik malých světélek.

         Archanděl Gabriel, který přišel Ježíši naproti, se ho otázal:

         „Pane, co je to za malá světélka?“

         „To jsou moji učedníci.  Modlí se spolu s mou matkou.  A jakmile vystoupím nahoru na nebe, chci jim seslat svého Ducha, aby se ty rozechvělé plamínky staly požárem, který nikdy neuhasne a který postupně zazáří ve všech národech země.“

         Archanděl Gabriel opovážlivě namítl: „A co uděláš, Pane, jestli ti ten plán nevyjde?“

         Chvíli bylo ticho.  Pak Ježíš mírným hlasem odpověděl: „Já žádný jiný plán nemám.“

 

         Jsi malý  plamínek mihotající se v temné noci.

       Ale jsi součástí Božího plánu.  A bez tebe to nepůjde.  Bůh nemá žádný náhradní plán.

                                       (Z knihy Bruno Ferrera: Osvěžení pro duši.)


Underscore.gif
My jsme blázni pro Krista, vy ovšem jste v Kristu rozumní; my jsme slabí, vy silní; vy slavní, my beze cti. [1K 4,10]