TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Prosinec '19
Listopad '19
Září/Říjen '19
Čer./Srp. '19
Červen '19
Květen '19
Duben '19
Březen '19
Únor '19
Leden '19
Prosinec '18
Listopad '18
Říjen '18
Září '18
Čer./Srp. '18
Červen '18
Květen '18
Duben '18
Březen '18
Únor '18
Leden '18
Prosinec '17
Listopad '17
Říjen '17
Září '17
Čer./Srp. '17
Červen '17
Květen '17
Duben '17
Březen '17
Archív...
Page Title

 

Maria otevřela Bohu svůj život docela.  Ne v upachtěné supervýkonnosti, ale v bezmezné důvěře.  Musela naplnit úkoly a povinnosti chudé palestinské dívky a později matky.  Ale v tom všem a nad to všechno byla Boží.  Plná milosti, Dívka Páně, která nechtěla nic, než aby se jí stalo podle jeho slova.

Jistěže se v tom nikdo z nás Marii nevyrovná a nemůže vyrovnat.  Mesiáš nám byl darován jedinkrát, a to provždy.  Ale přece - každý z náš věřících může být plný Boha, plný Ducha Kristova.  Každý z nás může zcela reálně přenášet do světa, v němž žije, do života, který spoluvytváří, Boží plnost, Boží přítomnost a moc, Boží lásku.  A tak se náš život může stát plodným podobně, jako byl život Mariin.  Plodný ne naší neuvěřitelnou výkonností, ale plodný Bohem, který v nás žije a působí.  Tento svět není v podstatě chudý na výkonné pracovníky nebo na vynikající odborníky.  Je ale značně chudý na Boží lidi.  A to je tedy úkol, který je nám vlastní, který za nás křesťany nikdo nemůže na sebe vzít.

                                                                                  (P. Aleš Opatrný)

_________

 

Modlitba růžence má svůj kořen v modlitbě žalmů.

Křesťané hned od počátku přejímali žalmy jako podklad pro svou modlitbu.  Zvláště poustevníci a řeholníci se hojně modlili žalmy.  V jejich společenství se každý zavázal pomodlit se během týdne všech 150 žalmů.  Časem se vžilo, že se ke každému žalmu přidávalo jedno tajemství z Ježíšova života.  Tak vznikl soubor 150-ti tajemství k jednotlivým žalmům.

Protože ale někteří bratři neuměli číst, vyvinul se časem zvyk modlit se místo 150-ti žalmů 150 „otčenášů“ a „zdrávasů“.  Tato modlitba se prokládala velebením Nejsvětější Trojice ve zvolání: „Sláva Otci...“  Později se počet tajemství snížil na patnáct, takže bylo možné se je naučit nazpaměť.

Růženec lidem připomíná, z pohledu lidí, nejvýznamnější Boží činy.  Růženec by neměl být samoúčelnou modlitbou, ale modlitbou, která křesťana učí, podněcuje a pomáhá se otevřít Bohu a jen  na Něm založit osobní život a neději.

 

                                                                 (Podle prof. Dr. L. Rupčice)

 

 

Růženec ve vězeňské cele

Odpoledne jsem si vyhradil „apoštolským“ cestám po vězeňské cele.  Prochodil jsem desítek kilometrů, ode dveří k oknu, od okna ke dveřím.  Modlil jsem se při tom kompletní růženec.

O jeho tajemstvích jsem rozjímal nejrůznějším způsobem: jednou, že jdu v Ježíšových stopách, jindy jsem uvažoval o skutcích milosrdenství, také o Desateru nebo Kázání na hoře.  Modlil jsem se v Kristově duchu, aby všichni jedno byli, za pravoslavné, české bratry, husity, židy, za věřící i nevěřící, za sjednocení křesťanů a porozumění mezi národy, zejména mezi Čechy a Slováky.

                       (Podle knihy Václava Vaško: „Ne vším jsem byl rád“)

__________

 

Rodinné album  Panny Marie

Růženec je rozjímání o dvaceti zásadních okamžicích Ježíšova života, které prožívá také jeho matka.

S růžencem můžeme rozjímat o Kristově životě a o nejzávažnějších momentech v životě jeho matky.  Je to skvělé rodinné album.  Sdtřídá se v něm radost s utrpením a končí nádherným oslňujícím světlem: vzkříšením.

Otevřme rodinné album Panny Marie a uvažujme o velkých okamžicích jejího života!

Vzývejme ji v modlitbě růžence.  Mějme stále v kapse růženec, který nám ulehčí kdykoliv a kdekoliv říkat prostě jako dítě: „Zdrávas Maria...“

 

Jednou z námitek proti růženci je tvrzení, že je to „omílání stále stejné modlitby, což unavuje a člověk při tom pak myslí na jiné věci“.

Myslím si ale, že opakuješ-li modlitbu „Zdrávas Maria“  soustředěně, pak, i když se občas v mysli odchýlíš, zůstáváš v proudu, v dechu lásky, který tě nese a oživuje.  Růženec tě tak uvádí do povznášejícího ovzduší.

Modlitba totiž nepřitahuje nebesa k zemi.

Je to povznesení tvého srdce k Bohu, který ví lépe než ty, co potřebuješ.

                                  (Podle knihy „Setkání a Marii“ od Guy Gilberta,

                                   kněze pařížského podsvětí.)

 

 

 

 

 

         M A R I A

             Matka Kristova a Matka naše

 

 

        Když následuji tebe, Maria, nebloudím,

    

         když na tebe myslím, nemýlím se,

    

         když ty mne podpíráš, nepadám,

 

         když ty mne chráníš, nebojím se ničeho,

 

         když ty mne vedeš, neunavím se,

    

         když mi vyprosíš u Ježíše

    

         milost - jistě dosáhnu cíle.

 


Underscore.gif
Ale Saul působil čím dál tím mocněji a svými důkazy, že Ježíš je Mesiáš, přiváděl do úzkých damašské židy. [Sk 9,22]