TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Srpen '20
Červenec '20
Červen '20
Květen '20
Duben '20
Březen '20
Led./Únor '20
Prosinec '19
Listopad '19
Září/Říjen '19
Čer./Srp. '19
Červen '19
Květen '19
Duben '19
Březen '19
Únor '19
Leden '19
Prosinec '18
Listopad '18
Říjen '18
Září '18
Čer./Srp. '18
Červen '18
Květen '18
Duben '18
Březen '18
Únor '18
Leden '18
Prosinec '17
Listopad '17
Archív...
Page Title

Jednou zpozorovalo, jak nad prostorem, kde žilo s kuřaty, krouží mohutný orel.  Podívalo se do výšky a zatoužilo být orlem.  Přepadla ho veliká sklíčenost, protože bylo jen kuřetem.  Ale orel na orlí mládě pohleděl a zavolal na něj: „Vzlétni!  Roztáhni křídla a leť!  Vždyť ty jsi orel!“

Ale malý orel odpověděl: „Ne, ne, já jsem kuře.“  A zůstal zarmoucený, obrátil se a odešel za kuřaty.  Tak celý svůj život prožil jako slepice, s touhou být orlem.  Nikdy si neuvědomil, že orlem byl.

*  *  *

Bůh nás nestvořil jako kuřata, stvořil nás jako orly.  Vložil do nás srdce orla.  V každém z nás je mnoho schopností, které nikdy nepoužijeme.  Proč?  Protože máme strach.  Strach, který nás zdržuje od něčeho, co bychom mohli udělat.

                           (Podle knihy: Elias Vella „Ježíš - lékař těla i duše“.)

______

 

NEBOJTE SE

 

                           Moc Kristova kříže a vzkříšení

                           je větší než veškeré zlo,

                           z něhož by člověk mohl a musel mít strach.

                           Nebojte se toho, co jste sami vytvořili,

                           nebojte se ani všeho, co člověk vyrobil

                           a čím je den ode dne více ohrožován!

 

                           A konečně, nebojte se sami sebe!

                           Kristus po svém zmrtvýchvstání

                           řekl apoštolům a ženám:

                           „Nebojte se!“.

                           Tato slova potřebujeme v dnešní době

                           možná více než kdy jindy.

 

                           Věřte, že existuje ten,

                           kdo drží v rukou osudy

                           tohoto pomíjivého světa,

                           kdo má v rukou klíče

                           od smrti a podsvětí,

                           kdo je alfou i omegou.

 

                           A tento někdo je Láska ...

                           Jen on se může plně zaručit za slova:

                           „Nebojte se!“.

                                                                 (Podle Jana Pavla II.)

STRUČNÁ HISTORIE VELIKONOC

Velikonoce jsou svým původem svátky jara.  Před cca 3500 lety dali kananejskému svátku jara zcela nový význam Židé svým svátkem Paschy: oslavou vyvedení a osvobození židovského národa z egyptského otroctví.

Před dvěma tisíci lety pak Velikonoce dostaly současný význam Kristovou smrtí a zmrtvýchvstáním.

V rané církvi se slavily zprvu v den židovského svátku.  Ještě dnes se považuje křesťanská slavnost velikonoční noci také za vzpomínku na starou smlouvu.  Koncil nicejský (325) určil po delším sporu datum Velikonoc na neděli po prvním jarním úplňku.  Tak se oddělily od židovského kalendáře.  Dnes se diskutuje o pevném datu Velikonoc.

Slavnost vzkříšení začíná velikonoční vigilií večer nebo v noci na Bílou sobotu.  O velikonoční vigilii se světí křestní voda a věřící obnovují křestní slib; v mnoha církevních obcích se křtí dospělí, kteří se připravovali na křest.  V neděli (Hod Boží velikonoční) pokračuje a vrcholí slavnost Zmrtvýchvstání Páně druhou slavnou mší.

__________

NEBOJTE SE!

Strach prožívá každý člověk.  Prožíval ho i Ježíš.  I Ježíš prožíval chvíle, kdy byl zděšený a před apoštoly to dal najevo.  Jeho strach vyvrcholil před jeho ukřižováním, kdy se ze strachu potil krví.

 

„NEBOJ SE, NEBOJ SE, NEBOJ SE . . .“

V Bibli nalezneme mnoho zmínek o strachu.  „Neboj se!“ říkal Bůh prorokům, „Neboj se!“ pověděl Bůh Zachariášovi v chrámu, „Neboj se!“ řekl anděl Marii, „Nebojte se!“ řekl Ježíš apoštolům, když kráčel po moři, „Nebojte se!“ řekl jim po vzkříšení.

Víte, kolikrát se slova „nebojte se“ v Bibli nacházejí?  Je to velmi zajímavé!  Tři sta šedesát pětkrát!  Tedy tolikrát, kolik má rok dní.  Jakoby nám Bůh říkal neustále, den za dnem: „Nebojte se!“

 

PŘÍBĚH O ORLU A KUŘETI

V ohradě žila slepice a okolo ní mnoho kuřátek.  Jednoho dne se mezi kuřaty octlo mládě orla.  To však o sobě nevědělo, že je orlem.  Myslelo si, že je kuřetem, a tak jedlo stejné jídlo jako kuřata, pohybovalo se jako kuřata a létalo jen jako kuřata, sotva do výšky plotu.

 

 

Nebojte se!

 

 

 

 

 

        Víděl jsem Syna člověka a on mi řekl:

        „Nic se neboj!  Já jsem První i Poslední, Živý.

        Byl jsem mrtev, a hle, jsem živ na věky věků

        a mám klíče od smrti a podsvětí (hrobu)“.  

                                        (Zj 1, 17c - 18)

 


Underscore.gif
a zpívali píseň Božího služebníka Mojžíše a píseň Beránkovu: "Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Pane Bože všemohoucí; spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, Králi národů. [Zj 15,3]