TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Srpen '20
Červenec '20
Červen '20
Květen '20
Duben '20
Březen '20
Led./Únor '20
Prosinec '19
Listopad '19
Září/Říjen '19
Čer./Srp. '19
Červen '19
Květen '19
Duben '19
Březen '19
Únor '19
Leden '19
Prosinec '18
Listopad '18
Říjen '18
Září '18
Čer./Srp. '18
Červen '18
Květen '18
Duben '18
Březen '18
Únor '18
Leden '18
Prosinec '17
Listopad '17
Archív...
Page Title

RUKA  (povídka)

 

Tento příběh vyprávěl muž, který prodělal operaci srdce.  Den před zákrokem přišla k němu na pokoj krásná zdravotní sestra.  Vzala ho za ruku, stiskla mu ji a pak ho vybídla, aby její stisk opětoval.

Řekla mu: „Víte, zítra vám lékaři zastaví srdce, aby ho mohli operovat.  Při životě vás bude držet stroj.  Až lékaři vaše srdce opraví, opět ho spustí a dokončí operaci.  Probudíte se na resuscitačním oddělení, ale šest hodin se nebudete moct pohybovat.  Možná se vám nepodaří po celou tu dobu pohnout ani prstem, nebudete moct mluvit ani otevřít oči, přestože budete při vědomí a budete slyšet a vnímat všechno, co se bude dít klolem vás.  Celých těch šest hodin budu s vámi a budu vás držet za ruku stejně, jako vás držím teď.  Zůstanu s vámi, dokud se úplně neproberete.  I kdybyste si připadal bezmocný, budete v dlani cítit mou ruku a budete vědět, že vás tam neopustím.“

„Přesně to se také stalo,“ pokračoval ten muž.  „Když jsem se probudil z narkózy, nedokázal jsem ze sebe vypravit ani slovo.  Ale cítil jsem, jak mi celé ty hodiny tiskne ruku, a to mi dodávalo sílu.“

 

 

 

 

 

 

 

Právě tak působí Duch svatý, kterého Ježíš přislíbil svým přátelům - drží nás za ruku celý život.  A tím člověku dodává sílu.                                               (Bruno Ferrero: Osvěžení pro duši)

__________

 

                           Duchu svatý, osvěť mě.

                           Lásko Boží, stravuj mě.

                           Veď mě na cestu pravdy.

 

                           Marie, Matko, provázej mne.

                           Požehnej mi s Ježíšem.

                           Ochraňuj mě před každým zlem,

                           klamem a nebezpečím.

 

           (Bl. Mariam Beuardy, sestra Marie od Ukřižovaného Ježíše)

PŘÁTELSTVÍ S „OBYVATELI NEBES“

 

To, že lidé volají Marii nebo svaté kvůli přímluvě u Boha, není tím, že jim více důvěřují nebo od nich snad očekávají Boží pomoc.  To by se neslučovalo s katolickou vírou.  Naopak, Marie a svatí nám stojí nablízku jako pouzí lidé, jako stvoření, kteří jsou, jak věříme, již u Boha.  Ale protože trvá přátelství mezi lidmi, kteří již došli k cíli, a námi, kteří jsme ještě na cestě, obracíme se k nim s prosbou o modlitbu.  Vždyť tak jako každý křesťan shledává jako samozřejmé, že poprosí ostatní lidi o pomoc v modlitbě, tak prosíme o přímluvu Marii a svaté, kteří jsou u Boha.  Láska a pomoc bližnímu v nebi nepřestávají (srov. 1 K 13,8)!   V mnohých situacích našeho života používá Bůh ostatní lidi, aby nám zprostředkoval svou lásku: rodiče, učitele...  Proč ne tedy také svaté!?

__________

 

V novějších mariánských zjeveních vždy znovu hrál svou roli růženec.  Proč?  Snad proto, abychom se s láskou modlili k Marii, a ne k Ježíši a k Otci?  Naopak!  Růženec je důležitý proto, abychom se dívali Mariiným pohledem na tajemství Ježíšova života.  Naše oči jsou zamlžené a otupené.  Musíme si jakoby nasadit „Mariiny brýle“, abychom viděli přesně Mesiáše, kterého tělesně porodila a s nímž prožila a protrpěla veškerý jeho úděl až k ukřižování a k cestě k Božímu trůnu.

                                                      (Podle H.U. von  Balthasara, Maria)

______________________________________________

 

I DNES  ZJEVUJE  BŮH JEŽÍŠOVO EVANGELIUM NOVĚ

... SKRZE LIDI

 

V každé generaci Duch Boží nově zjevuje Ježíšovo evangelium skrze lidi...  Boží Duch není duchem uniformity.  Jak pestrý a rozmanitý je Duch Boží, tak jsou pestré osudy lidí, v jejichž srdcích Duch Boží působí...

Tento svět nutně potřebuje lidi, kteří budou zvát Ducha Božího do svého života.

Tento svět nutně potřebuje lidi, kteří budou dosvědčovat Ducha Kristova.

Tento svět nutně potřebuje lidi, kteří Ducha Kristova odhalí druhým, kteří mu dají lesk a přitažlivost, kteří rozšíří jeho „vůni“ po všech končinách země.

 

Duchu Boží, vstupuj i do mého života!

                                                                                  ( Joachim Wanke )

 

 

Panna Maria -

                        Matka Ježíšova a Matka naše

 

        MARIA, JEŽÍŠOVA MATKO,

        BUĎ KAŽDÉMU Z NÁS MATKOU,

        ABYCHOM JAKO TY MĚLI ČISTÉ SRDCE,

        ABYCHOM JAKO TY MILOVALI JEŽÍŠE,

        ABYCHOM JAKO TY SLOUŽILI

        TĚM NEJUBOŽEJŠÍM,

        NEBOŤ I MY VŠICHNI

        JSME VZHLEDEM K BOHU UBOZÍ.

 

                            Modlitba Matky Terezy

 

 


Underscore.gif
Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův, Bůh našich otců oslavil svého služebníka Ježíše, kterého vy jste vydali a kterého jste se před Pilátem zřekli, když ho chtěl osvobodit. [Sk 3,13]