TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Srpen '20
Červenec '20
Červen '20
Květen '20
Duben '20
Březen '20
Led./Únor '20
Prosinec '19
Listopad '19
Září/Říjen '19
Čer./Srp. '19
Červen '19
Květen '19
Duben '19
Březen '19
Únor '19
Leden '19
Prosinec '18
Listopad '18
Říjen '18
Září '18
Čer./Srp. '18
Červen '18
Květen '18
Duben '18
Březen '18
Únor '18
Leden '18
Prosinec '17
Listopad '17
Archív...
Page Title

 

 

Povídka

Byl jednou jeden mladý pár s chlapcem ve věku 12 let.  Rozhodli se cestovat, pracovat a poznávat svět.  A tak se rozjeli do světa se svým oslem.

Přijeli do první vesnice, lid jejich příchod komentoval: „podívejte na toho nevychovaného chlapce ... on na oslu a chudáci unavení rodiče pěšky.  Že to tak nechají!“  A tak manželka řekla manželovi: „Nedovolme, ať mluví špatně o našem synovi.“  Manžel sundal dítě a sám nasedl na osla.

Přijeli do druhé vesnice.  Lid bručel: „Podívejte na toho nestoudného otce!  Nechá manželku a syna trápit se pěšky, zatímco on se veze na oslu.“  Tak muž sestoupil a nechal posadit manželku.  On se synem vedli osla za uzdu.

Přijeli do třetí vesnice a lid to opět komentoval: „Chudák muž!  Po namáhavé celodenní práci nechá sedět manželku na oslu.  A chudák chlapec!  Jak nešlechetnou matku má!“  A tak se rozhodli sednout na osla všichni tři.  Znovu vyrazili na pouť.

Když přijeli do čtvrté vesnice, zaslechli, co si říkal lid: „Jsou to bestie.  Větší bestie, než sám osel, co je nese.  Umořili by ho k smrti, místo aby sestoupili a kráčeli svorně vedle něho ...“  Ale v další vesnici nemohli věřit svým uším, když slyšeli: „Hele, to jsou ti tři hlupáci, co kráčejí pěšky, i když mají osla, který je může nést!“

Závěr: Pořád tě budou kritizovat, budou o tobě špatně mluvit a bude obtížné potkat někoho, kdo tě bude brát takového, jaký jsi. 

Proto: žij podle svojí víry.  Dělej to, co ti radí srdce ... To co chceš ... Lidský život je divadelní představení, které se hraje bez předchozích zkoušek.  Zpívej, směj se, tancuj, měj rád ... a žij intenzivně každý okamžik tvého života ... dříve, než spadne opona a hra skončí bez potlesku.

                                                                 ( Charlie Chaplin )

 

 

POTŘEBUJEME PŘESTÁVKY ...

Když Ježíš vybídne apoštoly: Pojďte i vy někam na opuštěné místo a trochu si odpočiňte (Mk 6,31), dostávají tak do jisté míry nové poslání: nikoli pracovat stále na vinici Páně, ale odpočinout si a zotavit se, strávit s ním prázdniny.  Mají Ježíše následovat nejen v jeho činnosti, ale i v odpočinku.

Těmito slovy míří Ježíš i na nás.  Potřebujeme přestávky na nadechnutí, čas na ticho a klid, kdy jsme pouze s ním.  Každý den nás povolává k tiché chvilce modlitby, každý týden ke dnu odpočinku, a tu a tam k delší době, kdy jsme s ním o samotě.  Máme se odpoutat od svého každodenního jednání, abychom  se dokázali podívat na svůj každodenní život s odstupem a novýma očima.

Následujeme-li Ježíše do samoty a odpočinku, přenese nás to přes všechny kritické životní události.

                                                                    ( Stinissen Wilfrid )

 

__________

 

 

 

BŮH SICE NENÍ KVĚTINA, ALE ...

 

Bůh sice není květina,

ale v každé květině

prošel okolo nás.

 

Věřím, že ve všem co žije,

zanechal Bůh

stopu své lásky.

 

Věřím v Boha.

V každém stéblu trávy,

čtu jeho autogram.

 

Člověk se až příliš odtáhl od přírody.  Usadil se v betonu, oceli a sklu, kde je všecko chladné a tvrdé.  Pokud si ale hodláme zachovat duševní zdraví, musíme se vrátit k přírodě.“                  ( Bosmans Phil )

ODPOČINKEM

NÁSLEDOVAT

JEŽÍŠE

 

 

       “Pojďte ke mně všichni,

         kdo se lopotíte a jste obtíženi,

         a já vás občerstvím.”

 

                             ( Mt 11,28 )


Underscore.gif
Pokoj bratřím i láska a víra od Boha Otce a Pána Ježíše Krista. [Ef 6,23]