TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Srpen '20
Červenec '20
Červen '20
Květen '20
Duben '20
Březen '20
Led./Únor '20
Prosinec '19
Listopad '19
Září/Říjen '19
Čer./Srp. '19
Červen '19
Květen '19
Duben '19
Březen '19
Únor '19
Leden '19
Prosinec '18
Listopad '18
Říjen '18
Září '18
Čer./Srp. '18
Červen '18
Květen '18
Duben '18
Březen '18
Únor '18
Leden '18
Prosinec '17
Listopad '17
Archív...
Page Title

Modlitba nejen ve stáří

 

Pane, Ty víš lépe než já, že den ode dne stárnu a jednoho dne budu starý.

 

Chraň mě před domněnkou, že musím při každé příležitosti a ke všemu tématu něco říci.

 

Zbav mě velké náruživosti chtít dávat do pořádku záležitosti druhých.

 

Nauč mě, abych byl uvážlivý a ochotný pomáhat, ale abych při tom nevrtal a neporučníkoval.

 

Nauč mne, abych dovedl mlčky snášet své nemoci a obtíže.

 

Nauč mě té obdivuhodné moudrosti umět se mýlit.

 

Drž mě, abych byl jak jen možno laskavý.

 

Nauč mě u jiných odhalovat nečekané schopnosti a dej mi krásný dar, abych se také o nich dovedl zmínit.

 

Mám vrásky a šedivé vlasy.  Nechci si stěžovat, ale Tobě, Pane, to říkám - bojím se stáří.  Je mi tak, jako bych se musel rozloučit, nemohu zastavit čas.  Pociťuji, jak den ze dne ztrácím sílu a přicházím o bývalou krásu.

 

Byl jsem pyšný na to, že se stále ještě mohu měřit s mladými.  Teď cítím a uznávám, že již toho nejsem schopen.  Byl bych směšný, kdybych se o to pokoušel.  Ale Ty, Pane, říkáš: „Kdo věří ve mne, tomu narostou křídla jako orlovi.“

 

Dej mému srdci sílu, abych život přijal tak, jak jej Ty řídíš.  Ne mrzoutsky, ne lítostivě se skleslou náladou, ne jako odcházející, ale jako vděčný a připravený ke všemu, k čemu mě Ty ještě povoláš.

 

A k tomu mi dej všechnu sílu srdce.  Amen.

 

                          (sv. František Saleský)

Neboť Bůh chtěl, aby otec byl od dětí ctěn, a potvrdil právo matky u potomstva.  Kdo ctí otce, usmiřuje své hříchy, kdo si váží matky, jako by sbíral poklady.  Kdo ctí otce, dočká se radosti na vlastních dětech a bude vyslyšen, když se modlí.  Kdo ctí otce, bude dlouho žít, kdo poslouchá otce, občerstvuje svou matku.“   (Sir 3, 2-6)

 

- Blahoslavení jste vy, kteří máte pochopení pro mou pomalou chůzi a roztřesené ruce a nesykáte netrpělivě, když belhavě přecházím křižovatku a neumím už „slušně“ jíst.

- Blahoslavení jste vy, kteří chápete, že se mé ucho musí namáhat, abych porozuměl a proto se mnou mluvíte pomalu a zřetelně.

- Blahoslavení jste vy, kteří se u mě zastavíte s přívětivým úsměvem a máte čas trochu si se mnou popovídat a neděláte to se shovívavou ironií.

- Blahoslavení jste vy, kteří mi neříkáte, že jsem starý popleta, protože pořád něco zapomínám a ztrácím.

- Blahoslavení jste, vy všichni, kteří mi nějak ulehčujete dny mého stáří, které mi ještě zbývají na cestu do mého domova u Boha.  Až budu doma, budu o vás vyprávět Otci …

____________________

 

Do Domova pro seniory přišel starý muž.  Jeho žena nedávno zemřela a on cítil, že musí opustit svůj domov.  Čeká na nás na chodbě a usměje se, když mu řekneme, že má připravený pokoj.  Cestou k výtahu mu v krátkosti povím jak je zařízen - jakou barvu má záclona, jakou přikrývka na postel.  „Velmi se mi líbí,“ rozzáří se mu oči jako malému chlapečkovi, který teď dostane poprvé v životě vlastní pokoj.

„Ale Michaeli, vždyť jste ho ještě neviděl, počkejte chvilku.“  „To nevadí“ říká.  „Štěstí nezávisí na množství věcí.  Štěstí si vybírám nezávisle.  To, že pokoj se mi líbí - to nezávisí na nábytku nebo na doplňcích, ale na tom, jak já to chci vidět.“

„Já jsem se už rozhodnul, že se mi bude líbit.  Svá rozhodnutí každé ráno se vstáváním potvrzuji.  Rozhodnout se můžu i tak, že svůj den strávím v posteli a budu počítat všechny neduhy a bolesti, které mne trápí, anebo mohu děkovat nebesům za to, co mi ještě dobře slouží.“

„Každý den je jako dar a já se mohu také těšit, když vzpomínám na to pěkné, co jsem po dobu svého života prožil.  Stáří je jako bankovní konto.  Vybereš si to, co jsi tam uložil …““

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S T Á Ř Í

 

 

Čtvrté přikázání připomíná dětem, které dospěly, jejich odpovědnost vůči rodičům.  Podle svých možností jim mají hmotně i mravně pomáhat v letech jejich stáří a v době nemoci, osamocení nebo nouze.  Ježíš tuto povinnost vděčnosti připomíná.

                              (Z katechismu)


Underscore.gif
Služebník Kristův se nemá hádat, nýbrž má být laskavý ke všem, schopný učit a být trpělivý. [2Tm 2,24]