TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Srpen '20
Červenec '20
Červen '20
Květen '20
Duben '20
Březen '20
Led./Únor '20
Prosinec '19
Listopad '19
Září/Říjen '19
Čer./Srp. '19
Červen '19
Květen '19
Duben '19
Březen '19
Únor '19
Leden '19
Prosinec '18
Listopad '18
Říjen '18
Září '18
Čer./Srp. '18
Červen '18
Květen '18
Duben '18
Březen '18
Únor '18
Leden '18
Prosinec '17
Listopad '17
Archív...
Page Title

Modlitba za svou smrt

 

Naši předkové považovali modlitbu za „šťastnou hodinku smrti“ za normální a nutnou součást života.  Je to jistě užitečné i pro nás.

 

                      (P. Ing. Aleš Opatrný, Th.D.)

 

 

V Brooklynu ve škole sv. Pavla nás sestry jako malé chlapce učily modlitbu za milost šťastné smrti.  Byla to pro nás tehdy divná modlitba.  Vždyť jsme byli tak mladí a tak daleko od všeho „smrtelného“.  Ale léta přešla a sestry tu už nejsou…

Že jednou zemřu, to je nejjistější skutečnost v životě.  Kde a kdy to bude - to ví jen Bůh.  Ale jisté je, že mě vezme domů k sobě.  Poté co přejdeme na druhou stranu, uvidíme Boha tváří v tvář, poznáme krásu jeho dobrotivého činu, kterým nás volá do své milující náruče.

 

     Bože, nevím den ani hodinu,

     kdy mne zavoláš, dopřej mi ale,

     abych dobrým životem, milující Tebe,

     sebe a druhé, byl v té chvíli připraven

     vstoupit do Tvé šťastné náruče.

 

              (M. Judge OFM (1933-2001), kaplan newyorských hasičů,               jenž zahynul při teroristickém útoku 11. 9. 2001)

 

 

 

Ježíš Kristus nyní žije v našich srdcích.  Příbytek připravený v našem nitru smrt nezničí, ale bude proměněn ve věčný domov u otce.

 

Co věříme o Ježíši, můžeme také říct o našich milých, kteří nás předešli ve smrti.  I oni nám u Boha připravují příbytek.

 

Zemře-li milovaný člověk, vezme s sebou k Bohu všechno to, oč jsme se spolu dělili, ať už jsou to rozmluvy, láska nebo zážitky našich společných všedních dnů.  S těmito prožitky vezme s sebou k Bohu i kus nás samých.  V tomto smyslu jsme spolu se zesnulým už u Boha a v Bohu.

 

Až pak sami zemřeme, neodejdeme do neznáma, nýbrž do příbytku, který nám připravili Kristus, a naši milovaní, kteří nás předešli.  Tam bude naše místo a domov navždy.

 

                 (Anselm Grün: Než se setkáme v nebi)

 

Modlitba za zemřelé

 

Máme zodpovědnost za ty, kteří zemřeli...

 

V určité fázi svého křesťanského života jsem měl pocit, že se za zemřelé  již modlit nemůžeme.  Ale během let jsem dospěl k jinému názoru…  Zdá se, že jako žijící máme určitou zodpovědnost za ty, kteří zemřeli a kteří za svého života buď nevěděli jak, nebo nechtěli Boha následovat.  Mnozí umírali plni svého sobectví, zášti a nevyřešených pozemských bitev.  Nejspíše tedy zůstávají svázáni se zemí.

 

Jako křesťané máme určitou autoritu žádat odpuštění jejich hříchů a pochybení, aby mohli najít cestu k Bohu.

 

Za zemřelé je možné se modlit např. osobně či přinášením eucharistické oběti při mši svaté.

 

              (Kenneth McAll: Uzdravení rodových kořenů)

 

 

 

 

 

 

NEŽ SE SETKÁME V NEBI ...

 

 

S vědomím, že musí zemřít, řekl Ježíš učedníkům na rozloučenou tato slova útěchy:

 

„Jdu, abych vám připravil místo.  A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já.“

 

                                Jan 14, 2-3

Duše Kristova

Duše Kristova, posvěť mě.

Tělo Kristovo, zachraň mě.

Krvi Kristova, opoj mě.

Vodo z boku Kristova, obmyj mě.

Dobrý Ježíši, vyslyš mě.

Ve svých ranách ukryj mě.

Nedopusť, aby se odloučil od tebe.

Před zlým nepřítelem ochraň mě.

V hodinu mé smrti povolej mě.

A dej, ať přijdu k tobě,

abych tě s tvými svatými chválil

na věky věků.

Amen.

               (sv. Ignác z Loyoly)


Underscore.gif
Je přece lépe, abyste trpěli za dobré jednání, bude-li to snad vůle Boží, než za zlé činy. [1P 3,17]