TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Srpen '20
Červenec '20
Červen '20
Květen '20
Duben '20
Březen '20
Led./Únor '20
Prosinec '19
Listopad '19
Září/Říjen '19
Čer./Srp. '19
Červen '19
Květen '19
Duben '19
Březen '19
Únor '19
Leden '19
Prosinec '18
Listopad '18
Říjen '18
Září '18
Čer./Srp. '18
Červen '18
Květen '18
Duben '18
Březen '18
Únor '18
Leden '18
Prosinec '17
Listopad '17
Archív...
Page Title

 

 

JEŽÍŠ KRISTUS VSTAL Z MRTVÝCH

- „Kristos voskres“

 

 

 

 

SKRYTÝ ŽIVOT

              Byl nemanželským synem mladé dívky a narodil se v zapadlé vsi.  Vyrůstal v jiné vesnici, kde do svých třiceti let pracoval jako tesař.  Další tři roky pak chodil po kraji a kázal.

              Nenapsal jedinou knihu.

              Nezastával žádnou veřejnou funkci.

              Neměl ani rodinu, ani domov.

              Nechodil na vysokou školu.

              Od svého rodiště se nevzdálil víc než na tři sta kilo-metrů.

              Nevykonal žádný čin, který obyčejně bývá spojován s úspěchem.

              Nikdo se za něj nikdy nezaručil.

              Bylo mu teprve třiatřicet, když se proti němu postavilo veřejné mínění.  Jeho přátelé se rozprchli.  Byl prodán nepřátelům a podroben nespravedlivému soudnímu procesu.  Byl přibit na kříž mezi dva zloděje.

              Zatímco umíral, jeho kati losovali kostkami o jeho oblečení, jediný majetek, který kdy na zemi měl.  Po smrti byl uložen do hrobu nabídnutého přítelem, který se nad ním slitoval.

 

              O dva dny později byl hrob prázdný.

              Uplynulo dvacet století a tento muž zůstává ústředním bodem dějin lidstva.

 

              Žádné vojsko, žádná námořní flotila, žádný parlament, který byl kdy svolán, žádný král, který kdy vládl, ani všichni myslitelé a vědci celého světa nezměnili lidský život tolik jako tento muž, který žil v ústraní.

 

 

              V době protináboženské propagandy v Rusku jeden lidový komisař přednášel lidu o definitivním vítězství vědy nad tmářstvím.  Stalo se to při oslavách prvního letu člověka do vesmíru.  Sovětský kosmonaut  Gagarin tehdy prohlásil, že ať hledal ve vesmíru sebevíc, Boha tam nenašel.  Lidový komisař vítězoslavně uzavřel svou řeč oznámením, že náboženství je s konečnou platností poraženo.  Hrdě se rozhlédl po sálu plném lidí a zeptal se:

              „Máte nějaké dotazy?“

 

 

 

              Až úplně v zadní řadě seděl stařeček, který celou dobu přednášku bedlivě sledoval.  Teď potichu pronesl: „Kristos voskres.“  (Kristus vstal z mrtvých.)  Jeho soused to zopakoval: „Kristos voskres,“ už trochu silnějším hlasem.  Někdo ze zadních řad vstal a tatáž slova zakřičel, po něm další a další.  Nakonec vstali všichni v sále a volali: „Kristos voskres,“ „Kristus vstal z mrtvých.“  Komisař se zmateně a zahanbeně vytratil.

              Nehledě na všechny doktríny a diskuse nepřestává platit jedna skutečnost, kterou lze stručně popsat heslem: Kristos voskres.

              V něm je obsaženo celé křesťanství.  Je to fakt, s nímž nikdo nic nezmůže.

              Filozofové ho mohou ignorovat, ale žádná jiná slova na světě nedokážou lidstvu vlít takovou sílu jako: Ježíš vstal z mrtvých.

 

VZKAZ

              Cesta ke kostelu vedla přes celou ves.  Šourala se tudy stařenka, tiše se modlila a po očku se čas od času podívala na lidi kolem sebe.

              „Nevychovaná mládež… opilci jedni… že jí není hanba, nestydě… taková špína… lenoch jeden…“

              Raději přidala do kroku, aby ji pohled na lidi nerušil v modlitbách.

              Dorazila ke kostelu, ale dveře byly zavřené.  Zatloukla na ně.  Nic.  Nedalo se nic dělat.

              Pak si všimla vzkazu připíchnutého na dveře:

              „Jsem venku.“

 

              „Říkáš, že mě miluješ, a sedíš se založenýma rukama?  Jíš, piješ, uvelebíš se na křesle, aby se ti pohodlně četla slova, která jsem vyřkl, pláčeš, když si vzpomeneš, že jsem byl ukřižován, a pak si jdeš lehnout a spokojeně usneš… Nestydíš se?  Takhle mne miluješ?  Tomuhle říkáš láska?  Ihned vstaň!“

              Vyskočil jsem z postele a vrhl se mu k nohám: „Odpusť mi, Pane, odpusť!  Řekni mi, co mám dělat!“

              „Vezmi svou hůl,“ řekl mi Kristus, „a jdi k lidem.  Neboj se s nimi mluvit.  Jdi a pověz jim, že mám hlad, že tluču na dveře a volám: Křesťané, buďte milosrdní!“        (N. Kazantzakis)

                                       (Z knihy „Osvěžení pro duši“ - Bruno Ferrero)

     Smyslem velikonočních oslav a celého křesťanského života je jít ve stopách Ježíšových.  Ony jsou totiž jedinou cestou, která vede skrze smrt k životu.

                     (Podle kardinála Joachima Meisnera)


Underscore.gif
Obávám se však, aby to nebylo tak, jako když had ve své lstivosti oklamal Evu, aby totiž vaše mysl neztratila nevinnost a neodvrátila se od upřímné oddanosti Kristu. [2K 11,3]