TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Srpen '20
Červenec '20
Červen '20
Květen '20
Duben '20
Březen '20
Led./Únor '20
Prosinec '19
Listopad '19
Září/Říjen '19
Čer./Srp. '19
Červen '19
Květen '19
Duben '19
Březen '19
Únor '19
Leden '19
Prosinec '18
Listopad '18
Říjen '18
Září '18
Čer./Srp. '18
Červen '18
Květen '18
Duben '18
Březen '18
Únor '18
Leden '18
Prosinec '17
Listopad '17
Archív...
Page Title

 

 

ŽIVOTNÍ ŠANCE . . . 

 

 

 

 

 

PORTRÉT SYNA

              Vypráví se, že jeden zámožný muž se svým synem vášnivě milovali umění a sbírali jedinečná umělecká díla.  Ve sbírce měli vše, od Picassa až po Rembrandta.  Před obrazy trávili dlouhé chvíle a obdivovali je.  Když vypukla válka, syn musel narukovat.  Byl velmi odvážný.  V jedné bitvě se snažil zachránit těžce zraněného kamaráda.  Když už byli téměř v bezpečí, smrtelně ho zasáhla kulka.  Zpráva otce zdrtila.  Ztrátu jediného syna nesl velmi těžce.

              Po válce se u dveří zarmouceného otce objevil mladý muž.  Nesl v náručí velký předmět.  Řekl: „Pane, neznáte mě, ale já jsem ten voják, kterému váš syn zachránil život.  Je mi to moc líto, že zahynul.  Znali jsme se velmi dobře a on mi často  vyprávěl o vaší lásce k umění.“  S těmito slovy podal mladý muž otci balík a řekl: „Nic moc to není, nejsem zrovna velký malíř, ale myslím si, že váš syn by měl radost kdybyste tento dar přijal.“

              Otec balík rozbalil.  Nemohl uvěřit svým očím.  Byl to portrét jeho syna, který tento mladý muž namaloval.  S úžasem pozoroval, jak věrně vystihl jeho podobu.  Do očí mu vstoupily slzy.  Poděkoval a nabídl mu, že za obraz rád zaplatí.

              „Ne, ne, pane, dlužníkem jsem já.  Nikdy bych nemohl zaplatit za to, co pro mne udělal váš syn.  Přijměte tento dar jako dík a vzpomínku.

              Obraz pak měl čestné místo v jeho sbírce.  Kdykoliv někdo přišel na návštěvu, otec vedl návštěvníky nejdříve k portrétu svého syna a teprve potom mohli obdivovat vzácná díla slavných Mistrů.

              Za několik let po této události otec zemřel.  Podle poslední vůle měla být celá sbírka prodána ve velké aukci.  Sjelo se mnoho významných sběratelů a netrpělivě čekali, až uvidí vzácná díla.  Měli jedinečnou příležitost nakoupit obrazy Mistrů.

              Před nedočkavými účastníky se nejdříve objevil portrét syna.  Licitátor klepl poprvé kladívkem a oznámil: „Zahajujeme aukci.  Před vámi je portrét syna.  Kdo přijde s první nabídkou?  Kdo začne?“  Nastalo rozpačité ticho.  Pak se ze zadní řady ozval muž: „Chceme vidět Mistry!  Tenhle vynechte.“  Licitátor však trval na svém: „Dražbu začínáme portrétem syna.  Kdo udělá první nabídku?  Kdo začne?“  Znovu se ozval rozčilený hlas: „Přišli jsme se podívat na Van Gogha, Rembrandta.  Dejte se do pořádné dražby!  Nechte portrét syna na konec“.  Licitátor

 

 

 

pokračoval: „Nabízím portrét syna.  Kdo začne, kdo chce koupit portrét syna?“  Opět nastalo trapné ticho.  Konečně se vzadu ozval hlas.  Patřil rodinnému zahradníkovi, který se na aukci přišel jen podívat.  Tiše řekl: „Nabízím za portrét deset dolarů.“  Zahradník nepatřil mezi boháče a deset dolarů bylo vše, co u sebe právě měl.  „Máme první nabídku.  Deset dolarů, kdo dá víc?“

              Další nabídka nepřicházela - a tak licitátor zvedl kladívko se slovy: „Poprvé, podruhé“ a po krátké pauze klepl po třetí.  „Prodáno za deset dolarů!“

              Muž, který seděl ve druhé řadě zvolal: „Konečně, dejme se do pořádné dražby!“  Licitátor však odložil kladívko se slovy: „Pánové, je mi líto, ale aukce je u konce.“  „Co bude s díly Mistrů?“  „Je mi líto, pánové, je po aukci.“  „Co bude s dalšími obrazy?“

              „Je mi líto.  Jsem vázán podmínkou poslední vůle.  Když jsem byl určen, abych vydražil tuto sbírku, nesměl jsem ji prozradit, dokud nebude vydražen portrét syna.  Teď všem oznamuji, že kupec portrétu syna získává nejen celou sbírku, ale stává se dědicem celé pozůstalosti.  Ten kdo koupil syna, dostal vše!“

 

*     *     *

 

              Kdyby sběratelé znali podmínku poslední vůle, určitě by držba vypadala jinak.  Všichni by se předháněli ve zvyšování částky.  Každý by chtěl získat vzácné obrazy a stát se dědicem celé pozůstalosti.  Ale neznali podmínku, která byla klíčem k bohatství.  Pohrdli portrétem syna a odešli s prázdnou.  I náš život se podobá velké aukci.  Nebeský Otec dal svého Syna, aby ten, kdo ho přijme, se stal dědicem jeho království.  Není to utajeno, Bůh to veřejně oznámil.  Ale lidé mu nevěří a odmítají ho.  Raději se pídí za vším možným v představě, že když toho dosáhnou, jejich životy budou plnější a oni budou spokojenější.  Chtějí užívat jen dobré věci, ale odmítají skutečnost, že Dárcem všeho dobra je Bůh.  On je mnohem větší ve své lásce a dobrotě, než si umíme představit.  Dal nám svého Syna, aby vyřešil největší problém života - problém hříchu.  Ježíš Kristus, Boží Syn, zemřel za naše hříchy a tím nám otevřel cestu k Bohu a k životu věčnému.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemějte starost o svůj život…  Hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno...

                                  (Mt 6, 25.33)


Underscore.gif
Bylo přirozené, že Bůh, pro něhož je vše a skrze něhož je vše, přivedl mnoho synů k slávě, když skrze utrpení učinil dokonalým původce jejich spásy. [Žd 2,10]