TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Srpen '20
Červenec '20
Červen '20
Květen '20
Duben '20
Březen '20
Led./Únor '20
Prosinec '19
Listopad '19
Září/Říjen '19
Čer./Srp. '19
Červen '19
Květen '19
Duben '19
Březen '19
Únor '19
Leden '19
Prosinec '18
Listopad '18
Říjen '18
Září '18
Čer./Srp. '18
Červen '18
Květen '18
Duben '18
Březen '18
Únor '18
Leden '18
Prosinec '17
Listopad '17
Archív...
Page Title

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Panna Maria z Combermere

            DUCH SVATÝ,

PANNA MARIA A MY . . . 

 

 

 

 

              Když bylo Panně Marii oznámeno,  že se stane matkou Mesiáše, v rozpacích se zeptala: „Jak se to stane, když muže nepoznávám?“  Žádala znamení?  Anděl jí odpověděl: „Duch svatý na tebe sestoupí a moc Nejvyššího tě zastíní!  Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží.“ (Lk 1, 35).

              Vše důležité, co se odehrává mezi námi a Bohem, je provázeno působením Ducha svatého, kterého Ježíš apoštolům vícekrát slíbil: „Duch svatý vás naučí všemu a připomene vám všechno.“  Svatý Pavel to doplnil: „Jenom pod vlivem Ducha svatého je možné říci: Ježíš je Pán.“  Působení Božího Ducha probouzí z ospalosti, netečnosti, vlažnosti.  Apoštolové byli po seslání Ducha svatého jako vyměnění.  Obdrželi dar moudrosti, odvahu, rozhodnost.  Ne nadarmo se svátost biřmování nazývá svátostí křesťanské dospělosti.  Letnice jsou narozeninami církve.  Na přijetí darů Ducha svatého se apoštolové připravovali modlitbou, také ti, kdo se dnes připravují k přijetí této svátosti, biřmovanci, se modlí!

                                          (Z knihy „V Boží blízkosti“ - biskup Karel Herbst)

 

I DNES ZJEVUJE BŮH JEŽÍŠOVO EVANGELIUM NOVĚ  …

SKRZE LIDI …

V každé generaci Duch Boží nově zjevuje Ježíšovo evangelium  skrze lidi…  Boží Duch není duchem uniformity.  Jak pestrý a rozmanitý je Duch Boží, tak jsou pestré osudy lidí, v jejichž srdcích Duch Boží působí…

Tento svět nutně potřebuje lidi, kteří budou zvát Ducha Božího do svého života.

Tento svět nutně potřebuje lidi, kteří budou dosvědčovat Ducha Kristova.

Tento svět nutně potřebuje lidi, kteří Ducha Kristova odhalí druhým, kteří mu dají lesk a přitažlivost, kteří rozšíří jeho „vůni“ po všech končinách země.

Duchu Boží, vstupuj i do mého života!

                                                  (Joachim Wanke: Postavit světlo na svícen)

 

NEBOJME SE  NECHAT SE PŘEKVAPOVAT

Každý z nás se může snadno míjet s tím, co Bůh v jeho životě zamýšlí, pokud se nenechá vést Duchem svatým.

I Ježíšovi učedníci v mnohém Kristu nerozuměli, mnohdy nechápali to, co jim Kristus říkal a co po nich chtěl…  Potřebovali jistě čas zrání, ale hlavně potřebovali světlo a moudrost Ducha svatého, kterého následně obdrželi.

 

Sám Ježíš, ačkoliv byl Boží Syn, se nechával vést Duchem.   V jeho moci působil, učil, modlil se a žil svůj každodenní život…  Křesťanský život se proto dá uskutečnit pouze v Duchu svatém, který člověka posvěcuje, oživuje, vede a posiluje.  O Ducha svatého je tedy stále třeba prosit, učit se ho přijímat, dávat se mu k dispozici a nechat se jím vést ve všech oblastech svého života. Bůh nás totiž skrze svého Ducha může dovést k naplnění našeho života.  Nebojme se jím nechat překvapovat!  On „vane, kam chce“!

*     *     *

Z čeho má dítě větší radost a co mu dává větší jistotu než vzájemná láska tatínka a maminky?  Ta má pro něj nevědomky větší význam než fakt, že ho oba milují.  Tatínek a maminka mohou každý zvlášť dítě milovat, jak jen chtějí, ale pokud se nemilují navzájem (a k tomu, bohužel, často dochází), nic nemůže dítěti zabránit, aby si v hloubi duše nebylo láskou nejisté a proto nešťastné.  Dítě nechce být milováno nějakou zvláštní láskou, odděleně, ale chce být připuštěno do lásky, jíž se milují otec s matkou, protože ví, že z ní vzniklo.  A to je velké zjevení: osoby Nejsvětější Trojice se milují nekonečnou láskou a dovolují nám se z jejich lásky těšit.

                                    (Raniero Cantalamessa: Život pod vládou Kristovou)

 

MÁJOVÁ

              Zas jsou zde večery, kdy v chrámech sešeřelých

              uctívat chceme Panny krásu, ctnost

              a při návratech v cestách potemnělých

              rozjímat v skrytu Božství tajemnost.

 

              Zas jsou zde krásná jitra na úsvitě,

              kdy v svaté oběti chcem poctu vzdát

              té Kráse nejsvětější, jež stařec, dítě

              se v máji učí vroucně milovat.

 

              Zas jsou zde dny, kdy do práce nám září

              ta postava, jež vzorem ženám všem,

              kéž svítí jim i v srdci, ne pouze na oltáři -

              že mateřství jich svatým úkolem.

 

              Ať kaplička, či obraz v lesní tiši,

              ať velký chrám, či soška zvětralá

              po vlasti mé - teď tiché vzdechy slyší:

              „Nás ochraňuj, pros za nás Maria!“

                                                                                     (Marie Nováková)

Každému je dán

zvláštní projev Ducha,

abychom mohli být užiteční ...

                         (1 Kor 12,7)


Underscore.gif
a v každé modlitbě za vás všechny s radostí prosím; [F 1,4]