TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Prosinec '19
Listopad '19
Září/Říjen '19
Čer./Srp. '19
Červen '19
Květen '19
Duben '19
Březen '19
Únor '19
Leden '19
Prosinec '18
Listopad '18
Říjen '18
Září '18
Čer./Srp. '18
Červen '18
Květen '18
Duben '18
Březen '18
Únor '18
Leden '18
Prosinec '17
Listopad '17
Říjen '17
Září '17
Čer./Srp. '17
Červen '17
Květen '17
Duben '17
Březen '17
Archív...
Page Title

Modlitba za svou smrt

 

Naši předkové považovali modlitbu za „šťastnou hodinku smrti“ za normální a nutnou součást života.  Je to jistě užitečné i pro nás.

 

                      (P. Ing. Aleš Opatrný, Th.D.)

 

 

V Brooklynu ve škole sv. Pavla nás sestry jako malé chlapce učily modlitbu za milost šťastné smrti.  Byla to pro nás tehdy divná modlitba.  Vždyť jsme byli tak mladí a tak daleko od všeho „smrtelného“.  Ale léta přešla a sestry tu už nejsou…

Že jednou zemřu, to je nejjistější skutečnost v životě.  Kde a kdy to bude - to ví jen Bůh.  Ale jisté je, že mě vezme domů k sobě.  Poté co přejdeme na druhou stranu, uvidíme Boha tváří v tvář, poznáme krásu jeho dobrotivého činu, kterým nás volá do své milující náruče.

 

     Bože, nevím den ani hodinu,

     kdy mne zavoláš, dopřej mi ale,

     abych dobrým životem, milující Tebe,

     sebe a druhé, byl v té chvíli připraven

     vstoupit do Tvé šťastné náruče.

 

              (M. Judge OFM (1933-2001), kaplan newyorských hasičů,               jenž zahynul při teroristickém útoku 11. 9. 2001)

 

 

 

Ježíš Kristus nyní žije v našich srdcích.  Příbytek připravený v našem nitru smrt nezničí, ale bude proměněn ve věčný domov u otce.

 

Co věříme o Ježíši, můžeme také říct o našich milých, kteří nás předešli ve smrti.  I oni nám u Boha připravují příbytek.

 

Zemře-li milovaný člověk, vezme s sebou k Bohu všechno to, oč jsme se spolu dělili, ať už jsou to rozmluvy, láska nebo zážitky našich společných všedních dnů.  S těmito prožitky vezme s sebou k Bohu i kus nás samých.  V tomto smyslu jsme spolu se zesnulým už u Boha a v Bohu.

 

Až pak sami zemřeme, neodejdeme do neznáma, nýbrž do příbytku, který nám připravili Kristus, a naši milovaní, kteří nás předešli.  Tam bude naše místo a domov navždy.

 

                 (Anselm Grün: Než se setkáme v nebi)

 

Modlitba za zemřelé

 

Máme zodpovědnost za ty, kteří zemřeli...

 

V určité fázi svého křesťanského života jsem měl pocit, že se za zemřelé  již modlit nemůžeme.  Ale během let jsem dospěl k jinému názoru…  Zdá se, že jako žijící máme určitou zodpovědnost za ty, kteří zemřeli a kteří za svého života buď nevěděli jak, nebo nechtěli Boha následovat.  Mnozí umírali plni svého sobectví, zášti a nevyřešených pozemských bitev.  Nejspíše tedy zůstávají svázáni se zemí.

 

Jako křesťané máme určitou autoritu žádat odpuštění jejich hříchů a pochybení, aby mohli najít cestu k Bohu.

 

Za zemřelé je možné se modlit např. osobně či přinášením eucharistické oběti při mši svaté.

 

              (Kenneth McAll: Uzdravení rodových kořenů)

 

 

 

 

 

 

NEŽ SE SETKÁME V NEBI ...

 

 

S vědomím, že musí zemřít, řekl Ježíš učedníkům na rozloučenou tato slova útěchy:

 

„Jdu, abych vám připravil místo.  A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já.“

 

                                Jan 14, 2-3

Duše Kristova

Duše Kristova, posvěť mě.

Tělo Kristovo, zachraň mě.

Krvi Kristova, opoj mě.

Vodo z boku Kristova, obmyj mě.

Dobrý Ježíši, vyslyš mě.

Ve svých ranách ukryj mě.

Nedopusť, aby se odloučil od tebe.

Před zlým nepřítelem ochraň mě.

V hodinu mé smrti povolej mě.

A dej, ať přijdu k tobě,

abych tě s tvými svatými chválil

na věky věků.

Amen.

               (sv. Ignác z Loyoly)


Underscore.gif
"Já jsem Žid a narodil jsem se v Tarsu v Kilikii, ale vychován jsem byl zde v Jeruzalémě. V Gamalielově škole jsem byl přesně vyučen zákonu našich otců. Byl jsem právě tak plný horlivosti pro Boha, jako jste dnes vy všichni, [Sk 22,3]