TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Srpen '20
Červenec '20
Červen '20
Květen '20
Duben '20
Březen '20
Led./Únor '20
Prosinec '19
Listopad '19
Září/Říjen '19
Čer./Srp. '19
Červen '19
Květen '19
Duben '19
Březen '19
Únor '19
Leden '19
Prosinec '18
Listopad '18
Říjen '18
Září '18
Čer./Srp. '18
Červen '18
Květen '18
Duben '18
Březen '18
Únor '18
Leden '18
Prosinec '17
Listopad '17
Archív...
Page Title

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     L É T O

    - doba prázdnin, dovolených a rekreace

 

 

 

 

VOLNÁ CHVÍLE

znamená „nemít žádnou práci“ (což ale není nicnedělání, nuda, lenošení…)

znamená „něco nemuset“

znamená být volný od výkonnosti a něčích požadavků, volný od toho být neustále ve střehu a k dispozici jak to bývá v zaměstnání, volný od tlaku různých úkolů, či nadřízeného

znamená „přijití k sobě“, „přebývání u sebe a se sebou“, je to opak rozptýlení a neustálého odvádění pozornosti

je jednou z cest k sobě samému, do svého nitra...

 

POČKAT NA SVOU DUŠI

Ve volných chvílích  je dobré „počkat“ na svou duši, která zůstala někde ve světě hektiky, povinností, plánování, a „nechat ji k sobě přijít“.

Ve zklidnění a uvolnění je člověk otevřen pro zcela nové zkušenosti, vnímá vědoměji své já, své tělo, dech, tlukot srdce, sluneční paprsky, ale i blahodárnost stínu.

Člověk vidí kolem sebe věci, které jinak ve spěchu přehlédne.  K tomu často nepotřebuje ani zrak a sluch, ale jednoduše srdce…

 

K ZAMYŠLENÍ

Jestliže jsi dnes ráno vstal a cítíš se víc zdravý než nemocný, dostalo se ti víc požehnání než milionu těch, kteří tento týden nepřežijí.

Jestliže jsi dosud nezažil hrůzu války, osamělost ve vězení, agonii mučení nebo svíravou bolest hladu, jsi na tom lépe než 500 milionů lidí ve světě.

Jestliže se můžeš zúčastnit shromáždění věřících beze strachu z pronásledování, mučení a smrti, dostává se ti více požehnání než třem miliardám lidí ve světě.

Jestliže máš v ledničce jídlo, jsi-li oblečen, máš-li střechu nad hlavou a místo na spaní, jsi bohatší než 75%  lidí na světě.

Jestliže máš peníze v bance  nebo jen v peněžence a můžeš dát pár drobných někde na misku, patříš mezi 8% nejbohatších lidí na světě.

Jestliže můžeš někoho vzít za ruku, obejmout ho, nebo se alespoň dotknout jeho ramene, dostává se ti požehnání, protože tak nabízíš uzdravující dotek.

Jestliže můžeš přečíst nebo slyšet toto poselství dostal jsi požehnání: dvě miliardy lidí neumějí číst a psát.

Rok sv. Pavla (28. 6. 2008 - 29. 6. 2009)

 

O LISTECH APOŠTOLA PAVLA

I když se nám nezachovala celá korespondence sv. Pavla s křesťanskými obcemi, přece čtrnáct listů jemu připisovaných tvoří po evangeliích nejvýznačnější část Nového zákona.

Pavlovy listy jsou daleko těžší než evangelia nebo Skutky.  Leccos se nám však při jejich čtení objasní, když si uvědomíme časové pořadí vzniku jednotlivých epištol a co Pavla k jejich napsání přivedlo.

 

PAVLOVY LISTY TESALONICKÝM (SOLUŇANŮM)

 

 

 

 

           Rekreace znamená:

          re-creatio,

          neboli

          znovu - stvoření...

 

 

 

 

Tesalonika (dnešní Soluň), hlavní město římské provincie Makedonie, byla v době Pavlově kvetoucím přístavem.  Obyvatelstvo tu bylo mezinárodní.  Pavel přišel do Tesaloniky na své druhé misijní cestě (r. 50) a založil tam křesťanskou obec, složenou z Židů, proselytů a hlavně pohanů.  Pro útoky židovské obce musel Tesaloniku předčasně a náhle opustit.  Křesťané pak byli od Židů pronásledováni.

Několik měsíců po odchodu z Tesaloniky (r. 51) napsal Pavel mladé církvi brzy po sobě dva listy.  Noví věřící v Tesalonice hodně přemýšleli o druhém

příchodu Páně.  Byli znepokojeni, že „den Páně“ nenastal tak brzo, jak se očekávalo a  ptali se, jaký bude osud těch, kteří zemřeli před příchodem Páně.  Pavel je uklidňuje a zároveň napomíná ty, kteří se v očekávání blízkého příchodu Páně přestali starat o každodenní záležitosti.

 

„Nechceme vás, bratři, nechat v nevědomosti o údělu těch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili jako ti, kteří nemají naději.  Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak také víme, že Bůh ty, kdo zesnuli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu.“  (1 Tes 4, 13-14)

 

Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem.  Stále se radujte, v modlitbách neustávejte.  Za všech okolností děkujte.  Tak totiž to od vás chce Bůh a tak to projevil skrze Krista Ježíše.“  (1 Tes 5, 15-18)


Underscore.gif
Proč na tom trvám? Snad proto, že vás nemám v lásce? Bůh ví, že mám! [2K 11,11]