TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Srpen '20
Červenec '20
Červen '20
Květen '20
Duben '20
Březen '20
Led./Únor '20
Prosinec '19
Listopad '19
Září/Říjen '19
Čer./Srp. '19
Červen '19
Květen '19
Duben '19
Březen '19
Únor '19
Leden '19
Prosinec '18
Listopad '18
Říjen '18
Září '18
Čer./Srp. '18
Červen '18
Květen '18
Duben '18
Březen '18
Únor '18
Leden '18
Prosinec '17
Listopad '17
Archív...
Page Title

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODPOČÍVAT?  PROČ?  JAK?

             Ne každý umí odpočívat

 

 

MÁME VŮBEC NĚJAKÝ VOLNÝ ČAS?

Je to důležitá otázka.  Někteří lidé mají tolik práce, že volný čas vůbec nemají.  Někdy je to vlivem životních okolností.  Často si to však v životě zařídili tak, aby volný čas neměli.

 

PROČ SE NĚKTEŘÍ LIDÉ VOLNÉMU ČASU VYHÝBAJÍ?

Důvody pro to mohou být různé: někteří lidé si myslí, že volný čas je něco špatného, až hříšného, a že bychom celý čas života měli věnovat druhým nebo nějaké činnosti.  Jiní (a mnohdy jsou to ti stejní) nepřestávají s prací proto, aby si nepřipadali neužiteční, bezcenní.  Často tak utíkají před svými problémy, pocity a životními otázkami.

 

JSME NENAHRADITELNÍ?

V člověku, který jen pracuje, narůstá pocit důležitosti a nenahraditelnosti.  Když pak někdy práci vykonávat nemůže, ukáže se často, že se bez něj mnohé obejde a že se svět nezhroutí…  To pak může vést k rekapitulaci, zda věci nelze dělat i trošku jinak.  Jsou to otázky mnohdy nepříjemné, mohou ale vést k podstatě toho, v čem spočívá naše skutečná důležitost a hodnota.

 

KE ZDRAVÉMU ODPOČINKU PATŘÍ AKTIVITA I PASIVITA

Zdravý odpočinek je složen ze dvou složek - aktivní i pasivní.  Mnozí lidé jsou ale i při odpočinku jednostranní. 

Výkonově zaměření lidé mají tendenci k aktivnímu odpočinku a nezbaví se sklonu dávat si cíle: na dovolené mají naplánováno, co všechno musí navštívit, dokázat a vidět; při sportu se nehýbou pro radost, ale pro splnění lepších a lepších limitů; při čtení se neponoří do děje, ale vypisují si obratná a podnětná slovní vyjádření autora; odpoledne strávené jen lenošením je pro ně nepřijatelnou ztrátou času.  Opakem jsou pasivní lidé, kteří by nejraději celý svůj život prospali a proleželi.  Rádi konzumují zábavu, kterou jim nachystali jiní a neradi vyvíjejí jakoukoliv aktivitu.  Místo vlastního sportování pak sledují výkony druhých…Důležité je umět obojí propojit - někdy se oddat nicnedělání a zároveň umět volný čas využít k vytváření něčeho nového.

 

K ČEMU ODPOČINEK POTŘEBUJEME

Život člověka je naplněn převážně prací.  Volný čas máme k tomu, abychom si odpočinuli a mohli se rozvíjet i v jiných oblastech života.  Únava, která je našim věrným životním průvodcem, může být významným ukazatelem naší přetíženosti.  Někdy potřebujeme změnu, vzrušující a záživnou činnost, ale jindy zklidnění a třeba jen soustředění na vlastní dech.  Volný čas a odpočinek je důležitým prostorem pro to, abychom nabyli rovnováhy.

DĚLAT CO „CHCEME“!

Většinu času děláme to, co „musíme“.  Při odpočinku ale můžeme dělat to, co „chceme“.  Náš život je plný povinností.  Okolnosti nás nutí k mnoha úkolům a činnostem.  Ve volném čase si ale můžeme dovolit dělat to, co skutečně chceme, dopřát si pocit svobody a volby.  Tím se nám otevírá i cesta k poznání sebe sama, toho, po čem v životě toužíme a co niterně potřebujeme.

 

OSVĚDČENÉ DOPORUČENÍ

Naše práce je mnohdy zaměřená jednostranně.  Ve volném čase máme možnost dělat něco jiného, rozvíjet jiné stránky naší osobnosti.  Osvědčené doporučení praví, aby manuálně pracující lidé odpočívali při duševní činnosti a duševně pracující relaxovali při manuálních pracích.  Výsledky odpočinku poznáme „po ovoci“: pokud opravdu odpočíváme, pak se cítíme svěží a plni sil do dalších dnů.                  (Podle Petry Feglerové.)

●   ●   ●

 

VYJDĚTE SI DO PŘÍRODY S JEŽÍŠEM!

Ježíš se často odebíral na „opuštěné místo“ do přírody, aby se zotavil.  Neboj se s ním proto vyjít ani ty!  Najdi si klidné místo v přírodě, v zahradě, v parku, v lese, u potoka, nebo u moře.  Můžeš se procházet, sedět, nebo si lehnout.  Pokud to pro tebe není možné, vem si nějakou pokojovou rostlinu a zadívej se na ní.  Nech se naplňovat rytmem přírody, rytmem deště, rytmem bublajícího potoka, rytmem rostoucích květin, rytmem putujícího slunce.  Uvolněně naslouchej zvukům a tichu přírody.  Pozoruj větve stromu, žasni nad leskem kapek rosy… Zůstávej v klidu tak dlouho, dokud toto vše do sebe nepojmeš, pak začni ve svém srdci děkovat Bohu za vše, co jsi objevil.  Tak v přírodě zakusíš blízkost Toho, který toto vše utvořil.  Jen v jeho blízkosti si můžeš opravdu odpočinout a zotavit se.

„Přijďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím.“ (Mt. 11,28)                                       (Podle T. Ivančiče.)

●   ●   ●

 

ROK KNĚŽÍ OD 19. 6. 2009 DO 19. 6. 2010

 

Jako Bůh „přestal sedmý den konat veškeré své stvořitelské dílo“  a odpočinul si, tak i život člověka má rytmus práce a odpočinku.  Ustanovení dne Páně přispívá k tomu, aby byla všem dána možnost „mít také dostatek klidu a volného času k životu rodinnému, kulturnímu, společenskému a náboženskému.“

                                                                                      (Katechismus katolické církve.)

Papež Benedikt XVI. oznámil, že při příležitosti 150. výročí úmrtí sv. Jana Maria Vianneye, faráře arského, vyhlašuje na období od 19.6.2009 do 19.6.2010 Rok kněží, jehož téma je „Věrnost Kristova, věrnost kněze“.  Papež zahájil Rok kněží modlitbou nešpor

19.6.2009 na slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova a v Den modliteb za posvěcení kněží.  Rok kněží Benedikt XVI. ukončí 19.6.2010,

kdy se zúčastní Světového setkání kněží na náměstí sv. Petra ve Vatikánu.  Během tohoto jubilejního roku Benedikt XVI. prohlásí sv. Jana Maria Vianneye patronem všech kněží na celém světě.


Underscore.gif
Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti. [Zj 12,11]