TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Srpen '20
Červenec '20
Červen '20
Květen '20
Duben '20
Březen '20
Led./Únor '20
Prosinec '19
Listopad '19
Září/Říjen '19
Čer./Srp. '19
Červen '19
Květen '19
Duben '19
Březen '19
Únor '19
Leden '19
Prosinec '18
Listopad '18
Říjen '18
Září '18
Čer./Srp. '18
Červen '18
Květen '18
Duben '18
Březen '18
Únor '18
Leden '18
Prosinec '17
Listopad '17
Archív...
Page Title

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

BŮH NENÍ „NĚKDE V NEBI“

„Hle, přichází Bůh, náš Spasitel“.  Tato biblická antifona je jakýmsi vstupem do období adventu.  Na počátku adventní doby tak sugestivně zaznívají dvě slova: „Bůh přichází“.  Důležité je, že tato slova nezaznívají v minulém čase: „Bůh přišel“, ani v budoucím: „Bůh přijde“, ale v přítomném: „Bůh přichází“.  Jde tedy o činnost, která probíhá stále.

 

              Advent nás vybízí:

              Probuď se a rozpomeň se,

              že Bůh přichází!  Dnes, tady, teď!“

 

BŮH MEZI NÁMI

Advent nám připomíná, že „Bůh přichází“ navštívit svůj lid, aby přebýval mezi lidmi a vytvářel s nimi společenství lásky a života.  Evangelium vyjadřuje tajemství vtělení takto:

„Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi“, doslova: „aby svůj stan rozbilo mezi námi“ (J 1, 14).

Připravit se na Vánoce znamená, nasadit se v budování „příbytku Božího mezi lidmi“.  Nikdo odtud není vyloučen; každý může a má přispět k tomu, aby tento dům byl prostornější a krásnější.

Advent nás vybízí: abychom svůj zrak obrátili k Bohu, abychom se s Bohem setkávali v modlitbě a v konání dobra, abychom pozvali Ježíše do svého života a společně s Ním budovali příbytek Boží mezi lidmi.

Dnes, tady, teď.

 

BŮH NENÍ „NĚKDE V NEBI“

Bůh není Bohem, který přebývá někde v nebi a přitom se o nás nezajímá.

Je Bohem - přicházejícím.  Je Otcem, který na nás nikdy nepřestává myslet a zároveň chová respekt k naší svobodě.  Touží nás potkat a navštívit: chce přijít a zůstávat s námi.  Jeho advent = „příchod“ je důsledkem jeho rozhodnutí osvobodit nás od zla, smrti a ode všeho, co brání našemu pravému štěstí.  Bůh nás přichází spasit.

Stvořitel světa přišel z lásky přebývat mezi lidi.

V listu Filipanům stojí, že Kristus „nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl a vzal na sebe přirozenost služebníka.“ (Flp 2,6).

A stal se jedním z lidí.

                           (Zpracováno dle Benedikta XVI.)

 

VĚŘ, ŽE BŮH MŮŽE A CHCE VSTOUPIT DO KAŽDÉ

OBLASTI TVÉHO ŽIVOTA

V adventní době zaznívají silné výzvy k pokání a obrácení.  Pokání podle Božího slova ale neznamená obrátit se jen k sobě samému, ke svým slabostem, chybám a hříchům.

Pokání v první řadě znamená obrátit se k Bohu.

Zdroj života totiž není v nás samých.

Zdroj naplněného života je v Bohu!

A tento zdroj se nám v Ježíši Kristu přiblížil na dosah.

 

NĚKOLIK NÁVRHŮ K PROŽITÍ ADVENTU

- Věř, že Bůh může a chce vstoupit do každé oblasti tvého života.  Zvi Ho do všeho, co jsi a co prožíváš.  Jen ve spojení s ním totiž dokážeš proměnit své srdce a realitu, ve které se nacházíš!

- Najdi si čas pro komunikaci s Bohem v modlitbě i ve ztišení.

- Naslouchej Božímu slovu četbou Bible.

- Smiř se s Bohem, s druhými i sám se sebou.

- Vnímej pozorněji chvíle, kdy můžeš svou víru uplatňovat láskou.

____________

 

UČIŇ NĚCO I PRO SEBE

aneb nezapomeň se někdy zastavit

Mnozí jste již slyšeli známý výrok:

„Nezapomeň se zastavit a přivonět k růži.“

Ale jak často si ve skutečnosti uděláme čas a vypadneme z hektického tempa svého života, abychom vzali na vědomí okolní svět?

Příliš často se necháme uvěznit nabitým denním rozvrhem, že si to ani neuvědomíme, že zapomínáme žít.

 

ZPOMAL, ABY SES MOHL ROZHLÉDNOUT

Učiňme něco pro sebe na cestě životem:

zpomalme a udělejme si čas na to, abychom se mohli rozhlédnout kolem sebe a uviděli, co se děje právě teď, právě tam, kde právě jsme (třeba nyní, při čtení tohoto článku).

Možná totiž přicházíme o něco nádherného.

                                 (Podle J. M. Thomase)

A D V E N T

a jeho poselství

 

           PŘIJĎ, PANE JEŽÍŠI,

              POTĚŠ NÁS SVOU BLÍZKOSTÍ

              A DEJ SVĚTLO NAŠIM OČÍM.

              DEJ ZAZÁŘIT SVÉMU SVĚTLU

              V NAŠICH SRDCÍCH

              A VEĎ NÁS TEMNOTAMI ŽIVOTA

              DO SVÉ BLÍZKOSTI PLNÉ JASU.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (Podle sv. Bernarda z Clairvaux)


Underscore.gif
Když jsem procházel vašimi posvátnými místy a prohlížel si je, nalezl jsem i oltář s nápisem: 'Neznámému bohu'. Koho takto uctíváte, a ještě neznáte, toho vám zvěstuji: [Sk 17,23]