TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Prosinec '19
Listopad '19
Září/Říjen '19
Čer./Srp. '19
Červen '19
Květen '19
Duben '19
Březen '19
Únor '19
Leden '19
Prosinec '18
Listopad '18
Říjen '18
Září '18
Čer./Srp. '18
Červen '18
Květen '18
Duben '18
Březen '18
Únor '18
Leden '18
Prosinec '17
Listopad '17
Říjen '17
Září '17
Čer./Srp. '17
Červen '17
Květen '17
Duben '17
Březen '17
Archív...
Page Title

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       PANNA MARIA - MADONA

 

 

 

MADONA

 

Každý z nás na této zemi poutníkem je k věčnosti,

když chceš dojít k svému cíli, potřebuješ milosti.

U své Matky hledej pomoc, zbaví tě všech starostí.

Dovede tě až do věčné radosti.

 

Madono, dobrá Madono, je krásné tvým dítkem být.

V tvých rukách dobrá Madono, svůj život já bych chtěl skrýt.

 

Když se zdá, že kolem zlo, kde vzít sílu člověk má,

kde se ukrýt než u Matky, která dětem pokoj dá.

Volám k tobě, ó Madono, a prosím o pomoc tvou,

vyslyš prosby, jež přednáším písní svou.

 

MARII VYHLEDÁVALI JIŽ JEJÍ SOUČASNÍCI

 

Když Maria po odchodu svého syna žila u Jana, jistě ji věřící vyhledávali a tázali se na Ježíše, vždyť byla jediná, která mohla svědčit o třiceti letech jeho života.  I na ni sestoupil Duch svatý a naučil ji chápat tajemství tohoto života.  Nelze si představit, že by k ní lidé nepřicházeli se svými starostmi a nesvěřovali se do její modlitby.  Vždyť viděli, jak hluboce byla spojena se svým Synem; jistě jí mnozí říkali: „Vzpomeň si na mne ve své modlitbě“.  A tak to zůstalo i nadále.

 

Co vede věřícího k Marii, nelze vypovědět několika slovy.  Zvláště zřetelně se projevuje hledání její pomoci.  Maria je „Potěšení zarmoucených“, „Pomocnice křesťanů“, „Matka dobré rady“.  Maria je vyvolená, blízká Bohu; ale ne jako bohyně, která žije v blaženosti své povznesenosti, nýbrž vším, čím je, je z milosti Kristovy.

 

Křesťan si může být jist její láskou.  To znamená, že člověk může do její lásky přinést veškerou svou bídu, i tu zcela skrytou a němou, což je zcela nedocenitelné.  Proto k ní trpící a potřební neustále vysílají své prosby, aby pomohla.  Maria ale nepomáhá svou vlastní mocí, protože ani ona, ani světci nejsou nějakými pobočnými instancemi vedle Boha, které by působily z vlastní vůle a moci, oni za nás u Boha jen prosí.

                                                                     (R. Guardini: „O modlitbě“.)

 

 

 

MARIA

 

Jaro je v plném proudu, oltáře obsypané květinami, stromy v obležení včel a ptactvo nebeské časně ráno ladí hlasivky.  Inu, příroda má svou harmonii, řeknete si a jdete zavřít okno, protože i vás si alergie opět neomylně našla.

 

V souvislosti s onou harmonií však do všeobecného rozpuku může zasáhnout i mráz.  Poslední závan dechu zimy; jako když sama Smrt máchne kosou a vše živé rázem zemře.  V době sklizně pak bývá smutný pohled na stromy bez plodů, němé svědky dávno odvátých zlých časů.  „Jako u lidí,“ bleskne vám  možná hlavou.  „Jako tenkrát u Marie …“

 

I ji zasáhl mráz s hrozivou krutostí a zničil život jejího syna.  Ona však musela žít dál a projít si obdobím sklizně, kdy

 se ostatní matky těší ze svých dětí a košíky plné darů ukazují na obdiv.  Přešla i obdobím zbarvujících se listů, kdy tmavé vlasy začínají prokvétat stříbrem.  A nakonec sněhobílou zimou, kdy se člověk ukládá k věčnému spánku, opuštěná, bez svého syna.

 

Maria … Vskutku vzácná žena, v prazvláštním objetí Božím …

                            (Antonín Randa: S čerty v zádech a anděly po boku.)

__________

 

              MAMINCE

 

              Dík tobě za život

              a za lásku

              a za tu píseň,

              co v srdci mi zní,

              za první slovo

              jež vyšlo z mých úst,

              za to, že v stínu tvém

              mohl jsem růst

              a na klíně tvém si zpívat               a hrát,

              za to, že s tebou

              měl jsem všechny rád,

              dík má nejdražší,

              děkuji tisíckrát . . .

 

 

 

 

        Madona - z lat. Mea domina.

        Původní význam v italštině byl „má paní“ - jako

        oslovení vznešených žen.  V katolické církvi se

        používá jako čestný titul pro Pannu Marii.

 

 

 


Underscore.gif
Pozdrav mou, Pavlovou rukou. [1K 16,21]