TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Srpen '20
Červenec '20
Červen '20
Květen '20
Duben '20
Březen '20
Led./Únor '20
Prosinec '19
Listopad '19
Září/Říjen '19
Čer./Srp. '19
Červen '19
Květen '19
Duben '19
Březen '19
Únor '19
Leden '19
Prosinec '18
Listopad '18
Říjen '18
Září '18
Čer./Srp. '18
Červen '18
Květen '18
Duben '18
Březen '18
Únor '18
Leden '18
Prosinec '17
Listopad '17
Archív...
Page Title

 

 

 

 

MŠE SVATÁ

- Eucharistie

JAK PROŽÍVAT MŠI SVATOU PLNĚJI

Rád bych vám nabídl několik nápadů, které by nám měly pomoci  prožívat mši sv. plněji.  Je to výsledek mnohaletého hledání, při kterém jsem vyzkoušel spoustu jiných možností, které k ničemu nevedly.

Zaprvé, vezměte si příklad z armády.  Přesně je pozdě, dříve je včas.  Jestliže mše začíná v 9:00, chovejte se, jako by začínala v 8:45.  Vstaňte dřív, osprchujte se dřív, oblékněte děti dřív, vyjděte dřív z domu.  Jestli si říkáte, že „to je sice pěkný nápad, ale je to trochu nerealistické“, zkuste se zamyslet nad tím, jak je možné, že do kina přijdete včas na úvodní upoutávky, ale na mši nepřijdete dost včas, abyste v klidu zaparkovali, usadili se, pozdravili lidi kolem a duchovně se připravili na vstup do největšího tajemství světa.  Chcete to změnit?, Tak se zamyslete nad tím, jestli je pro vás mše dost důležitá na to, aby vám stálo za to změnit svůj rozvrh a své ranní zvyky.

Zadruhé, přečtěte si Písmo předem.  Všechna jména dávno  zapomenutých měst a lidí nejsou zdaleka tak odstrašující a nesrozumitelná, když je na mši neslyšíte poprvé.  Když věnujete čas tomu, abyste se modlili a přemýšleli o biblických liturgických textech předem, vaše prožívání Eucharistie a Slova Božího se změní.  Zkuste to na měsíc a uvidíte, jak odlišná bude bohoslužba slova - první část mše - pro vás a vaši rodinu.  Nezapomínejte, že jde o Slovo Boží, nikoliv jen slova o Bohu.

Zatřetí, uvědomte si, k čemu jste se zavázali.  Termín svátost, sacramentum, původně v antice znamenal posvátnou přísahu.  Ve křtu a biřmování jste vstoupili do posvátného vztahu s Bohem a zavázali se tak, že ho budete milovat bez míry.  Rodiče, kteří toto čtou, by neměli zapomínat, že mají velmi náročné povolání: nemáte jen přivést své děti do kostela, ale máte jim také předat poklad víry.  Vezměte vážně nejen své závazky vůči svým dětem a jejich duchovnímu růstu, ale také vůči Bohu, který vám své děti svěřil.

Za čtvrté, buďte připraveni investovat trochu svého úsilí.  Mše nikdy neměla být zábava.  Přečtěte si o ní něco.  Zjistěte, co se děje v každé části mše a jaký to má mystický a teologický význam.  Odhalte, jaký vztah má mše k vašemu každodennímu životu .  Sedněte si blíž.  Zpívejte hymny, i když lidé kolem nezpívají.  Zůstaňte na závěrečné požehnání a závěrečný hymnus.  Přemýšlejte o tom, co v liturgii odpovídáte.  Modlete se to.  Dejte si tu práci.

Za páté, buďte otevřeni změnám.  To je to nejlepší, co můžete  pro sebe a pro svou rodinu udělat.  Celé velikonoční tajemství se týká změny.  Duch svatý je Duchem změny.  Pokud odcházíte ze mše zea mše

mše a nic vás neoslovilo, nic se vás nedotklo, je dost pravděpodobné, že vám něco uniklo.  Nechte se ohromit Boží mocí a dovolte Boží milosti, aby vás zbavila pýchy.  Odevzdejte Bohu své tělo v jeho domě, abyste až budete z jeho domu vysláni, byli připraveni na těle i na duchu na vše, co vás čeká.

 

CO MI VADÍ NA KATOLICKÉ MŠI

Jeden kamarád mi řekl: „Povím Ti, co mi vadí na katolické mši.  Kázání nestojí za nic, hudba nestojí za nic a já z toho nic nemám.“

Na to jsem mu odpověděl: „Mně se na katolické mši líbí to, že i když hudba nebo kázání nestojí za nic, stejně přijímám Krista.“  O věci okrajového významu nejde.  To je jen ciferník kompasu.  Kristus je střelka, která ukazuje k Bohu.

Mše je větší než lidé s ní spojení.  Jestli kněz někdy řekl něco, co vás urazilo, odpusťte mu.  Jestli hudebníci berou liturgii spíš jako představení než jako modlitbu, promluvte si s nimi pokorně a laskavě v soukromí.  Pokud zvuky linoucí se ze sboru připomínají spíš mroukání koček než kůry andělů, přidejte se ke sboru nebo zpívejte hlasitěji.  Pokud vám vadí lektorův styl čtení, nabídněte se jako lektoři sami.

Příležitost se definuje jako „příznivá šance pro náš vlastní rozvoj“.  Samotné chození na mši z vás světce neudělá.  Můžu celý den sedět v garáži a mechanik ze mě nebude.  Ale ti, kdo chodí na mši každý týden nebo každý den, mají neuvěřitelnou příležitost růst ve víře a nechat se postupně proměnit k obrazu Božímu.

 

ÚNAVNÉ DNY ODPOČINKU

Neděle dnes už není dnem odpočinku, přemítání a relaxace, ale jen dalším dnem tvrdé dřiny.  Neděli si nevychutnáváme, ale doháníme resty.  Sekáme trávu, místo toho, abychom prosekali naše myšlenky, pereme prádlo, a ne své duše.  Doděláváme práce, na které jsme zapomněli, místo abychom zapomněli na práce, které jsme dělali, a užívali si domova.  Světit den odpočinku pro nás znamená šestnáctihodinovou pracovní dobu, do které se snažíme vecpat tolik povinností, kolik je v lidských silách, abychom ulevili našim neuvěřitelně nabitým pracovním rozvrhům.  Neděle má co dočinění spíše s děláním než s neděláním.

Sami víte, jak jste zaměstnaní.  Udělejte si seznam všech věcí, které obvykle děláte v neděli.  Kolik z nich vás vede k Bohu?  Jak by vás vaše činnosti mohly lépe vést k Bohu?

Bůh neustanovil den odpočinku, protože ho potřebuje on - on přece není nikdy unavený - ale protože ho potřebujeme my.  V neděli nás zve k rodinné večeři a ke společnému stolu, volá nás zpátky z míst, na kterých pracujeme, aby nás učil milovat a užívat si společného setkávání.

Při mši se znovu stáváme členy jeho rodiny a tak se začleňujeme do jeho těla, církve, jak nás k tomu kdysi před mnoha staletími pozval ve večeřadle.      (Mark Hart v knize: „Crash test“)

Já jsem chléb života

          

Ježíš říká: „Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.  Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den.“                                        (Jan 6, 35.54)


Underscore.gif
Přistoupil jsem tedy k tomu andělu a požádal ho, aby mi tu knihu dal. Řekl mi: "Vezmi ji a sněz; v žaludku ti zhořkne, ačkoli v tvých ústech bude sladká jako med." [Zj 10,9]