TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Srpen '20
Červenec '20
Červen '20
Květen '20
Duben '20
Březen '20
Led./Únor '20
Prosinec '19
Listopad '19
Září/Říjen '19
Čer./Srp. '19
Červen '19
Květen '19
Duben '19
Březen '19
Únor '19
Leden '19
Prosinec '18
Listopad '18
Říjen '18
Září '18
Čer./Srp. '18
Červen '18
Květen '18
Duben '18
Březen '18
Únor '18
Leden '18
Prosinec '17
Listopad '17
Archív...
Page Title

BIBLE, BOŽÍ SLOVO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLOVO

V dnešní době plné frází nepovažuje řada lidí slovo za nic jiného, než za prostředek dorozumívání a předávání informací.  A přece: i obyčejná slova mohou účinně působit!  Mají moc dávat a budovat život (povzbuzení, podpora…), ale též bořit a ničit (pomluva, lež, hana)…  Již pisatelé Bible Starého zákona nechápali slovo pouze jako zvuk pro přenos informace.  Chápali ho i jako „událost“ a „čin“.

 

BOŽÍ SLOVO

Bůh je se svým slovem zcela totožný.  Slovo u Boha znamená totéž jako čin.  Co Bůh vyslovuje, to se také děje: „On řekl - a stalo se“ (Žl 33,9).  Poté co se lidstvo odloučilo od Boha a nemohlo mu již více „hledět tváří v tvář“ - tedy když člověk již nemohl Bohu rozumět, učinil Bůh rozhodující krok: Boží slovo na sebe přijalo lidskou podobu - kterou je Boží Syn, Ježíš Kristus.  Ježíšovo působení stojí především na slovech, která jsou zároveň i činy.  Jsou v něm vždy spojené vjedno, ať už uzdravuje nemocného nebo nasycuje zástup.

 

„Ježíš je Slovo Otce, které bylo darováno lidem, aby odhalilo tvář Boha“  (Jan Pavel II.).

 

„Na začátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh.  Všecko povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest.“  (Jan 1, 1.3).

 

BOŽÍ SLOVO A BIBLE

Bible je Boží slovo, které na sebe přijalo podobu psaného lidského slova.  S Boží mluvou se totiž nemůžeme setkat nikde bezprostředně.  Proto se k nám dostává lidským způsobem, prostřednictvím lidské řeči…  Bible je cele Boží i cele lidská.  Není pouhým souhrnem věroučných pravd, nebo katechismem.  Je prostředkem dialogu Boha s člověkem.  Bible je záznam zkušeností, které učinili lidé s Bohem. 

 

Svým slovem oslovuje neviditelný Bůh ze své veliké lásky všechny lidi jako přátele a setkává se s nimi.

                                                                        (Podle Dei Verbum, čl. 2).

 

BOŽÍ SLOVO PRO KAŽDÉHO

„Boží slovo projevuje svou sílu ve vás, kteří věříte.“

                                                                                          (1 Tes 2, 13)

 

Boží slovo má moc překonat to nejnebezpečnější zlo ve světě, totiž zlo, které je v nás samých.  Má moc přeměnit naše nitro.  Toto slovo má dále moc každého z nás přivést k Otci a shromáždit nás kolem něho.                                   (Aleš Opatrný).

 

Aby v tobě Boží slovo mohlo účinně působit a projevovat svou sílu, je třeba Boha a jeho slova poznávat, důvěřovat mu a nechat se vést jeho Duchem.  Duch totiž Boží slovo oživuje a zasazuje do tvého konkrétního života.    (Jan 6,63-68; 2Kor 3,6).

 

JAK ČÍST BOŽÍ SLOVO - PRAKTICKÉ KROKY

Aby Bible nezůstala jen mrtvým psaným slovem, ale aby se mohla stát oživujícím setkáním se samotným Bohem, který skrze ně projevuje svou moc (Řím 1, 16), je nutné otevřít se Božímu Duchu, který nám Bibli činí živou, účinnou a srozumitelnou.

 

1) MODLI SE k Bohu, aby tě svým Duchem otevřel pro jeho účinné slovo.

2) ZTIŠ SE, ČTI A NASLOUCHEJ, „aby Boží slovo přešlo jakoby do útrob tvé Duše, do tvého života.“ (podle sv. Bernarda).

3) PŘEMÝŠLEJ O TOM A KONFRONTUJ TO se svým životem.

4) MLUV S BOHEM a pros ho, aby jeho slovo proměňovalo a oživovalo tvůj život.

5) ŽIJ z Božího slova, spolupracuj s ním a zachovávej ho, neboť „budeš-li ho zachovávat, nepochybuj, že ono zachová tebe.“                                                                 (podle www. víra. cz)

__________

 

Pravda Bible nespočívá v tom, jací živočichové byli v korábu nebo zda ten koráb přistál na Araratu, ale v tom, že hřích člověka narůstal do tak hrozivých rozměrů, až si vynutil Stvořitelův zásah.  Neboť v lidském rodě vždy světélkovala nějaká ta jiskérka lásky, která stála za to, aby byla dobrotivou rukou Stvořitele zachráněna před úplným zadušením.

                                                                             (Josef Porubčan, SJ.)

Celá Bible je zpráva o tajemné, nepochopitelné lásce Boha k člověku.  Kdyby celé Písmo svaté začalo mluvit, kdyby se nějakým zázrakem změnilo všechno psané slovo na slovo mluvené, v hlas, volal by tento hlas mohutněji než mořský příboj: „Bůh vás miluje!“

                                                                    (Raniero Cantalamessa)

 

Neznat Písmo znamená neznat Krista.       (Sv. Jeroným)


Underscore.gif
Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? [Ř 8,35]