TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Srpen '20
Červenec '20
Červen '20
Květen '20
Duben '20
Březen '20
Led./Únor '20
Prosinec '19
Listopad '19
Září/Říjen '19
Čer./Srp. '19
Červen '19
Květen '19
Duben '19
Březen '19
Únor '19
Leden '19
Prosinec '18
Listopad '18
Říjen '18
Září '18
Čer./Srp. '18
Červen '18
Květen '18
Duben '18
Březen '18
Únor '18
Leden '18
Prosinec '17
Listopad '17
Archív...
Page Title

 

A D V E N T

- jak jej prožít

 

 

 

         Svítilnou mým nohám je tvé slovo, Bože,

         a světlem mé stezce.                     (Ž 119, 105)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Spadne-li nám něco krásného a cenného „z čistého nebe“ do klína, máme pochopitelně radost.  Mnohdy ale nejsme schopni takový nečekaný dar plně přijmout a docenit.  Abychom cenné věci uměli skutečně přijímat, je třeba být připravenými.  A přípravou je již naše touha.  Odkrývá nové hlubiny našich schopností a mobilizuje naši energii.  Naše síly se tak spojí a nasměrují k vytouženému cíli. 

Každému z nás se už určitě stalo, že se chtěl do něčeho pustit, ale nevěděl, jak na to.  Mnohdy to nakonec vzdal.  Totéž platí i o práci na vlastním životě, na životě z víry.  Několik tipů jak žít víru ve všedním životě shrnul Papež Jan XXIII.

 

NECHCI V JEDNOM DNI VYŘEŠIT PROBLÉMY CELÉHO SVÉHO ŽIVOTA

Co všechno na mě dnes čeká!  Před svými problémy dnes nebudu uhýbat, nebudu klesat na mysli, budu jim hledět do očí.  Předám sebe i se svými problémy Bohu, uvědomím si:         i dnes se o mne stará On.  Jde se mnou přes hory a doly, výšiny i hlubiny.  Stačí vždy jen krátká modlitba, občasné zamyšlení a připomenutí.

 

NEBUDU NIKOHO NAPRAVOVAT A KRITIZOVAT

Jsem především zodpovědný sám za sebe, ne za druhé.  Měl bych tedy především sám na sobě vidět všechno to dobré, ale i zlé.  A měl bych se, pokud možno, vidět tak, jak mě vidí Bůh.  On má o mém životě největší přehled.  Jemu záleží jak na mě, tak ale i na lidech v mém okolí.  Nyní je tedy pro mě důležité Kristovo slovo: „Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra a trám ve svém oku nepozoruješ?“  Jen pro dnešek chci tedy korigovat pouze sám sebe.

 

BUDU ŽÍT Z JISTOTY, ŽE JSEM STVOŘEN PRO ŠTĚSTÍ

Jsme Boží synové a dcery.  Naše oči pro Boha ale osleply, naše uši pro jeho slovo ohluchly, ztrácíme božský cíl a běžíme výhradně za lidskými cíli.  Musíme odvalit kámen z našich srdcí, abychom poznali, k čemu nás Bůh stvořil.

 

VĚNUJI ALESPOŇ DESET MINUT DOBRÉ ČETBĚ

Dobrá četba je pro život duše stejně důležitá a nutná jako dobrá výživa pro život těla.  „Čtěte málo, ale dobře!“  Otevírám si pravidelně i Boží slovo - Bibli?

 

VYKONÁM DOBRÝ SKUTEK A NEBUDU O TOM NIKOMU VYPRAVOVAT

Jak mohu žít tak, aby v mém okolí přibylo trochu dobra?

CHCI POZNÁVAT PLÁN, KTERÝ SE MNOU MÁ BŮH

Nemusím se štvát, ani váhat.  Bůh zná mé kroky a jejich rychlost, zná mé možnosti.  Půjde za mnou za předpokladu, že se vydám po jeho cestách a že ve svých plánech ponechám místo na jeho dobré záměry.

 

PŘIZPŮSOBÍM SE OKOLNOSTEM

Domnívám-li se, že lidé se vždy musí přizpůsobit mně, promeškám mnohé cenné hodnoty pro svůj život.  Něco velmi důležitého mi může být darováno právě v lidech, kteří jsou mi málo sympatičtí.

 

CHCI KONAT DOBRO

Konání dobra vyvěrá z Boží dobroty.  Nemusím konat nemožné, mohu činit jen to, co je v mých lidských silách.  Jeho dobrota totiž chce působit i skrze mne.  Vykonám pouze to, co je možné, a vše ostatní ponechám Bohu.  Vždyť je to Bůh, kdo dobro dává a působí.

 

CHCI KONAT BOŽÍ VŮLI

V životě se vždy najde něco, co mi připravuje více starostí - nějaký nevyřešený problém, který přede mnou narůstá a skličuje mě.  Proto si určím pořadí věcí, které je nutné vyřídit, a předně vykonám něco konkrétního, do čeho se mi vůbec nechce, co již dlouho odkládám.  Vždycky smím důvěřovat, že Bůh mi chce pomoci, stojí při mně a ukazuje mi cestu z každé životní situace.

 

CHCI VĚŘIT V BOŽÍ PROZŘETELNOST

Bůh o mně ví a stará se o mne tak, jakoby mimo mne nebylo nikoho na světě (i kdyby okolnosti svědčily o pravém opaku).  Bůh si mě váží, cení mě jako drahocenný šperk a miluje mne jako svou milovanou dceru nebo syna.

 

NEBUDU MÍT STRACH

Nebudu mít strach radovat se ze všeho, co je krásné, a budu věřit v dobrotu.  Nebudu mít strach před tím, co mě jednou může potkat.  Vždyť tolikrát je v Písmu připomínáno: „Neboj se, jsem s Tebou, držím Tě za ruku.“  Naše často „podzimní nálada“ by se tak měla měnit v náladu spíše adventní.  Strach a hrůza by se měly měnit v očekávání krásného, co nám Pán přislíbil.

 Převzato se svolením : www.víra cz.

(podle knih W. Stinissena „I dnes je den Boží“ aj. Haase „Žít pokojně“)


Underscore.gif
Znamení obřízky přijal jako pečeť spravedlnosti z víry, kterou měl ještě před obřízkou. Tak se stal otcem všech neobřezaných, kteří věří a jimž je spravedlnost připočtena, [Ř 4,11]