TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Toronto
Ostatní
Kalendář 8/20
Kalendář 7/20
Kalendář 6/20
Kalendář 5/20
Kalendář 4/20
Kalendář 3/20
Kalendář 2/20
Kalendář 1/20
Kalen. 12/19
Kalen. 11/19
Kalen. 10/19
Kalendář 9/19
Kalendář 8/19
Kalendář 7/19
Kalendář 6/19
Kalendář 5/19
Kalendář 4/19
Kalendář 3/19
Kalendář 2/19
Kalendář 1/19
Kalen. 12/18
Kalen. 11/18
Kalen. 10/18
Kalendář 9/18
Kalendář 8/18
Kalendář 7/18
Kalendář 6/18
Kalendář 5/18
Archív...
DATUM SVÁTKY CÍRKEVNÍ ÚMYSL MŠE SVATÉ EVANGELIUM
Pá. 1. prosinec sv. Edmund Kampián   19.00  Za † JUDr. Jana Bobka a Vlastu Očkovou   Lk 21, 29-33
So. 2. prosinec sv. Bibiána   15.00  Masaryktown ▪ Za † Josefa Ulmana a členy rodiny Lk 21, 34-36
  Burlington     15.00  Mše svatá - anglicky 
Ne. 3. prosinec 1. neděle adventní 10.30  Za † Františka Gigala  
Vineland    11.00    Lk 21,25-28.34-36
sv. František Xaverský   Burlington  15.00  Za Bohumilu Knapovou  
Po. 4. prosinec sv. Jan Damašský, sv. Barbora     Mt  8, 5-11
Út. 5. prosinec sv. Sába   18.00  Humber Heights Senior Home - za nemocné Lk 10, 21-24
St. 6. prosinec sv. Mikuláš   12.00  Za † Alici a Františka Slívovi Mt 15, 29-37
  Burlington  19.00  Za † z rodiny Kwasniewski
Čt. 7. prosinec sv. Ambrož       Mt 7, 21.24-27
Pá. 8. prosinec Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie  |  19.00  Za farníky Lk 1, 26-38
So. 9. prosinec sv. Valerie   Burlington  19.00  Za † Dr. Igora Bilič a rodiče - anglicky   Mt 9,35-10,1.5-8
Ne. 10. prosinec 2. neděle adventní 10.30  Za † Miroslava Rohela Lk 3. 1-6
Burlington  15.00  Za dar zdraví a Božího požehnání pro Antonína 
sv. Julie a Eulálie                a Pavlínu Makalovi
Po. 11. prosinec sv. Damas I.       Lk 5, 17-26
Út. 12. prosinec sv. Jana Františka de Chantal     Mt 18, 12-14
St. 13. prosinec sv. Lucie   Burlington  19.00  Za † z rodiny Dudek Mt 11, 28-30
Čt. 14. prosinec sv. Jan od Kříže       Mt 11, 11-15
Pá. 15. prosinec sv. Valerián   19.00  Za † Ludmilu a Jiřího Meisnerovi Mt 11, 16-19
So. 16. prosinec sv. Adelhaida   Kingston       10.00 Mt 17, 10-13
  Ottawa             17.00  Na daný úmysl
Ne. 17. prosinec 3. neděle adventní   10.30  Za † Vladimíra Pavlínka a † Dr. Svatopluka Tománka Lk 3, 10-18
    Montreal    11.00  Za † Zdeňka Noska a † Milana Dresslera
sv. Lazar   Burlington  15.00  Za dar zdraví a Božího požehnání pro Editu Lassakovou  
Po. 18. prosinec sv. Rufus a Zosim       Mt 1, 18-24
Út. 19. prosinec bl. Urban       Lk 1, 5-25
St. 20. prosinec sv. Dominik Burlington  19.00  Za dar zdraví a Božího požehnání pro Denise Gaul Lk 1, 26-38
              a rodiče
Čt. 21. prosinec sv. Petr Kanisius       Lk 1, 39-45
Pá. 22. prosinec sv. Servul   19.00  Za † i živé členy rodiny Hrehovy, Psutkovy a Davidovy Lk 1. 46-56
So. 23. prosinec sv. Jan Kentský   Burlington  19.00  Za Jiřího Chobotského - anglicky  Lk 1, 57-66
Ne. 24. prosinec 4. neděle adventní Burlington    10.00  Za Jana Zolmana Lk 1, 39-45
10.30  Za † Juraje a Gizelu Tlučkovi a rodinu
       
Štědrý den 22.30  Za mír ve světě
    Burlington    24.00  Za farníky 
Po. 25. prosinec Slavnost Narození Páně 10.30  Za † Juraje Klačanského Lk 2, 1-14
Vineland      11.00
1. svátek vánoční Burlington    Za Bohumilu Knapovou 15.00 Za Bohumilu Knapovou 
Út. 26. prosinec Svátek sv. Štěpána 15.00  Masaryktown ▪ Za † členy rodiny Stavoviakovy a Vyvlečkovy Mt 10, 17-22
2. svátek vánoční
St. 27. prosinec Svátek sv. Jana Evangelisty Burlington  19.00  Za Josefa Kociána Jan 20, 2-8
Čt. 28. prosinec Svátek svatých Mláďátek, mučedníků   Mt 2, 13-18
Pá. 29. prosinec sv. Tomáš Becket   19.00  Na poděkování za 56. roků společného života manželů Vítkových Lk 2, 22-35
So. 30. prosinec sv. Evžen ADORACE 12.00  Za † Josefa Sluku Lk 2, 36-40
Burlington    19.00  Za Drahoše Polomského - anglicky
Ne. 31. prosinec   10.30  Za † Josefa Ulmana a členy rodiny Lk 2, 41-52
Svátek Svaté rodiny 17.00  Na poděkování za uplynulý rok
  Burlington    15.00  Za rodinu Dulovu 
sv. Silvestr     23.00  Eucharistická adorace
      23.30  Na poděkování za milosti a dary obdržené v uplynulém roce  


Underscore.gif
Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem [1K 15,3]