TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Toronto
Ostatní
Kalendář 8/20
Kalendář 7/20
Kalendář 6/20
Kalendář 5/20
Kalendář 4/20
Kalendář 3/20
Kalendář 2/20
Kalendář 1/20
Kalen. 12/19
Kalen. 11/19
Kalen. 10/19
Kalendář 9/19
Kalendář 8/19
Kalendář 7/19
Kalendář 6/19
Kalendář 5/19
Kalendář 4/19
Kalendář 3/19
Kalendář 2/19
Kalendář 1/19
Kalen. 12/18
Kalen. 11/18
Kalen. 10/18
Kalendář 9/18
Kalendář 8/18
Kalendář 7/18
Kalendář 6/18
Kalendář 5/18
Archív...
DATUM SVÁTKY CÍRKEVNÍ ÚMYSL MŠE SVATÉ EVANGELIUM
Ne. 24. prosinec 1. neděle adventní   10.30  Za † Juraje a Gizelu Tlučkovi a rodinu Lk 1, 39-45
22.30  Za mír ve světě
Burlington   10.00  Za Jana Zolmana
1. svátek vánoční     24.00  Za farníky 
Po. 25. prosinec Slavnost Narození Páně 10.30  Za † Juraje Klačanského Lk 2, 1-14
Vineland     11.00
1. svátek vánoční Burlington 15.00 Za Bohumilu Knapovou 
Út. 26. prosinec Svátek sv. Štěpána 15.00  Masaryktown ▪ Za † členy rodiny Stavoviakovy a Vyvlečkovy Mt 10, 17-22
2. svátek vánoční
St. 27. prosinec Svátek sv. Jana Evangelisty Burlington   19.00  Za Josefa Kociána Jan 20, 2-8
Čt. 28. prosinec Svátek svatých Mláďátek, mučedníků   Mt 2, 13-18
Pá. 29. prosinec sv. Tomáš Becket   19.00  Na poděkování za 56. roků společného života manželů Vítkových Lk 2, 22-35
So. 30. prosinec sv. Evžen ADORACE 12.00  Za † Josefa Sluku Lk 2, 36-40
Burlington    19.00  Za Drahoše Polomského - anglicky 19.00  Za Drahoše Polomského - anglicky
Ne. 31. prosinec   10.30  Za † Josefa Ulmana a členy rodiny Lk 2, 41-52
Svátek Svaté rodiny 17.00  Na poděkování za uplynulý rok
  Burlington   15.00  Za rodinu Dulovu 
sv. Silvestr     23.00  Eucharistická adorace
      23.30  Na poděkování za milosti a dary obdržené v uplynulém roce  
Po. 1. leden Slavnost Matky Boží Panny Marie  | 10.30  Za † P. Jaroslava Jandu Lk 2, 16-21
          Burlington 15.00  Za farníky   
Út. 2. leden sv. Basil Veliký a Řehoř Naziáns 18.00  Humber Heights Senior Home - za nemocné Jan 1, 19-28
St. 3. leden Nejsvětější jméno Ježíš Burlington  19.00  Za † Olgu Gaertner   Jan 1, 29-34
Čt. 4. leden bl. Anděla z Foligna       Jan 1, 35-42
Pá. 5. leden sv. Telesfor   19.00  Za živé a † členy rodiny Berndorfovy  Jan 1, 43-51
So. 6. leden Slavnost Zjevení Páně 19.00  Za farníky      Mt 2, 1-12
Ne. 7. leden Svátek křtu Páně   10.30  Za † Marii a Stanislava Bernsteinovi     Lk 3,15-16.21-22
sv. Rajmund z Penafortu   Burlington   15.00  Za † Jana Belanského   
Po. 8. leden sv. Severin       Mk 1, 14-20
Út. 9. leden sv. Julián       Mk 1, 21b-28
St. 10. leden sv. Agathon   12.00  Na daný úmysl Mk 1, 29-39
  Burlington  19.00  Za † Roberta Plzáka a Václava Zralého   
Čt. 11. leden ct. Marie Elekta       Mk 1, 40-45
Pá. 12. leden sv. Probus   19.00  Za † Jana a Arnoštku Kolínovi   Mk 2, 1-12
So. 13. leden sv. Hilarius z Poitiers       Mk 2, 13-17
Ne. 14. leden 2. neděle v mezidobí 10.30  Za † rodiče a bratra Barlovi   Jan 2, 1-12
sv. Sáva Srbský   Burlington   15.00  Za dar zdraví a Božího požehnání pro Dr. Alenu Bilič  
Po. 15. leden sv. Pavel Poustevník       Mk 2, 18-22
Út. 16. leden sv. Marcel I.       Mk 2, 23-28
St. 17. leden sv. Antonín Veliký Burlington   19.00  Za † Bruno Bauce a Luigi Battistini   Mk 3, 1-6
Čt. 18. leden Panna Maria, Matka jednoty křesťanů     Lk 1, 39-47
Pá. 19. leden sv. Márius a Marta a jejich synové 19.00  Za † P. Alfonse Kubáta   Mk 3, 13-19
So. 20. leden sv. Fabián a Šebestián Kingston       10.00 Mk 3, 20-21
Ottawa            17.00  
Ne. 21. leden 3. neděle v mezidobí 10.30  Za † Margaret Daisy Jelínkovou a † George Francise Parishe   Lk 1,1-4;14-21
Montreal     11.00  Za Cyrila Bertha a † P. Bohuslava  Janíčka 
sv. Anežka Římská   Burlington    15.00  Za farníky  
Po. 22. leden sv. Vincenc     Mk 3, 22-30
Út. 23. leden sv. Ildefons   Mk 3, 31-35
St. 24. leden sv. František Saleský 12.00  Na daný úmysl Mk 4, 1-20
  Burlington   19.00  Za Josefa Součka  
Čt. 25. leden Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola   Mk 16, 15-18
Pá. 26. leden sv. Timotej a Titus   19.00  Za dar zdraví   Mk 4, 26-34
So. 27. leden sv. Anděla Mericiová ADORACE 12.00  Na poděkování za dar života a prosba o Boží požehnání  Mk 4, 35-41
Ne. 28. leden 4. neděle v mezidobí 10.30  Za † Miroslava Paťavu Lk 4, 21-30
Vineland     11.00  
sv. Tomáš Akvinský Burlington    15.00  Za † z rodiny Bílkovy a Brejníkovy   


Underscore.gif
jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života. [1K 15,22]