TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Toronto
Ostatní
Kalen. 12/19
Kalen. 11/19
Kalen. 10/19
Kalendář 9/19
Kalendář 8/19
Kalendář 7/19
Kalendář 6/19
Kalendář 5/19
Kalendář 4/19
Kalendář 3/19
Kalendář 2/19
Kalendář 1/19
Kalen. 12/18
Kalen. 11/18
Kalen. 10/18
Kalendář 9/18
Kalendář 8/18
Kalendář 7/18
Kalendář 6/18
Kalendář 5/18
Kalendář 4/18
Kalendář 3/18
Kalendář 2/18
Kalendář 1/18
Kalen. 12/17
Kalen. 11/17
Kalen. 10/17
Kalendář 9/17
Archív...
DATUM SVÁTKY CÍRKEVNÍ ÚMYSL MŠE SVATÉ EVANGELIUM
Pá. 31. březen bl. Balbína 19.00  Za † Zdeňka Cmajdálka      Jan 7, 1-2.10.25-35
So. 1.  duben sv. Makarius 15.00  Masaryktown ▪ Za nemocné   Jan 7, 40-53
Ne. 2. duben 5. neděle postní 10.30  Za † členy rodiny Rohelové a Klimešové      Jan 12, 20-33
sv. František z Pauly 15.00  Burlington ▪ Za rodinu Rektor, zvláště za † bratra Josefa 
Po. 3. duben sv. Nikita 18.30  Humber Heights Senior Home  Jan 8, 1-11
Út. 4. duben sv. Izidor    Jan 8, 21-30
St. 5. duben sv. Vincenc Ferrerský 12.00  Za rodinu Ťupovu a Cimburovou  Jan 8, 31-42
19.00  Burlington ▪
Čt. 6. duben sv. Notger    Jan 8, 51-59
Pá. 7. duben sv. Jan Křtitel de la Salle 19.00  Za † Jaroslavu Sypalovou a † Anežku Kasandovou  Jan 10, 31-42
So. 8. duben sv. Albert - 10.00  Burlington DUCHOVNÍ CVIČENÍ - 15.30 Mše svatá - za usmíření      Jan 11, 45-56
Ne. 9. duben Květná neděle 10.30  Za † Jiřího Fr. Parishe a † Daisy Jelínkovou   Mk 14, 1-15, 47
15.00  Burlington ▪    
Po. 10. duben Pondělí Svatého týdne 19.00  Hamilton ▪ Mše sv. se svěcením olejů - Christ the King Cathedral  Jan 12, 1-11
Út. 11. duben Úterý Svatého týdne 19.30  St. Michael's Cathedral - Mše sv. se svěcením olejů   Jan 13,21-33.36-38
St. 12. duben Středa Svatého týdne 19.00  Za kněze, kteří působili v naší farnosti    Mt 26, 14-25
19.00  Burlington ▪
Čt. 13. duben Zelený čtvrtek 19.00  Za sv. Otce, biskupy a kněze  Jan 13, 1-15
19.00  Burlington ▪ Za biskupy a kněze
Pá. 14. duben Velký pátek 15.00   Křížová cesta a Velkopáteční obřady       Jan 18, 1-19, 42
15.00  Burlington ▪ Křížová cesta a Velkopáteční obřady
So. 15. duben Bílá sobota  19.30  Za naše příbuzné a přátele (žehnání pokrmů)  
Vigilie Zmrtvýchvstání Páně 19.00  Burlington ▪  Za všechny nově pokřtěné
Ne. 16. duben Slavnost Zmrtvýchvstání Páně  10.30  Za farníky - žehnání pokrmů   Jan 20, 1-9
15.00  Burlington ▪ Za farníky - žehnání pokrmů 
Po. 17. duben Pondělí velikonoční 15.00  Masaryktown ▪  Mt 28, 8-15
Út. 18. duben Úterý velikonoční    Jan 20, 11-18
St. 19. duben Středa velikonoční 12.00  Za farníky    Lk 24, 13-35
19.00  Burlington ▪ Za sv. Otce Benedikta XVI.
Čt. 20. duben Čtvrtek velikonoční    Lk 24, 35-48
Pá. 21. duben Pátek velikonoční 19.00  Na poděkování     Jan 21, 1-14
So. 22. duben Sobota velikonoční 17.00  Za všechny naše dobrodince    Mk 16, 9-15
Ne. 23. duben 2. neděle velikonoční 10.30  Za † Jo Valek                Jan 20, 19-31
15.00  Burlington ▪ Slavnost sv. Vojtěcha      
       Za živé i † členy českých misií v Kanadě a za dobrodince farnosti
Po. 24. duben sv. Jiří    Jan 3, 1-8
Út. 25. duben Svátek sv. Marka    Mk 16, 15-20
St. 26. duben sv. Richarius 19.00  Burlington ▪  Jan 3, 16-21
Čt. 27. duben sv. Zita    Jan 3, 31-36
Pá. 28. duben sv. Petr Chanel - sv. Ludvík Maria Grignion 19.00  Za nemocné     Jan 6, 1-15
So. 29. duben     9.00  Kingston ▪  Mt 11, 25-30
sv. Kateřina Sienská      ADORACE 12.00  Mše svatá
  17.00  Ottawa ▪
Ne. 30. duben 3. neděle velikonoční 10.30  Za † Františka a Antonii Matuškovi    Lk 24, 35-48
11.00  Montreal ▪
sv. Zikmund 15.00  Burlington ▪


Underscore.gif
podrob se s nimi očistnému obřadu a zaplať za ně, co je předepsáno; pak si budou moci dát ostříhat hlavu. Tak poznají všichni, že není ani trochu pravdy na tom, co se o tobě říká, a že naopak sám jsi věrný Zákonu a žiješ podle něho. [Sk 21,24]