TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Toronto
Ostatní
Kalendář 8/20
Kalendář 7/20
Kalendář 6/20
Kalendář 5/20
Kalendář 4/20
Kalendář 3/20
Kalendář 2/20
Kalendář 1/20
Kalen. 12/19
Kalen. 11/19
Kalen. 10/19
Kalendář 9/19
Kalendář 8/19
Kalendář 7/19
Kalendář 6/19
Kalendář 5/19
Kalendář 4/19
Kalendář 3/19
Kalendář 2/19
Kalendář 1/19
Kalen. 12/18
Kalen. 11/18
Kalen. 10/18
Kalendář 9/18
Kalendář 8/18
Kalendář 7/18
Kalendář 6/18
Kalendář 5/18
Archív...
DATUM SVÁTKY CÍRKEVNÍ ÚMYSL MŠE SVATÉ EVANGELIUM
Ne. 28. leden 4. neděle v mezidobí 10.30  Za † Miroslava Paťavu Lk 4, 21-30
Vineland     11.00  
sv. Tomáš Akvinský Burlington    15.00  Za † z rodiny Bílkovy a Brejníkovy   
Po. 29. leden sv. Sulpicius       Mk 5, 1-20
Út. 30. leden sv. Martina       Mk 5, 21-43
St. 31. leden sv. Jan Bosko   Burlington  19.00     Mk 6, 1-6
Čt. 1. únor  sv. Pionius       Mk 6, 7-13
Pá. 2. únor Svátek Uvedení Páně do chrámu    19.00  Za † Jaroslavu Formánkovou Lk 2, 22-40
(Hromnice)   Burlington 19.00 Za dobrodince miisie sv. Vojtěcha 
So. 3. únor sv. Blažej, sv. Ansgar 15.00  Masaryktown ▪ Za † Juliusa, † Vladimíra a za Boží požehnání  Mk 6, 30-34
                                        pro Jozefa
Ne. 4. únor 5. neděle v mezidobí 10.30   Za † Vladislava Malyše   Lk 5, 1-11
sv. Ondřej Corsini   Burlington   15.00   Za Marii Grabcovu   
Po. 5. únor sv. Agáta       Mk 6, 53-56
Út. 6. únor sv. Pavel Miki a druhové 18.00  Humber Heights Senior Home Za nemocné   Mk 7, 1-13
St. 7. únor sv. Richard 12.00  Za rodinu Kučerovu   Mk 7, 14-23
Burlington  19.00     
Čt. 8. únor sv. Jeroným Emiliani - ct. Mlada     Mk 7, 24-30
Pá. 9. únor sv. Apollonie   19.00  Za † a živé členy rodiny  Horáni    Mk 7, 31-37
So. 10. únor sv. Scholastika       Mk 8. 1-10
Ne. 11. únor 6. neděle v mezidobí 10.30  Za † Marii a Otakara Štýrských     Lk 6,17.20-26
Panna Maria Lurdská   Burlington 15.00  Za dar zdraví Božího požehnání pro rodinu Grabcovu  
Po. 12. únor sv. Benedikt Aniánský     Mk 8, 11-13
Út. 13. únor sv. Kateřina Ricciová     Mk 8, 14-21
St. 14. únor sv. Valentin Burlington   19.00  Za Gustava Gaertnera  Mk 8, 22-26
Čt. 15. únor sv. Jiřina       Mk 8, 27-33
Pá. 16. únor sv. Juliána   19.00  Za † Jozefa a Zuzanu Suchaničových     Mk 8, 34-9,1
So. 17. únor sv. Alexius a druhové Kingston 10.00 Mk 9, 2-13
Ottawa 17.00
Ne. 18. únor 7. neděle v mezidobí 10.30  Za † Marii Hanzlíkovou, roz. Bálkovou      Lk 6, 27-38
Montreal 11.00  Za rodinu Kadlecovu a Havlínovu
sv. Simeon   Burlington 15.00   Za Dr. Josefa Bukovského  
Po. 19. únor bl. Godšalk     Mk 9, 14-29
Út. 20. únor sv. Nikefor   Mk 9, 30-37
St. 21. únor Popeleční středa 12.00  Za † Lidiu Strychowsky   Mt 6,1-6.16-18
19.00  Za farnost
sv. Petr Damiani   Burlington   19.00   Za Jim Dubowski   
Čt. 22. únor Stolec sv. Petra       Mt 16, 13-19
Pá. 23. únor sv. Polykarp   19.00  Za nemocné     Mt 9, 14-15
So. 24. únor sv. Modest ADORACE 12.00  Za † Adama Krutinu a Kateřinu Sokolovou   Lk 5, 27-32
Ne. 25. únor 1. neděle postní 10.30  Za † Zbyňka Mitáčka   Lk 4, 1-13
Vineland     11.00  
sv. Valburga Burlington    15.00   Na vlastní úmysl    
Po. 26. únor sv. Alexandr   Mt 25, 31-46
Út. 27. únor sv. Gabriel od Bolestné Panny Marie |   Mt 6, 7-15
St. 28. únor sv. Roman   Burlington 19.00 Lk 11, 29-32
Čt. 1. březen sv. Suitbert       Mt 7, 7-12
Pá. 2. březen sv. Simplicius   19.00  Za † Idu Valouškovou Mt 5, 20-26
So. 3. březen sv. Kunhuta       Mt 5, 43-48
Ne. 4. březen 2. neděle postní   10.30  Za † Františka a Marii Pavlovských Lk 9, 28b-36
sv. Kazimír   Burlington 15.00 Za Boženku a Karla Klukanovy 


Underscore.gif
Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. [Sk 2,42]