TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Toronto
Ostatní
Kalen. 12/19
Kalen. 11/19
Kalen. 10/19
Kalendář 9/19
Kalendář 8/19
Kalendář 7/19
Kalendář 6/19
Kalendář 5/19
Kalendář 4/19
Kalendář 3/19
Kalendář 2/19
Kalendář 1/19
Kalen. 12/18
Kalen. 11/18
Kalen. 10/18
Kalendář 9/18
Kalendář 8/18
Kalendář 7/18
Kalendář 6/18
Kalendář 5/18
Kalendář 4/18
Kalendář 3/18
Kalendář 2/18
Kalendář 1/18
Kalen. 12/17
Kalen. 11/17
Kalen. 10/17
Kalendář 9/17
Archív...
DATUM SVÁTKY CÍRKEVNÍ ÚMYSL MŠE SVATÉ EVANGELIUM
Po. 1. květen sv. Josef Dělník 18.30  Humber Heights Senior Home       Mt 13, 54-58
Út. 2. květen sv. Atanáš   Jan 6, 30-35
St. 3. květen sv. Filip a Jakub 12.00 Jan 14, 6-14
19.00  Burlington ▪
Čt. 4. květen sv. Florián   Jan 6, 44-51
Pá. 5. květen sv. Gothard 19.00  Na poděkování za dar života a prosba o Boží požehnání Jan 6, 52-59
So. 6. květen sv. Jan Sarkander 15.00  Masaryktown ▪   Jan 6, 60-69
Ne. 7. květen 4. neděle velikonoční 10.30  Za Ferdinanda a Františku Hyklových   Jan 10, 11-18
sv. Benedikt II. 15.00  Burlington ▪  Za farníky
Po. 8. květen Panna Maria, Prostřednice všech milostí   Jan 10, 1-10
Út. 9. květen sv. Hermus   Jan 10, 22-30
St. 10. květen sv. Izidor 19.00  Burlington ▪ Jan 12, 44-50
Čt. 11. květen sv. Ignác z Láconi   Jan 13, 16-20
Pá. 12. květen sv. Pankrác, sv. Nereus a Achilleus 19.00  Za Zuzanu Suchaničovou   Jan 14, 1-6
So. 13. květen Panna Maria Fatimská   Jan 14, 7-14
Ne. 14. květen 5. neděle velikonoční 10.30  Za † Ludmilu Švorčíkovou a Emilii Malečkovou  Jan 15, 1-8
sv. Matěj, apoštol 15.00  Burlington ▪  Za dobrodince farnosti  
Po. 15. květen sv. Žofie   Jan 14, 21-26
Út. 16. květen sv. Jan Nepomucký   Mt 10, 17-22
St. 17. květen sv. Paschal Baylon 12.00    Jan 15, 1-8
19.00  Burlington ▪
Čt. 18. květen sv. Jan I.   Jan 15, 9-11
Pá. 19. květen sv. Petr Celestýn 19.00  Za rodinu Kučerovu        Jan 15, 12-17
So. 20. květen sv. Klement M. Hofbauer   Jan 15, 18-21
Ne. 21. květen 6. neděle velikonoční 10.30  Za Svatavu Tesařovou   Jan 15, 9-17
sv. Ondřej Bobola 15.00  Burlington ▪ Za Františka a Emilii Rektor a syna Franka 
Po. 22. květen sv . Julie, sv. Rita   Jan 15, 26-16,4a
Út. 23. květen sv. Jan Křtitel de Rossi   Jan 16, 5-11
St. 24. květen sv. Vincent Lerinský 19.00  Burlington ▪  Jan 16, 12-15
Čt. 25. květen Slavnost Nanebevstoupení Páně   Mk 16, 15-20
Pá. 26. květen Začátek Noveny k Duchu svatému 19.00  Za Bohumila Sypala     Jan 16, 20-23a
sv. Filip Neri
So. 27. květen    9.00  Kingston  
sv. Augustin z Canterbury ADORACE  12.00  Mše svatá Jan 16, 23b-28
  17.00  Ottawa  
Ne. 28. květen 7. neděle velikonoční 10.30  Za † členy rodiny Zlobických a Kračmarovy a Dr. G. Krajbicha                Jan 17, 11b-19
11.00  Montreal ▪  Za Jiřího Škvora   
sv. Emil 15.00  Burlington   Za farníky
Po. 29. květen sv. Maximin   Jan 16, 29-33
Út. 30. květen sv. Zdislava   Jan 17, 1-11a
St. 31. květen Navštívení Panny Marie 19.00  Burlington ▪ Lk 1, 39-56
Čt. 1. červen sv. Justin   Jan 17, 20-26
Pá. 2. červen sv. Marcelin a Petr 19.00     Jan 21, 15-19
So. 3. červen sv. Karel Lwanga a druhové 15.00  Masaryktown ▪ Jan 21, 20-25
Ne. 4. červen Seslání Ducha svatého 11.00  Křížová cesta Jan 15,26-27;16,12-15
   Pouť do Midlandu  13.30  Mše svatá  Za poutníky a všechny farníky


Underscore.gif
Ať nikoho nepomlouvají, ať se nepřou, jsou mírní a vždycky se ke všem chovají vlídně. [Tt 3,2]