TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Toronto
Ostatní
Kalendář 8/20
Kalendář 7/20
Kalendář 6/20
Kalendář 5/20
Kalendář 4/20
Kalendář 3/20
Kalendář 2/20
Kalendář 1/20
Kalen. 12/19
Kalen. 11/19
Kalen. 10/19
Kalendář 9/19
Kalendář 8/19
Kalendář 7/19
Kalendář 6/19
Kalendář 5/19
Kalendář 4/19
Kalendář 3/19
Kalendář 2/19
Kalendář 1/19
Kalen. 12/18
Kalen. 11/18
Kalen. 10/18
Kalendář 9/18
Kalendář 8/18
Kalendář 7/18
Kalendář 6/18
Kalendář 5/18
Archív...
DATUM SVÁTKY CÍRKEVNÍ ÚMYSL MŠE SVATÉ EVANGELIUM
Čt. 1. březen sv. Suitbert       Mt 7, 7-12
Pá. 2. březen sv. Simplicius   19.00  Za † Idu Valouškovou Mt 5, 20-26
So. 3. březen sv. Kunhuta   15.00  Masaryktown ▪ Za uzdravení dcery  Mt 5, 43-48
Ne. 4. březen 2. neděle postní 10.30  Za † Františka a Marii Pavlovských Lk 9, 28b-36
sv. Kazimír   Burlington 15.00 Za Boženku a Karla Klukanovy 
Po. 5. březen sv. Teofil       Lk 6, 36-38
Út. 6. březen bl. Friedrich   18.00  Humber Heights Senior Home ▪ Za † Františka a Žofii Zatloukalovi      Mt 23, 1-12
St. 7. březen sv. Perpetua a Felicita 12.00  Za † Václava Zralého a † Roberta Plzáka Mt 20, 17-28
Burlington 19.00  Za všechny dobrodince a dárce Misie sv. Vojtěcha 
Čt. 8. březen sv. Jan z Boha       Lk 16, 19-31
Pá. 9. březen sv. Františka Římská  19.00  Za členy rodiny Hofmanovy a Švaňhalovy   Mt 21,33-43.45-46
So. 10. březen sv. Jan Ogilvie     Lk 15, 1-3.11-32
Ne. 11. březen 3. neděle postní   10.30  Za † Růženu Havlovou      Lk 13, 1-9
sv. Eulogius z Kordoby   Burlington   15.00  Za dar zdraví a požehnání pro P. Josefa Šacha
Po. 12. březen sv. Kvirin       Lk 4, 24-30
Út. 13. březen sv. Patricie       Mt 18, 21-35
St. 14. březen sv. Matylda Burlington 19.00 Za Mojmíra Sedláčka Mt 5, 17-19
Čt. 15. březen sv. Longin       Lk 11, 14-23
Pá. 16. březen sv. Heribert   19.00  Za † Anežku Kasandovou a Jaroslavu Sypalovou      Mk 12, 28b-34
So. 17. březen sv. Patrik   Kingston 10.00 Za P. Jozefa Porubčana a P. Josefa Hermacha Lk 18, 9-14
  Ottawa 17.00 Na poděkování (manželé Václavkovi); za Štefana Kuběnu
Ne. 18. březen 4. neděle postní   10.30  Za členy rodiny Kytlovy a Tiché         Lk 15, 1-3.11-32
  Montreal 11.00 Za Jindřicha a Marii Nesvadbovi
sv. Cyril Jeruzalemský Burlington     15.00  Za † Jana Floriána
Po. 19. březen Slavnost sv. Josefa     Mt 1,16.18-21.24a
Út. 20. březen sv. Archip       Jan 5, 1-3a.5-16
St. 21. březen bl. Serapion 12.00  Za † Františka Ječmena Jan 5, 17-30
Burlington   19.00 Za dar zdraví pro všechny nemocné členy naší farnosti
Čt. 22. březen sv. Epafrodit        Jan 5, 31-47
Pá. 23. březen sv. Turibius z Mongroveja 19.00  Za † rodiče Prajzovy   Jan 7,1-2.10.25-30
So. 24. březen sv. Kateřina Švédská     Jan 7, 40-53
Ne. 25. březen 5. neděle postní 10.30  Za † Vincence Tomečka        Jan 8, 1-11
sv. Dismas   Burlington 15.00  
Po. 26. březen Slavnost Zvěstování Páně 19.00  Za farníky Lk 1, 26-38
Út. 27. březen sv. Rupert     Jan 8, 21-30
St. 28. březen sv. Rogát   Burlington   19.00 Jan 8, 31-42
Čt. 29. březen bl. Ludolf       Jan 8, 51-59
Pá. 30. březen sv. Jan Klimak   19.00  Za † Alžbětu Lis       Jan 10, 31-42
So. 31. březen bl. Balbína ADORACE 12.00  Za † Zdenka Cmajdálka      Jan 11, 45-56
Ne. 1. duben Květná neděle 10.30  Za † členy rodiny Rohelové a Klimešové   Lk 22, 14-23,26
sv. Makarius Burlington    11.00  Za farníky 


Underscore.gif
A Pán nechť řídí vaše srdce k Boží lásce a k trpělivosti Kristově. [2Te 3,5]