TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Toronto
Ostatní
Kalen. 12/19
Kalen. 11/19
Kalen. 10/19
Kalendář 9/19
Kalendář 8/19
Kalendář 7/19
Kalendář 6/19
Kalendář 5/19
Kalendář 4/19
Kalendář 3/19
Kalendář 2/19
Kalendář 1/19
Kalen. 12/18
Kalen. 11/18
Kalen. 10/18
Kalendář 9/18
Kalendář 8/18
Kalendář 7/18
Kalendář 6/18
Kalendář 5/18
Kalendář 4/18
Kalendář 3/18
Kalendář 2/18
Kalendář 1/18
Kalen. 12/17
Kalen. 11/17
Kalen. 10/17
Kalendář 9/17
Archív...
DATUM SVÁTKY CÍRKEVNÍ ÚMYSL MŠE SVATÉ EVANGELIUM
Ne. 2 červenec 13. neděle v mezidobí 10.30  Za † Juraje a Giselu Tlučkovi a rodinu               Mk 5, 21-43
sv. Ota 15.00  Burlington   Za farníky    
St. 5. červenec Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 19.00  Burlington ▪  Na vlastní úmysl Lk 10, 1-9
Ne. 9. červenec 14. neděle v mezidobí 10.30  Za členy rodiny Švirgovy a Turečkovy   Mk 6, 1-6
sv. Veronika Giulianiová 15.00  Burlington ▪  Za dobrodince misie sv. Vojtěcha 
St. 12. červenec sv. Jan Qualbert 19.00  Burlington ▪  Na vlastní úmysl Mt 10, 1-7
Ne. 16. červenec 15. neděle v mezidobí 10.30  Za farníky    Mk 6, 7-13
Panna Maria Karmelská 15.00  Burlington ▪  Za farníky 
St. 19. červenec sv. Makrina 19.00  Burlington   Na vlastní úmysl Mt 11, 25-27
Ne. 23. červenec 16. neděle v mezidobí 10.30  Za Marii Cimburovou   Mk 6, 30-34
Svátek sv. Brigity 15.00  Burlington ▪ Za Františka a Emilii Rektor a syna Franka 
St. 26. červenec sv. Jáchym a Anna 19.00  Burlington ▪  Na vlastní úmysl Mt 13, 1-9
Pá. 28. červenec sv. Nazarius a Celsus 19.00  Za farníky - za nemocné Mt 13, 18-23
So. 29. červenec sv. Marta                  ADORACE 12.00  Mše svatá Mt 13, 24-30
Ne. 30. červenec 17. neděle v mezidobí 10.30  Za Jaroslava Tichopáda a členy rodiny                 Jan 6, 1-15
12.00  Vineland
sv. Petr Chryzolog 15.00  Burlington ▪  Za farníky   
Pá. 4. srpen sv. Jan Maria Vianney 19.00 Mt 13, 54-58
19.00  Burlington ▪  Na vlastní úmysl
So. 5. srpen Posvěcení římské baziliky Panny Marie    15.00  Masaryktown ▪   Mt 14, 1-12
Ne. 6. srpen Svátek Proměnění Páně 10.30  Na poděkování, prosba o Boží požehnání Mt 17, 1-9
15.00  Burlington   Za farníky
Po. 7. srpen sv. Kajetán, sv. Sixtus II. a druhové 18.30  Humber Heights Senior Home Za nemocné Mt 14, 13-21
Pá. 11. srpen sv. Klára 19.00 Mt 16, 24-28
19.00  Burlington ▪  Na vlastní úmysl
Ne. 13. srpen 19. neděle v mezidobí 10.30  Za farníky    Jan 6, 41-51
11.00  Poutní mše svatá - Tábor Hostýn, Quebec
sv. Poncián a Hippolyt, sv. Jan Berchmans 15.00  Burlington   Za farníky
Út. 15. srpen Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 19.00  Za Ludmilu a Jindřicha Švorčíkovi Lk 1, 39-56
Pá. 18. srpen sv. Helena 19.00  Za † Jarmilu Formánkovou Mt 19, 3-12
19.00  Burlington Na vlastní úmysl
Ne. 20. srpen 20. neděle v mezidobí 10.30  Za † Jo Válek Jan 6, 51-58
12.00  Vineland ▪
sv. Bernard 15.00  Burlington   Za farníky
Pá. 25. srpen sv. Ludvík, sv. Benedikt a druhové 19.00   Mt 22, 34-40
19.00  Burlington ▪  Na vlastní úmysl
So. 26. srpen st. Martin Středa       ADORACE 12.00  Mše svatá Mt 23, 1-12
Ne. 27. srpen 21. neděle v mezidobí 10.30 Jan 6, 60-69
sv. Monika 15.00  Burlington ▪  Za dobrodince misie sv. Vojtěcha 
Pá. 1. září sv. Jiljí 19.00 Mt 25, 1-13
So. 2. září sv. Justus 15.00  Masaryktown Mt 25, 14-30
Ne. 3. září 22. neděle v mezidobí 10.30  Za † Zdeňka Cmajdálka Mk 7,1-8.14-15.21-23
sv. Řehoř Veliký 15.00  Burlington ▪


Underscore.gif
Mojžíš řekl: 'Hospodin, náš Bůh, vám povolá proroka z vašich bratří, jako jsem já; toho budete poslouchat ve všem, co vám řekne.' [Sk 3,22]