TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Toronto
Ostatní
Kalendář 8/20
Kalendář 7/20
Kalendář 6/20
Kalendář 5/20
Kalendář 4/20
Kalendář 3/20
Kalendář 2/20
Kalendář 1/20
Kalen. 12/19
Kalen. 11/19
Kalen. 10/19
Kalendář 9/19
Kalendář 8/19
Kalendář 7/19
Kalendář 6/19
Kalendář 5/19
Kalendář 4/19
Kalendář 3/19
Kalendář 2/19
Kalendář 1/19
Kalen. 12/18
Kalen. 11/18
Kalen. 10/18
Kalendář 9/18
Kalendář 8/18
Kalendář 7/18
Kalendář 6/18
Kalendář 5/18
Archív...
DATUM SVÁTKY CÍRKEVNÍ ÚMYSL MŠE SVATÉ EVANGELIUM
Pá. 30. březen sv. Jan Klimak   19.00  Za † Alžbětu Lis       Jan 10, 31-42
So. 31. březen bl. Balbína ADORACE 12.00  Za † Zdenka Cmajdálka    Jan 11, 45-56
Ne. 1. duben Květná neděle 10.30  Za † členy rodiny Rohelové a Klimešové   Lk 22, 14-23,26
Burlington    11.00  Za farníky 
Po. 2. duben Pondělí Svatého týdne     Jan 12, 1-11
Út. 3. duben Úterý Svatého týdne 18.00  Humber Heights Senior Home Za nemocné    Jan 13,21-33.36-38
St. 4. duben Středa Svatého týdne 12.00  Prosba o Boží pomoc a požehnání pro rodinu Palkovu  Mt 26, 14-25
Čt. 5. duben Zelený čtvrtek 19.00  Za † P. Františka Dostála a † P. Bohuslava Janíčka       Jan 13, 1-15
Burlington 18.00  Za † Josefa Bubeníka
Pá. 6. duben Velký pátek  15.00  Křížová cesta a Velkopáteční obřady Zid 4, 14-16;5, 7-9
Burlington 17.00  Velkopáteční obřady  
So. 7. duben Bílá sobota 19.30  Za mír  
Burlington 17.00  Za farníky a všechny dárce a dobrodince farnosti 
Ne. 8. duben Slavnost Zmrtvýchvstání Páně  10.30  Za farníky        Jan 20, 1-9
Vineland 11.00 
Burlington   15.00  Za z rodiny Bernátovy
Po. 9. duben Pondělí velikonoční 15.00  Masaryktown   Za † Jozefa Hrehu Mt 28, 8-15
Út. 10. duben Úterý velikonoční     Jan 20, 11-18
St. 11. duben Středa velikonoční Burlington 19.00 Za Pavla Šafránka Lk 24, 13-35
Čt. 12. duben Čtvrtek velikonoční     Lk 24, 35-48
Pá. 13. duben Pátek velikonoční 19.00  Za naše rodiny a příbuzné        Jan 21, 1-14
So. 14. duben Sobota velikonoční Kingston 10.00  Za Marii Velflikovou Mk 16, 9-15
Ottawa 17.00  Za Ivana Strážnického
Ne. 15. duben 2. neděle velikonoční 10.30  Za † Františka Ottu   Jan 20, 19-31
Montreal 11.00  Za † Lubomíra Drobného
Svátek Božího milosrdenství Burlington     15.00  Za Bohumila Sýkoru
Po. 16. duben sv. Bernadetta Soubirousová     Jan 3, 1-8
Út. 17. duben sv. Inocenc       Jan 3, 7b-15
St. 18. duben sv. Krescenc 12.00  Za † Josefa Ulmana  Jan 3, 16-21
Burlington   19.00 
Čt. 19. duben sv. Ema       Jan 3, 31-36
Pá. 20. duben sv. Hugo   19.00  Za † Ferdinanda a Františku Hyklovi a rodinu     Jan 6, 1-15
So. 21. duben sv. Anselm 17.00  Za dobrodince našich farností a misií Jan 6, 16-21
Ne. 22. duben 3. neděle velikonoční 10.30  Za † Jo Valek     Jan 21, 1-19
Burlington 15.00   Za Boženku Klukanovu a rodinu 
Po. 23. duben Svátek sv. Vojtěcha   Jan 10, 11-16
Út. 24. duben sv. Jiří     Jan 6, 30-35
St. 25. duben Svátek sv. Marka   Burlington   19.00  Za Marii Grabcovou Mk 16, 15-20
Čt. 26. duben sv. Richarius       Jan 6, 44-51
Pá. 27. duben sv, Zita   19.00    Jan 6, 52-59
So. 28. duben sv. Petr Chanel ADORACE 12.00  Za † Vladimíra Dvořáka   Jan 6, 60-69
Ne. 29. duben 4. neděle velikonoční 10.30  Za † Svatavu Tesařovou   Jan 10, 27-30
Burlington    15.00  farníky 


Underscore.gif
Víme přece, že starý člověk v nás byl spolu s ním ukřižován, aby tělo ovládané hříchem bylo zbaveno moci a my už hříchu neotročili. [Ř 6,6]