TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Toronto
Ostatní
Kalendář 8/20
Kalendář 7/20
Kalendář 6/20
Kalendář 5/20
Kalendář 4/20
Kalendář 3/20
Kalendář 2/20
Kalendář 1/20
Kalen. 12/19
Kalen. 11/19
Kalen. 10/19
Kalendář 9/19
Kalendář 8/19
Kalendář 7/19
Kalendář 6/19
Kalendář 5/19
Kalendář 4/19
Kalendář 3/19
Kalendář 2/19
Kalendář 1/19
Kalen. 12/18
Kalen. 11/18
Kalen. 10/18
Kalendář 9/18
Kalendář 8/18
Kalendář 7/18
Kalendář 6/18
Kalendář 5/18
Archív...
DATUM SVÁTKY CÍRKEVNÍ ÚMYSL MŠE SVATÉ EVANGELIUM
Út. 1. květen sv. Josef Dělník   18.00  Humber Heights Senior Home ▪  Za nemocné Mt 13, 54-58
St. 2. květen sv. Atanáš 12.00  Za † Stanislava Kováře Jan 12, 44-50
Burlington 19.00  Za rodiče Kiktovich
Čt. 3. květen sv. Filip a Jakub       Jan 14, 6-14
Pá. 4. květen sv. Florián   19.00  Za dar zdraví pro Eriku         Jan 14, 1-6
So. 5. květen sv. Gothard   15.00  Masaryktown ▪  Za † Marii a Viktora Janíčkovi Jan 14, 7-14
Ne. 6. květen 5. neděle velikonoční 10.30  Za † členy rodiny Zlobických a Kračmarovy a Dr. G. Krajbicha     Jan 13,31-33a.34-35
Vineland 11.00
sv. Jan Sarkander Burlington    15.00 Za Josefa Grabce
Po. 7. květen sv. Benedikt II.     Jan 14, 21-26
Út. 8. květen Panna Maria,  Prostřednice všech milostí Jan 14, 27-31a
St. 9. květen sv. Hermus Burlington 19.00  Za Boží ochranu a požehnání za manžely Vostřezovy Jan 15, 1-8
Čt. 10. květen sv. Izidor   Jan 15, 9-11
Pá. 11. květen sv. Ignác z Láconi   19.00  Na poděkování za dar života a prosba o Boží požehnání   Jan 15, 12-17
So. 12. květen sv. Pankrác, sv. Nereus a Achilleus   Jan 15, 18-21
Ne. 13. květen 6. neděle velikonoční 10.30  Za † Jána Sokače a † Jozefa Pavlovského          Jan 14, 23-29
Burlington   15.00  Za Václava Vostřeze  
Po. 14. květen Svátek sv. Matěje, apoštola   Jan 15, 9-17
Út. 15. květen sv. Žofie       Jan 16, 5-11
St. 16. květen Svátek sv. Jana Nepomuckého 12.00  Za farníky Mt 10, 17-22
Burlington 19.00   Za zdraví a Boží požehnání pro Věroslavu Hanouskovou 
Čt. 17. květen Slavnost Nanebevstoupení Páně Lk 24, 46-53
Pá. 18. květen sv. Jan I. Začátek Noveny k Duchu svatému    19.00  Za † Ludmilu a Jindřicha Švorčíkovi   Jan 16, 20-23a
So. 19. květen Petr Celestýn         Jan 16, 23b-28 
Ne. 20. květen 7. neděle velikonoční 10.30  Za † Alžbětu a Juliuse Klabana     Jan 17, 20-26
Burlington     15.00  Za Dr. Igora Bilič  
Po. 21. květen sv. Ondřej Bobola       Jan 16, 29-33
Út. 22. květen sv. Julie       Jan 17, 1-11a
St. 23. květen sv. Jan Křtitel de Rossi Burlington   19.00  Za zdraví a Boží požehnání pro Dennise Gaul  Jan 17, 11b-19
Čt. 24. květen sv. Vincent Lerinský     Jan 17, 20-26
Pá. 25. květen sv. Beda Ctihodný, sv. Řehoř VII. 19.00  Za † Bohumila Sypala       Jan 21, 15-19
So. 26. květen     Kingston 10.00 Jan 21, 20-25
sv. Filip Neri   Burlington 15.30 Za zdraví a Boží požehnání pro Pavlínu a Antonína Makalovy
    Ottawa 17.00
Ne. 27. květen Slavnost   10.30  Za členy rodiny Šilhanovy a Novákovy       Jan 20, 19-23
Seslání Ducha svatého Montreal 11.00  Za Annu a Josefa Šestákovi       
    Burlington 15.00  Za farníky a dobrodince misie sv. Vojtěcha  
Po. 28. květen sv. Emil   Mk 10, 17-27
Út. 29. květen sv. Maximin     Mk 10, 28-31
St. 30. květen sv. Zdislava   Burlington   19.00  Za Pavla Krejčíka  Mk 10, 32-.45
Čt. 31. květen Svátek Navštívení Panny Marie     Lk 1, 39-56
Pá. 1. červen sv. Justin   19.00  Za členy rodiny Křívé a Arientovy    Mk 11, 11-25
So. 2. červen sv. Marcelin a Petr   15.00  Masaryktown Mk 11, 27-33
Ne. 3. červen Slavnost Nejsvětější Trojice 11.00  Křížová cesta     Jan 16, 12-15
POUŤ DO MIDLANDU 13.30  Mše svatá   Za poutníky a všechny farníky


Underscore.gif
Protože jsi zachoval mé slovo a vytrval, zachovám tě i já v hodině zkoušky, která přijde na celý svět a prověří obyvatele země. [Zj 3,10]