TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Toronto
Ostatní
Kalen. 12/19
Kalen. 11/19
Kalen. 10/19
Kalendář 9/19
Kalendář 8/19
Kalendář 7/19
Kalendář 6/19
Kalendář 5/19
Kalendář 4/19
Kalendář 3/19
Kalendář 2/19
Kalendář 1/19
Kalen. 12/18
Kalen. 11/18
Kalen. 10/18
Kalendář 9/18
Kalendář 8/18
Kalendář 7/18
Kalendář 6/18
Kalendář 5/18
Kalendář 4/18
Kalendář 3/18
Kalendář 2/18
Kalendář 1/18
Kalen. 12/17
Kalen. 11/17
Kalen. 10/17
Kalendář 9/17
Archív...
DATUM SVÁTKY CÍRKEVNÍ ÚMYSL MŠE SVATÉ EVANGELIUM
Pá. 1 září sv. Jiljí 19.00  Mt 25, 1-13
So. 2 září sv. Justus 15.00  Masaryktown ▪    Mt 25, 14-30
Ne. 3 září 22. neděle v mezidobí 10.30  Za † Zdeňka Cmajdálka Mk 7, 1-8.14-15.21-23
sv. Řehor Veliký 15.00  Burlington ▪  Prosba o dary Ducha sv. pro školáky i rodiče   
Po. 4. září sv. Růžena z Viterba 18.30  Humber Heights Senior Home - za nemocné        Lk 4, 16-30
Út. 5. září sv. Viktorin    Lk 4, 31-37
St. 6. září sv. Magnus 12.00  Lk 4, 38-44
Čt. 7. září sv. Melichar Grodecký    LK 5, 1-11
Pá. 8. září Svátek Narození Panny Marie 19.00  Za farn9ky  Mt 1, 1-16.18-23
So. 9. září sv. Petr Klaver    Lk 6, 1-5
Ne. 10. září 23. neděle v mezidobí 10.30  Za Marii Haškovou    Mk 7, 31-37
bl. Karel Spinola 15.00  Burlington ▪  Za farníky 
Po. 11. září sv. Emilián z Vercelli    Lk 6, 6-11
Út. 12. září sv. Quido    Lk 6, 12-19
St. 13. září sv. Jan Zlatoústý    Lk 6, 20-26
Čt. 14. září Svátek Povýšení sv. Kříže 19.00  Na poděkování  Jan 3, 13-17
Pá. 15. září Panna Maria Bolestná 19.00  Za Gizelu Tlučkovou    Jan 19, 25-27
So. 16. září sv. Ludmila    Lk 6, 43-49
Ne. 17. září 24. neděle v mezidobí 10.30  Na poděkování za dar kněžství    Mk 8, 27-35
sv. Kornélius a Cyprián, sv. Bellarmin 15.00  Burlington ▪  Za Milana a Janu Čechovi   
Po. 18. září sv. Josef Kupertinský    Lk 7, 1-10
Út. 19. září sv. Januárius    Lk 7, 11-17
St. 20. září sv. Ondřej, Pavel a druhové 12.00       Lk 7, 31-35
19.00  Burlington ▪  Za Bruno Bauce
Čt. 21. září Svátek sv. Matouše    Mt 9, 9-13
Pá. 22. září sv. Mořic a druhové 19.00  Za Martu Křenkovou         Lk 8, 1-3
So. 23. září sv. Pio z Pietrelciny 10.00  Kingston ▪  Lk 8, 4-15
17.00  Ottawa ▪
Ne. 24. září 25. neděle v mezidobí 10.30  Za Františka a Brigitu Štalmachovi  Mk 9, 30-37
11.00  Montreal ▪  Za † Filipa Kováče, V. Dresslerovou a M. Černého
sv. Gerard 15.00  Burlington ▪  Za Viktora Krause 
Po. 25. září sv. Kleofáš    Lk 8, 16-18
Út. 26. září sv. Kosma a Damián    Lk 8, 19-21
St. 27. září sv. Vincenc z Paula 19.00  Burlington ▪  Za Luigi Battistini   Lk 9, 1-6
Čt. 28. září Slavnost sv. Václava    Mt 16, 24-27
Pá. 29. září Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela  | 19.00  Za † Adama Krutinu a † Kateřinu Sokolovou  Jan 1, 47-51
So. 30. září sv. Jeroným                 17.00  Svatováclavské posvícení ▪ Mše svatá - Za naše národy  Lk 9, 43b-45
    26. neděle v mezidobí 10.30  Za † i živé členy rodiny Pavlíčkovy a Fišerovy Mk 9, 38-43.45.47-48
Ne. 1. října 12.00  Vineland ▪
      sv. Terezie od Dítěte Ježíše 15.00  Burlington ▪     


Underscore.gif
divoké vlny mořské, vyvrhující své vlastní hanebnosti, bludné hvězdy, jimž navěky je připravena nejčernější tma. [Ju 1,13]