TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Toronto
Ostatní
Kalen. 12/19
Kalen. 11/19
Kalen. 10/19
Kalendář 9/19
Kalendář 8/19
Kalendář 7/19
Kalendář 6/19
Kalendář 5/19
Kalendář 4/19
Kalendář 3/19
Kalendář 2/19
Kalendář 1/19
Kalen. 12/18
Kalen. 11/18
Kalen. 10/18
Kalendář 9/18
Kalendář 8/18
Kalendář 7/18
Kalendář 6/18
Kalendář 5/18
Kalendář 4/18
Kalendář 3/18
Kalendář 2/18
Kalendář 1/18
Kalen. 12/17
Kalen. 11/17
Kalen. 10/17
Kalendář 9/17
Archív...
DATUM SVÁTKY CÍRKEVNÍ ÚMYSL MŠE SVATÉ EVANGELIUM
Pá. 29. září Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela  19.00  Za † Adama Krutinu a † Kateřinu Sokolovou  Jan 1, 47-51
So. 30. září sv. Jeroným                 17.00 Svatováclavské posvícení ▪ Mše svatá - Za naše národy  Lk 9, 43b-45
Ne. 1. říjen 26. neděle v mezidobí 10.30  Za † i živé členy rodiny Pavlíčkovy a Fišerovy  Mk 9, 38-43.45.47-48
12.00  Vineland ▪
sv. Terezie od Dítěte Ježíše 15.00  Burlington ▪  Za Františka a Emilii Rektor a syna Franka   
Po. 2. říjen sv. Andělé strážní 18.30  Humber Heights Senior Home - za nemocné        Mt 18, 1-5.10
Út. 3. říjen sv. Maxmilián    Lk 9, 51-56
St. 4. říjen sv. František z Assisi 12.00  Lk 9, 57-62
19.00  Burlington ▪  Za Otomara a Marii Kadlecovy
Čt. 5. říjen sv. Palmác    Lk 10, 1-12
Pá. 6. říjen sv. Bruno 19.00  Za Jarmilu Formánkovou    Lk 10, 13-16
So. 7. říjen Panna Maria Růžencová 15.00  Masaryktown ▪ Za členy rodiny Kostovčik  Lk 10, 17-24
18.00  Burlington ▪  Mše svatá - anglicky
Ne. 8. říjen 27. neděle v mezidobí 10.30  Za i živé členy rodiny Tichopádovy a Waldaufovy      Mk 10, 2-16
sv. Simeon 15.00  Burlington ▪  Za farníky 
Po. 9. říjen sv. Dionýsius a druhové, sv. Jan Leonard    Lk 10, 25-37
Út. 10. říjen sv. Paulin    Lk 10, 38-42
St. 11. říjen sv. German 19.00  Burlington ▪  Za Anastasia Leibel a Theresa Wilhelm  Lk 11, 1-4
Čt. 12. říjen sv. Radim    Lk 11, 5-13
Pá. 13. říjen sv. Eduard 19.00  Za Josefa a Vlastu Beitovi      Lk 11, 15-26
So. 14. říjen sv. Kalist I. 18.00  Burlington ▪  Mše svatá - anglicky  Lk 11, 27-28
Ne. 15. říjen 28. neděle v mezidobí 10.30  Za Karla Juráska      Mk 10, 17-30
sv. Terezie od Ježíše 15.00  Burlington ▪  Za Normu a Karla a Marylan Scott    
Po. 16. říjen sv. Hedvika, sv. Markéta Maria Alacoque    Lk 11, 29-32
Út. 17. říjen sv. Ignác Antiochijský    Lk 11, 37-41
St. 18. říjen Svátek sv. Lukáše 12.00  Za Ludmilu Švorčíkovou        Lk 10, 1-9
19.00  Burlington ▪  Na vlastní úmysl
Čt. 19. říjen sv. Izák Jogues a druhové    Lk 11, 47-54
Pá. 20. říjen sv. Irena 19.00  Za Irenu Barlovú           Lk 12, 1-7
So. 21. říjen sv. Hilarion 10.00  Kingston ▪  Lk 12, 8-12
17.00  Ottawa ▪  Za † Karla a Miroslavu Cvachovcovi
Ne. 22. říjen 29. neděle v mezidobí 10.30  Za zdraví a Boží požehnání pro rodinu Dvořákovu   Mk 10, 35-45
11.00  Montreal ▪  Za Milana Černého
15.00  Burlington ▪  Za všechny dobrodince farnosti a 
sv. Maria Salome                                    misie sv. Vojtěcha
Po. 23. říjen sv. Jan Kapistránský    Lk 12, 13-21
Út. 24. říjen sv. Antonín Maria Klaret    Lk 12, 35-38
St. 25. říjen sv. Kryšpín 19.00  Burlington ▪   Na vlastní úmysl    Lk 12, 39-48
Čt. 26. říjen sv. Rustik    Lk 12, 49-53
Pá. 27. říjen sv. Frumencius 19.00  Za † Tomáška a Františka Živných  Lk 12, 54-59
So. 28. říjen Svátek sv. Šimona a Judy      ADORACE 12.00    Lk 6, 12-19
Ne. 29. říjen 30. neděle v mezidobí 10.30  Za † Aloise a Růženu Teterovi  Mk 10, 46-52
sv. Narcis 15.00  Burlington ▪     
Po. 30. října sv. Marcel    Lk 13, 10-17
Út. 31. října sv. Wolfgang    Lk 13, 18-21


Underscore.gif
Pavel, Silvanus a Timoteus tesalonické církvi v Bohu Otci a v Pánu Ježíši Kristu: Milost vám a pokoj. [1Te 1,1]