TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Toronto
Ostatní
Kalen. 12/19
Kalen. 11/19
Kalen. 10/19
Kalendář 9/19
Kalendář 8/19
Kalendář 7/19
Kalendář 6/19
Kalendář 5/19
Kalendář 4/19
Kalendář 3/19
Kalendář 2/19
Kalendář 1/19
Kalen. 12/18
Kalen. 11/18
Kalen. 10/18
Kalendář 9/18
Kalendář 8/18
Kalendář 7/18
Kalendář 6/18
Kalendář 5/18
Kalendář 4/18
Kalendář 3/18
Kalendář 2/18
Kalendář 1/18
Kalen. 12/17
Kalen. 11/17
Kalen. 10/17
Kalendář 9/17
Archív...
DATUM SVÁTKY CÍRKEVNÍ ÚMYSL MŠE SVATÉ EVANGELIUM
St. 1. listopad Slavnost Všech svatých 12.00  Za duše v očistci  Mt 5, 1-12a
19.00  Burlington   Za † ing. Václava Zolmana
Čt. 2. listopad Vzpomínka na všechny věrné zemřelé  9.00  Burlington Na úmysl sv. Otce - anglicky  Mt 25, 31-46
18.00  Burlington ▪  Za všechny zemřelé
19.00  Za naše zemřelé
Pá. 3. listopad sv.  Martin de Porres 19.00  Za Jiřinu Steinskou  Lk 14, 1-6
So. 4. listopad sv. Karel Boromejský 15.00  Masaryktown ▪  Za rodiče a sestru Helenu   Lk 14, 1.7-11
18.00  Burlington ▪  Za † příbuzné manželů Kosmanových - anglicky
Ne. 5. listopad 31. neděle v mezidobí 10.30  Za † členy rodiny Dalíkovy    Mk 12, 28b-34
12.00  Vineland ▪
sv. Zachariáš a Alžběta 15.00  Burlington ▪  Za † Normu a Karla Karla  
Po. 6. listopad sv. Leonard 18.00  Humber Heights Senior Home - za nemocné        Lk 14, 12-14
Út. 7. listopad sv. Willibrord    Lk 14, 15-24
St. 8. listopad sv. Gottfried 18.00  Burlington ▪  Za † manžele Kolmanovy a Sobotkovy  Lk 14, 25-33
Čt. 9. listopad Svátek Posvěcení lateránské baziliky    Jan 2, 13-22
Pá. 10. listopad sv. Lev Veliký 19.00  Za † Petru a Alici Nuhlíčkovy      Lk 16, 1-8
So. 11. listopad sv. Martin 18.00  Burlington ▪  Mše svatá - anglicky  Lk 16, 9-15
Ne. 12. listopad 32. neděle v mezidobí 10.30  Za † Františku a Ferdinanda Hyklovi        Mk 12, 38-44
sv. Josafat 15.00  Burlington ▪  Za farníky
Po. 13. listopad Svátek sv. Anežky České    Mt 25, 31-46
Út. 14. listopad sv. Mikuláš Tavelič    Lk 17, 7-10
St. 15. listopad sv. Albert Veliký 12.00  Za † Irenu Zátkovou    Lk 17, 11-19
18.00  Burlington ▪  Za † Zbyňka Zolmana
Čt. 16. listopad sv. Markéta Skotská    Lk 17, 20-25
Pá. 17. listopad sv. Alžběta Uherská 19.00  Za farníky      Lk 17, 26-37
So. 18. listopad Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla 10.00  Kingston ▪  Lk 18, 1-8
17.00  Ottawa ▪  Za † Vladimíra Stryka  
18.00  Burlington ▪  Mše svatá - anglicky
Ne. 19. listopad 33. neděle v mezidobí 10.30  Za † Františka Ječmena    Mk 13, 24-32
11.00  Montreal ▪  
sv. Mechtilda 15.00  Burlington ▪  Za farníky     
Po. 20. listopad sv. Felix z Valois    Lk 18, 35-43
Út. 21. listopad Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě    Lk 19, 1-10
St. 22. listopad sv. Cecílie 18.00  Burlington ▪  Za † manžele Kosmanovy  Lk 19, 11-28
Čt. 23. listopad sv. Klement I.    Lk 19, 41-44
Pá. 24. listopad sv. Ondřej Dung-Lac a druhové 19.00  Za † Brigitu a Františka Štalmachovi             Lk 19, 45-48
So. 25. listopad                                       ADORACE 12.00  Za † Josefa Hrehu    Lk 20, 27-40
sv. Kateřina                 BURLINGTON Duchovní cvičení  -  10.00  zahájení
                                   15.30  Mše svatá
Ne. 26. listopad Slavnost Ježíše Krista Krále 10.30  Za † Vincence Tomečka    Jan 18, 33b-37
sv. Silvestr 15.00  Burlington ▪  Za † Jiřího Láška
Po. 27. listopad sv. Virgil    Lk 21, 1-4
Út. 28. listopad sv. Mansuet    Lk 21, 5-11
St. 29. listopad sv. Saturnin 18.00  Burlington ▪  Za † Ondřeje Svobodu     Lk 21, 12-19
Čt. 30. listopad Svátek sv. Ondřeje    Mt 4, 18-22
Pá. 1. prosinec sv. Edmund Kampián 19.00  Za † JUDr. Jana Bobka a Vlastu Očkovou    Lk 21, 29-33
So. 2. prosinec sv. Bibiána 15.00  Masaryktown ▪   Lk 21, 34-36
Ne. 3. prosinec 1. neděle adventní 10.30  Za † Františka Gigala   Lk 21, 25-28.34-36
12.00  Vineland ▪  
sv. František Xaverský 15.00  Burlington ▪     


Underscore.gif
Chcete mít, ale nemáte. Ubíjíte a nevražíte, ale ničeho nemůžete dosáhnout. Sváříte se a bojujete - a nic nemáte, protože neprosíte. [Jk 4,2]