TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Toronto
Ostatní
Kalendář 8/20
Kalendář 7/20
Kalendář 6/20
Kalendář 5/20
Kalendář 4/20
Kalendář 3/20
Kalendář 2/20
Kalendář 1/20
Kalen. 12/19
Kalen. 11/19
Kalen. 10/19
Kalendář 9/19
Kalendář 8/19
Kalendář 7/19
Kalendář 6/19
Kalendář 5/19
Kalendář 4/19
Kalendář 3/19
Kalendář 2/19
Kalendář 1/19
Kalen. 12/18
Kalen. 11/18
Kalen. 10/18
Kalendář 9/18
Kalendář 8/18
Kalendář 7/18
Kalendář 6/18
Kalendář 5/18
Archív...
DATUM SVÁTKY CÍRKEVNÍ ÚMYSL MŠE SVATÉ EVANGELIUM
Pá. 31. srpen sv. Rajmund   19.00  Za † Jarmilu Formánkovou   Mt 25, 1-13
So. 1. září sv. Jiljí   15.00  Masaryktown ▪   Mt 25, 14-30
Ne. 2. září 22. neděle v mezidobí 10.30  Za † Zdenka Cmajdálku Lk 14, 1.7-14
Burlington 15.00
Po. 3. září sv. Řehoř Veliký     Lk 4, 16-30
Út. 4. září sv. Růžena v Viterba 18.00  Humber Heights Senior Home ▪  Za nemocné Lk 4, 31-37
St. 5. září sv. Viktorin 12:00  Za farníky   Lk 4, 38-44
Čt. 6. září sv. Magnus   Lk 5, 1-11
Pá. 7. září sv. Melichar Grodecký 19.00  Za zemřelé z rodiny Dalíkovy     Lk 5, 33-39
So. 8. září Svátek Narození Panny Marie 11.00  Za † Boženu Matanovičovou Mt 1,1-16.18-23
Ne. 9. září 23. neděle v mezidobí 10.30  Za † Marii a Ladislava Bořutovi          Lk 14, 25-33
Burlington   15.00   Za Františka Sládečka 
Po. 10. září bl. Karel Spinola   Lk 6, 6-11
Út. 11. září sv. Emil       Lk 6, 12-19
St. 12. září sv. Quido     Lk 6, 20-26
Čt. 13. září sv. Jan Zlatoústý       Lk 6, 27-38
Pá. 14. září Svátek Povýšení sv. kříže 19.00  Na poděkování za dar kněžství Jan 3, 13-17
Burlington 19.00  Na vlastní úmysl
So. 15. září Panna Maria Bolestná Kingston 10.00 Jan 19, 25-27
Ottawa 17.00
Ne. 16. září 24. neděle v mezidobí 10.30  Za † Věru Válkovou a jejího otce Vladimíra Válka       1Tim 1, 12-17
Montreal 11.00  Za P. Bohumila Janíčka
sv. Ludmila   Burlington     15.00   Za Milušku Táborkovou 
Po. 17. září sv. Kornélius a Cyprián     Lk 7, 1-10
Út. 18. září sv. Josef Kupertinský     Lk 7, 11-17
St. 19. září sv. Januárius 12.00  Za dar uzdravení pro Jarku    Lk 7, 31-35
Čt. 20. září sv. Ondřej, Pavel a druhové     Lk 7, 36-50
Pá. 21. září Svátek sv. Matouše, apoštola 19.00  Za † Adama Krutinu a † Kateřinu Sokolovou        Mt 9, 9-13
So. 22. září sv. Mořic a druhové   ADORACE  - 12.00  Za farníky Lk 8, 4-15
Ne. 23. září 25. neděle v mezidobí 10.30  Za † Františka a Brigitu Štalmachovi        Lk 16,1-13
Burlington 15.00  Za Boženku Klukanovou    
Po. 24. září sv. Gerard   Lk 8, 16-18 
Út. 25. září sv. Kleofáš     Lk 8, 19-21
St. 26. září sv. Kosma a Damián     Lk 9, 1-6
Čt. 27. září sv. Vincenc z Paula     Lk 9, 7-9
Pá. 28. září Slavnost sv. Václava 19.00  Za † Jarmilu Formánkovou   Mt 16, 24-27
So. 29. září Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela   18.00  Za naše národy Jan 1, 47-51
Ne. 30. září 26. neděle v mezidobí 10.30  Za † Zdeňku Večeřovou Lk 16, 19-31
Burlington 15.00


Underscore.gif
Pak se pověření bratří odebrali do Antiochie. Tam všechny shromáždili a odevzdali jim dopis. [Sk 15,30]