TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Toronto
Ostatní
Kalendář 8/20
Kalendář 7/20
Kalendář 6/20
Kalendář 5/20
Kalendář 4/20
Kalendář 3/20
Kalendář 2/20
Kalendář 1/20
Kalen. 12/19
Kalen. 11/19
Kalen. 10/19
Kalendář 9/19
Kalendář 8/19
Kalendář 7/19
Kalendář 6/19
Kalendář 5/19
Kalendář 4/19
Kalendář 3/19
Kalendář 2/19
Kalendář 1/19
Kalen. 12/18
Kalen. 11/18
Kalen. 10/18
Kalendář 9/18
Kalendář 8/18
Kalendář 7/18
Kalendář 6/18
Kalendář 5/18
Archív...
DATUM SVÁTKY CÍRKEVNÍ ÚMYSL MŠE SVATÉ EVANGELIUM
Pá.. 30. listopad Svátek sv. Ondřeje 19.00  Za † a živé členy rodiny Lyskovy a Voborníkovy Mt 4, 18-22
So. 1. prosinec sv. Edmund Kampián  15.00  Masaryktown ▪ Za † Tanya Vlahač Lk 21, 34-36
Ne. 2. prosinec 1. neděle adventní 10.30  Za † Dr. Františka Gigala   Mt 24, 37-44
Burlington 15.00  Za Karla Komoně  
Po. 3. prosinec sv. František Xaverský     Mt 8, 5-11
Út. 4. prosinec sv. Jan Damašský, sv. Barbora 18.00  Humber Heights Senior Home ▪  Za nemocné Lk 10, 21-24
St. 5. prosinec sv. Sába Jeruzalémský 12.00  Za † rodiče Ferdinanda a Lenku Kučerovi Mt 15, 29-37
Čt. 6. prosinec sv. Mikuláš       Mt 7, 21.24-27
Pá. 7. prosinec sv, Ambrož 19.00  Za † Vlastu a Josefa Beitovi Mt 9, 27-31
So. 8. prosinec Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie Lk 1, 26-38
Ne. 9. prosinec 2. neděle adventní 10.30  Za † Miroslava Rohela                 Mt 3, 1-12
Burlington   15.00   Za farníky   
Po. 10. prosinec sv. Julie a Euálie   Lk 5, 17-26
Út. 11. prosinec sv. Damas I.     Mt 18, 12-14
St. 12. prosinec Panna Maria Quadalupská Winnipeg 19.30 Mt 11, 28-30
sv. Jana Františka de Chantal
Čt. 13. prosinec sv. Lucie   Vernon 18.30 Mt 11, 11-15
Pá. 14. prosinec sv. Jan od Kříže   Mt 11, 16-19
So. 15 prosinec sv. Valerián Vancouver 17.00 Mt 17, 10-13
Ne. 16. prosinec 3. neděle adventní 10.30  Za † Juraje a Gizelu Tlučkovi a celou rodinu             Mt 11, 2-11
Burlington 15.00
Edmonton 18.00
Po. 17. prosinec sv. Lazar, sv. Jan z Mathy     Mt 1, 1-17
Út. 18. prosinec sv. Rufus a Zosim Calgary 19.00 Mt 1, 18-24
St. 19. prosinec bl. Urban V.     Lk 1, 5-25
Čt. 20. prosinec sv. Dominik     Lk 1, 26-38
Pá. 21. prosinec sv. Petr Kanisius 19.00  Na poděkování za dar života a prosba o dar uzdravení pro Jarku Lk 1, 39-45
So. 22. prosinec sv. Servul Kingston 10.00 Lk 1, 46-56
Ottawa  17.00   Za Ivana Strážnického
Ne. 23. prosinec 4. neděle adventní 10.30  Za † Vincence Tomečka      Mt 1, 18-24
Montreal 11.00
Burlington 15.00  
Po. 24. prosinec Štědrý den - Adam a Eva 22.00  za † Juraje Klačanského Lk 1, 67-79
Út. 25. prosinec Slavnost narození Páně 10.30  Za mír ve světě Lk 2, 1-14
Burlington 15.00 ▪  Za farníky   
1. svátek vánoční Vineland 18.00   
St. 26. prosinec Svátek sv.Štěpána 15.00  Masaryktown ▪ Za † rodiče, sestru Helenu, Juliusa a Vladimíra  Mt 10, 17-22
2. svátek vánoční
Čt. 27. prosinec Svátek sv. Jana Evangelisty     Jan 20, 2-8
Pá. 28. prosinec Svátek svatých Mláďátek   19.00  Za † Ludmilu a Jiřího Meisnerovi   Mt 2, 13-18
So. 29. prosinec sv. Tomáš Becket       ADORACE 12:00  Mše svatá  Lk 2, 22-35
Ne. 30. prosinec Svátek Svaté rodiny 10.30  Za † Aloise a Růženu Teterovi     Mt 2,13-15.19-23
Burlington 15.00   Za rodiny
Po. 31. prosinec sv. Silvestr I.   18.00  Na poděkování za uplynulý rok Jan 1, 1-18


Underscore.gif
sestře Apfii, Archippovi, našemu spolubojovníku, a církvi v tvém domě: [Fm 1,2]