TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Toronto
Ostatní
Kalendář 8/20
Kalendář 7/20
Kalendář 6/20
Kalendář 5/20
Kalendář 4/20
Kalendář 3/20
Kalendář 2/20
Kalendář 1/20
Kalen. 12/19
Kalen. 11/19
Kalen. 10/19
Kalendář 9/19
Kalendář 8/19
Kalendář 7/19
Kalendář 6/19
Kalendář 5/19
Kalendář 4/19
Kalendář 3/19
Kalendář 2/19
Kalendář 1/19
Kalen. 12/18
Kalen. 11/18
Kalen. 10/18
Kalendář 9/18
Kalendář 8/18
Kalendář 7/18
Kalendář 6/18
Kalendář 5/18
Archív...
DATUM SVÁTKY CÍRKEVNÍ ÚMYSL MŠE SVATÉ EVANGELIUM
Ne. 23. prosinec 4. neděle adventní   10.30  Za † Vincence Tomečka Mt 1, 18-24
Montreal     11:00  Za farníky a celou krajanskou komunitu
Burlington   15.00  Za Marii Vlasákovou  
Po. 24. prosinec Štědrý den - Adam a Eva 22.00  Za † Juraje Klačanského Lk 1, 67-79
Út. 25. prosinec Slavnost narození Páně 10.30  Za mír ve světě Lk 2, 1-14
Burlington 15.00  Za farníky
1. svátek vánoční Vineland     18.00  Za krajanskou komunitu
St. 26. prosinec Svátek sv. Štěpána 15.00 MasaryktownZa rodiče, sestru Helenu, Juliusa a Vladimíra  Mt 10, 17-22
2. svátek vánoční  
Čt. 27. prosinec Svátek sv. Jana Evangelisty     Jan 20, 2-8
Pá. 28. prosinec Svátek svatých Mláďátek 19.00  Za † Ludmilu a Jiřího Meisnerovi Mt 2, 13-18
So. 29. prosinec sv. Tomáš Becket ADORACE 12.00  Mše svatá za farníky Lk 2, 22-35
Ne. 30. prosinec Svátek Svaté rodiny 10.30  Za † Aloise a Růženu Teterovi  Mt 2,13-15.19-23
Burlington 15.00  Za rodiny
Po. 31. prosinec sv. Silvestr I.   18.00  Na poděkování za uplynulý rok Jan 1, 1-18
Út. 1. leden Slavnost Matky Boží Panny Marie  10.30  Za † Marii Jurasovou   Lk 2, 16-21
Burlington 15.00   
St. 2. leden sv. Basil Veliký a Řehoř Naziáns     Jan 1, 19-28
Čt. 3. leden Nejsvětější jméno Ježíš     Jan 1, 29-34
Pá. 4. leden bl. Anděla z Foligna   19.00  Za † Jana a Arnoštku Kolínovi  Jan 1, 35-42
So. 5. leden sv. Telesfor       Jan 1, 43-51
Ne. 6. leden Slavnost Zjevení Páně 10.30  Za † Dr. Svatopluka Tománka a † Vladimíra Pavlínka      Mt 2, 1-12
Burlington  15.00 Za † členy rodin Kosmanovy, Kolmanovy a Sobotkovy
Po. 7. leden sv. Rajmund z Penafortu      Mt 4,12-17.23-25
Út. 8. leden sv. Severin   18.00  Humber Heights Senior Home ▪ Za nemocné Mk 6, 34-44
St. 9. leden sv. Julián   12.00  Za † a živé členy rodin Novotné a Šoupalovy  Mk 6, 45-52
Čt. 10. leden sv. Agathon       Lk 4, 14-22a
Pá. 11. leden ct. Marie Elekta   19.00  Za † P.  J. Jandu, P. S. Rusa a P. R. Neumana Lk 5, 12-16
So. 12. leden sv. Probus       Jan 3, 22-30
Ne. 13. leden Svátek Křtu Páně 10.30  Za † Marii a Stanislava Bernsteinovi Mt 3, 13-17
Burlington 15.00 Za Boží pomoc a požehnání pro rodinu Kosmanovu
Po. 14. leden sv. Sáva Srbský     Mk 1, 14-20
Út. 15. leden sv. Pavel Poustevník     Mk 1, 21b-28
St. 16. leden sv. Marcel I.       Mk 1, 29-39
Čt. 17. leden sv. Antonín Veliký     Mk 1, 40-45
Pá. 18. leden Panna Maria, Matka jednoty křesťanů   19.00  Za jednotu křesťanů Mk 2, 1-12
So. 19. leden sv. Márius a Marta a jejich synové     Mk 2, 13-17
Ne. 20. leden 2. neděle v mezidobí 10.30  Za † Jarmilu Jakešovou Jan 1, 29-34
Burlington 15.00  Za Jozefa Hrehu a rodiče z obou stran  
Po. 21. leden sv. Anežka Římská     Mk 2, 18-22
Út. 22. leden sv. Vincenc     Mk 2, 23-28
St. 23. leden sv. Ildefons 12.00  Za † a živé členy rodiny Gočíkovy  Mk 3, 1-6
Čt. 24. leden sv. František Saleský     Mk 3, 7-12
Pá. 25. leden Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola  19.00  Za farníky Mk 16, 15-18
So. 26. leden sv. Timotej a Titus ADORACE 12.00 Mše svatá Za † Františka, Vladimíra a členy rodiny Dvořákovy Mk 3, 20-21
Ne. 27. leden 3. neděle v mezidobí 10.30  Za † Miroslava Paťavu   Mk 4, 12-23
Burlington  15.00  Na poděkování za dar života a prosba o Boží požehnání  


Underscore.gif
Demétriovi všichni vydávají dobré svědectví, ano i sama pravda; i my mu vydáváme svědectví, a ty víš, že naše svědectví je pravé. [3J 1,12]