TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Toronto
Ostatní
Kalendář 8/20
Kalendář 7/20
Kalendář 6/20
Kalendář 5/20
Kalendář 4/20
Kalendář 3/20
Kalendář 2/20
Kalendář 1/20
Kalen. 12/19
Kalen. 11/19
Kalen. 10/19
Kalendář 9/19
Kalendář 8/19
Kalendář 7/19
Kalendář 6/19
Kalendář 5/19
Kalendář 4/19
Kalendář 3/19
Kalendář 2/19
Kalendář 1/19
Kalen. 12/18
Kalen. 11/18
Kalen. 10/18
Kalendář 9/18
Kalendář 8/18
Kalendář 7/18
Kalendář 6/18
Kalendář 5/18
Archív...
DATUM SVÁTKY CÍRKEVNÍ ÚMYSL MŠE SVATÉ EVANGELIUM
Pá. 28. březen Pátek velikonoční   19.00  Za † Zdenka a Aloise Cmajdálkovi Jan 21, 1-14
So. 29. březen Sobota velikonoční Kingston 10.00 Mk 16, 9-15
Ottawa 17.00  Za rodinu Pavlíkovu a Popelovu
Ne. 30. březen 2. neděle velikonoční 10.30  Za † a živé členy rodiny Pavlovské   Jan 20, 19-31
Neděle Božího milosrdenství Montreal 11.00  Za † Bertu a Cyrila Štrbáňovi
    Burlington    15.00  Za Karla a Boženku Klukanovi 
Po. 31 březen Slavnost Zvěstování Páně 19.00   Lk 1, 26-38
Út. 1. duben sv. Makarius 18.00  Humber Heights Senior Home  Za nemocné   Jan 3, 7b-15
St. 2. duben sv. František z Pauly 12.00  Za farníky    Jan 3, 16-21
Čt. 3. duben sv. Nikita   Jan 3, 31-36
Pá. 4. duben sv. Izidor 19.00  Za † Jaroslavu Sypalovou a Anežku Kasandovou   Jan 6, 1-15
So. 5. duben sv. Vincenc Ferrerský 17.00  Za † Josefa Ullmanna a rodiče z obou stran  Jan 6, 16-21
Ne. 6. duben 3. neděle velikonoční  10.30  Za † členy rodiny Rohelové a Klimešové          Lk 24, 13-35
Burlington   15.00  Za Boží požehnání a za zdraví pro rodinu Dolákovu
Po. 7. duben sv. Jan Křtitel de la Salle   Jan 6, 22-29
Út. 8. duben sv. Albert       Jan 6, 30-35
St. 9. duben sv. Marie Kleofášová, sv. Libor     Jan 6, 35-40
Čt. 10. duben sv. Michael de Sanctis     Jan 6, 44-51
Pá. 11. duben sv. Stanislav 19.00  Za † Josefa Kytla   Jan 6, 52-59
So. 12. duben sv. Julius     Jan 6, 60-69
Ne. 13. duben 4. neděle velikonoční 10.30  Za † Ferdinanda a Františku Hyklovi  Jan 10, 1-10
Burlington     15.00  Za † Hedviku Jiříkovou a Miroslavu a Jaroslava Machače 
Po. 14. duben sv. Lambert       Jan 10, 1-10
Út. 15. duben sv. Anastázie       Jan 10, 22-30
St. 16. duben sv. Bernadetta Soubirousová 12.00  Za † členy rodiny Slívovy  Jan 12, 44-50
Čt. 17. duben sv. Inocenc       Jan 13, 16-20
Pá. 18. duben sv. Krescenc   19.00  Na poděkování za dar života a prosba o Boží požehnání    Jan 14, 1-6
So. 19. duben sv. Ema Kingston 10.00 Jan 14, 7-14
Ottawa 17.00  Na poděkování a prosba o požehnání pro rodinu Václavkovu
Ne. 20. duben 5. neděle velikonoční 10.30  Za † Jo a Věru Válkovy   Jan 14, 1-12
Montreal 11.00
Burlington 15.00  Za † Boženku Klukanovou  
Po. 21. duben sv. Anselm   Jan 14, 21-26
Út. 22. duben sv. Leonid     Jan 14, 27-31a
St. 23. duben Svátek sv. Vojtěcha     Jan 10, 11-16
Čt. 24. duben sv.  Jiří       Jan 15, 9-11
Pá. 25. duben Svátek sv. Marka 19.00  Za † Štěpánku a Josefa Benešovi    Mk 16, 15-20
So. 26. duben sv. Richarius ADORACE 12.00  Za dar zdraví duše i těla pro členy rodiny Dvořákovy   Jan 15, 18-21
Ne. 27. duben 6. neděle velikonoční 10.30  Za † Svatavu Tesařovou   Jan 14, 15-21
Burlington    15.00  Za † Zdenku Večeřovou  
Po. 28. duben sv. Petr Chanel, sv. Ludvík Maria Grignion       Jan 15, 26-16,4a
Út. 29. duben Svátek sv. Kateřiny Sienské     Mt 11, 25-30
St. 30. duben sv. Zikmund       Jan 16, 12-15


Underscore.gif
A dále je řečeno: 'Radujte se, pohané, spolu s jeho lidem.' [Ř 15,10]