TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Toronto
Ostatní
Kalendář 8/20
Kalendář 7/20
Kalendář 6/20
Kalendář 5/20
Kalendář 4/20
Kalendář 3/20
Kalendář 2/20
Kalendář 1/20
Kalen. 12/19
Kalen. 11/19
Kalen. 10/19
Kalendář 9/19
Kalendář 8/19
Kalendář 7/19
Kalendář 6/19
Kalendář 5/19
Kalendář 4/19
Kalendář 3/19
Kalendář 2/19
Kalendář 1/19
Kalen. 12/18
Kalen. 11/18
Kalen. 10/18
Kalendář 9/18
Kalendář 8/18
Kalendář 7/18
Kalendář 6/18
Kalendář 5/18
Archív...
DATUM SVÁTKY CÍRKEVNÍ ÚMYSL MŠE SVATÉ EVANGELIUM
Čt. 1. květen Slavnost Nenebevstoupení Páně    19.00  Za † Marii Kopáčkovou Mt 28, 16-20
Pá. 2. květen sv. Atanáš 19.00  Za † P. Jozefa Porubčana   Jan 16, 20-23a
So. 3. květen Svátek sv. Filipa a Jakuba 15.00  Masaryktown ▪ Za † otce   Jan 14, 6-14
Ne. 4. květen 7. neděle velikonoční 10.30  Za † členy rodiny Sokačovy    Jan 17, 1-11a
Burlington    15.00  Za Milana Schoře a rodiče
Po. 5. květen sv. Gothard     Jan 16, 29-33
Út. 6. květen sv. Jan Sarkander 18.00  Humber Heights Senior Home    Za nemocné Jan 17, 1-11a
St. 7. květen sv. Benedikt II. 12.00  Za † Miroslava Mikloše Jan 17, 11b-19
Čt. 8. květen Panna Maria, Prostřednice všech milostí Jan 17, 20-26
Pá. 9. květen sv. Hermus   19.00  Za nemocnou osobu   Jan 21, 15-19
So. 10. květen sv. Izidor       Duchovní cvičení v Burlingtonu ▪ 10.00 Zahájení - 16.00 Mše svatá Jan 21, 20-25
Ne. 11. květen Seslání Ducha Svatého 10.30  Za † Bernadetu Bálkovou            Jan 20, 19-23
Po. 12. květen sv. Pankrác, sv. Nereus a Achileus   Mk 8, 11-13
Út. 13. květen Panna Maria Fatimská     Mk 8, 14-21
St. 14. květen Svátek sv. Matěje, apoštola     Jan 15, 9-17
Čt. 15. květen sv.Žofie       Mk 8, 27-33
Pá. 16. květen Svátek sv. Jana Nepomuckého 19.00  Za † členy rodiny Kytlovy a Tiché Mt 10, 17-22
So. 17. květen sv. Paschal Baylon Kingston 10.00 Mk 9, 2-13
Ottawa 17.00 Za živé i † členy rodiny Fialovy
Ne. 18. květen Slavnost Nejsvětější Trojice 10.30  Za † Zdenku a Bedřicha Večeřovi    Jan 3, 16-18
Montreal 11.00 Za † Milana Havlína
Burlington     15.00  Za farníky 
Po. 19. květen sv. Petr Celestýn       Mk 9, 14-29
Út. 20. květen sv. Klement M. Hofbauer, sv. Bernardin Sienský     Mk 9, 30-37
St. 21. květen sv. Ondřej Bobola 12.00   Mk 9, 38-40
Čt. 22. květen Slavnost Těla a krve Páně     Jan 6, 51-58
Pá. 23. květen sv. Jan Křtitel de Rossi 19.00  Za † Bohumila Sypala     Mk 10, 1-12
So. 24. květen sv. Vincent Lerinský       Mk 10, 13-16
Ne. 25. květen 8. neděle v mezidobí 10.30  Za † členy rodiny Zlobické a Kračmarovy a † Dr. G. Krajbicha     Mt 6, 24-34
Burlington 15.00  Za † rodiče a † Jozefa Hrehu 
Vineland 18.00  Za † členy rodiny Míškovy a Turekovy
Po. 26. květen sv. Filip Neri     Mk 10, 17-27
Út. 27. květen sv. Augustin z Canterbury   Mk 10, 28-31
St. 28. květen sv. Emil       Mk 10, 32-45
Čt. 29. květen sv. Maximin     Mk 10, 46-52
Pá. 30. květen Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova 12.00  Za † Danielu Kycovou  Mt 11, 25-30
So. 31. květen Svátek Navštívení Panny Marie ADORACE 12.00  Za farníky  Lk 1, 39-56
Ne. 1. červen 9. neděle v mezidobí 11.00  Křížová cesta     Mt 7, 21-27
POUŤ DO MIDLANDU 13.30  Mše svatá   Za poutníky a všechny farníky


Underscore.gif
Podle toho poznáte Ducha Božího: Každé vnuknutí, které vede k vyznání, že Ježíš Kristus přišel v těle, je z Boha; [1J 4,2]