TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Toronto
Ostatní
Kalendář 8/20
Kalendář 7/20
Kalendář 6/20
Kalendář 5/20
Kalendář 4/20
Kalendář 3/20
Kalendář 2/20
Kalendář 1/20
Kalen. 12/19
Kalen. 11/19
Kalen. 10/19
Kalendář 9/19
Kalendář 8/19
Kalendář 7/19
Kalendář 6/19
Kalendář 5/19
Kalendář 4/19
Kalendář 3/19
Kalendář 2/19
Kalendář 1/19
Kalen. 12/18
Kalen. 11/18
Kalen. 10/18
Kalendář 9/18
Kalendář 8/18
Kalendář 7/18
Kalendář 6/18
Kalendář 5/18
Archív...
DATUM SVÁTKY CÍRKEVNÍ ÚMYSL MŠE SVATÉ EVANGELIUM
Pá. 1. srpen sv. Alfons z Liguori 19.00  Za † Emilii Peřinovou Mt 13, 54-58
So. 2. srpen sv. Eusebius, sv. Petr Julián Eymard 15.00  Masaryktown    Na daný úmysl Mt 14, 1-12
Ne. 3. srpen 18. neděle v mezidobí 10.30  Za Boží požehnání pro manžele Pavlíčkovi  Mt 14, 13-21
Burlington 15.00  
Po. 4. srpen sv. Jan Maria Vianney     Mt 14, 13-21
Út. 5. srpen Posvěcení římské baziliky Panny Marie Mt 14, 22-36
St. 6. srpen Svátek Proměnění Páně   Mt 17, 1-9
Čt. 7. srpen sv. Kajetán, sv. Sixtus II. a druhové   Mt 16, 13-23
Pá. 8. srpen sv. Dominik   19.00  Za farníky    Mt 16, 24-28
So. 9. srpen Svátek sv. Terezie Benedikty od kříže Lk 9, 23-26
Ne. 10. srpen 19. neděle v mezidobí 10.30  Za † Františka Valdsteina    Mt 14, 22-33
Burlington   15.00  Za † Jaroslava Knapa
Po. 11. srpen sv. Klára   Mt 17, 22-27
Út. 12. srpen sv. Jana Františka de Chantal     Mt 18,1-5.10.12-14
St. 13. srpen sv. Poncián a Hippolyt, sv. Jan Berchmans   Mt 18, 15-20
Čt. 14. srpen sv. Maxmilián Kolbe     Mt 18, 21-19,1
Pá. 15. srpen Slavnost Nanebevzetí  19.00  Za všechny krajanské komunity v Kanadě Lk 1, 39-56
Panny Marie
So. 16. srpen sv. Štěpán I. Uherský     Mt 19, 13-15
Ne. 17. srpen 20. neděle v mezidobí 10.30  Za † i živé členy rodiny Tichopádové a Waldaufové   Mt 15, 21-28
Burlington     15.00  Za rodinu Čechovu a Říčánkovu   
Po. 18. srpen sv. Helena     Mt 19, 16-22
Út. 19. srpen sv. Eudes     Mt 19, 23-30
St. 20. srpen sv. Bernard   Mt 20, 1-16a
Čt. 21. srpen sv. Pius X.     Mt 22, 1-14
Pá. 22. srpen Panna Maria Královna 19.00  Za farníky        Mt 22, 34-40
So. 23. srpen sv. Růžena z Limy   Mt 23, 1-12
Ne. 24. srpen 21. neděle v mezidobí 10.30  Za † Zitu Valdsteinovou  Mt 16, 13-20
Burlington 15.00    
Po. 25. srpen sv. Ludvík, sv. Benedikt a druhové Mt 23, 13-22
Út. 26. srpen ct. Martin Středa     Mt 23, 23-26
St. 27. srpen sv. Monika       Mt 23, 27-32
Čt. 28. srpen sv. Augustin     Mt 24, 42-51
Pá. 29. srpen Umučení sv. Jana Křtitele   Mk 6, 17-29
So. 30. srpen sv. Fiakr     Mt 25, 14-30
Ne. 31. srpen 22. neděle v mezidobí 10.30  Za † Jo Válek   Mt 16, 21-27
Burlington 15.00  
Po. 1. září sv. Jiljí       Lk 4, 16-30
Út. 2. září sv. Justus       Lk 4, 31-37
St. 3. září sv. Řehoř Veliký       Lk 4, 38-44
Čt. 4. září sv. Růžena z Viterba     Lk 5, 1-11
Pá. 5. září sv. Viktorin   19.00  Za † Jarmilu Formánkovou Lk 5, 33-39


Underscore.gif
podrob se s nimi očistnému obřadu a zaplať za ně, co je předepsáno; pak si budou moci dát ostříhat hlavu. Tak poznají všichni, že není ani trochu pravdy na tom, co se o tobě říká, a že naopak sám jsi věrný Zákonu a žiješ podle něho. [Sk 21,24]