TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Toronto
Ostatní
Kalendář 8/20
Kalendář 7/20
Kalendář 6/20
Kalendář 5/20
Kalendář 4/20
Kalendář 3/20
Kalendář 2/20
Kalendář 1/20
Kalen. 12/19
Kalen. 11/19
Kalen. 10/19
Kalendář 9/19
Kalendář 8/19
Kalendář 7/19
Kalendář 6/19
Kalendář 5/19
Kalendář 4/19
Kalendář 3/19
Kalendář 2/19
Kalendář 1/19
Kalen. 12/18
Kalen. 11/18
Kalen. 10/18
Kalendář 9/18
Kalendář 8/18
Kalendář 7/18
Kalendář 6/18
Kalendář 5/18
Archív...
DATUM SVÁTKY CÍRKEVNÍ ÚMYSL MŠE SVATÉ EVANGELIUM
Pá. 29. srpen Umučení sv. Jana Křtitele 19.00   Mk 6, 17-29
So. 30. srpen sv. Fiakr   Mt 25, 21-27
Ne. 31. srpen 22. neděle v mezidobí 10.30  Za † Jo Válek   Mt 16, 21-27
Burlington 15.00  
Po. 1. září sv. Jiljí     Lk 4, 16-30
Út. 2. září sv. Justus       Lk 4, 31-37
St. 3. září sv. Řehoř Veliký   Lk 4, 38-44
Čt. 4. září sv. Růžena z Viterba   Lk 5, 1-11
Pá. 5. září sv. Viktorin   19.00  Za † Jarmilu Formánkovou    Lk 5, 33-39
So. 6. září sv. Magnus   15.00  Masaryktown – za † Františka Ottu a  † Jaroslava Kytla Lk 6, 1-5
Ne. 7. září 23. neděle v mezidobí 10.30  Za † Zdenka Cmajdálku      Mt 18, 15-20
Burlington   15.00  
Po. 8. září Svátek Narození Panny Marie   Mt 1,1-16.18-23
Út. 9. září sv. Petr Klaver       Lk 6, 12-19
St. 10. září bl. Karel Spinola       Lk 6, 20-26
Čt. 11. září sv. Emil       Lk 6, 27-38
Pá. 12. září sv. Quido 19.00  Za † Adama Krutinu a Kateřinu Sokolovou    Lk 6, 39-42
So. 13. září sv. Jan Zlatoústý     Lk 6, 43-49
Ne. 14. září Svátek Povýšení svatého Kříže 10.30  Na poděkování za dar kněžství  Jan 3, 13-17
Burlington     15.00   
Po. 15. září Panna Maria Bolestná     Jan 19, 25-27
Út. 16. září sv. Ludmila     Lk 7, 11-17
St. 17. září sv. Kornélius a Cyprián   11:00  Za † Boženu Matanovičovou a † Helly Heidelmayerovou  Lk 7, 31-35
Čt. 18. září sv. Josef Kupertinský     Lk 7, 36-50
Pá. 19. září sv. Januárius 19.00  Za rodinu Bláhovou         Lk 8, 1-3
So. 20. září sv. Ondřej, Pavel a druhové Kingston 10.00 Lk 8, 4-15
Ottawa 17.00  Za rodinu Stalmachovu
Ne. 21. září 25. neděle v mezidobí 10.30  Za † Jiřího Svobodu Mt 20, 1-16a
Montreal  
sv. Matouš Burlington 15.00  Za † Karla Klukana   
Po. 22. září sv. Mořic a druhové     Lk 8, 16-18
Út. 23. září sv. Konstanc z Ankony, sv. Pio z Pietrelciny Lk 8, 19-21
St. 24. září sv. Gerard       Lk 9, 1-6
Čt. 25. září sv. Kleofáš     Lk 9, 7-9
Pá. 26. září sv. Kosma a Damián 19.00  Za † Danielu Kycovou   Lk 9, 18-22
So. 27. září sv. Vincenc z Paula 17.00  Za obnovu křesťanství v našich národech Lk 9, 43b-45
Ne. 28. září Slavnost sv. Václava 10.30  Za všechny farníky   Mt 16, 24-27
Burlington 15.00  
Po. 29. září Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela Jan 1, 47-51
Út. 30. září sv. Jeroným       Lk 9, 51-56


Underscore.gif
Po nějaké době se židé uradili, že Saula zabijí, [Sk 9,23]