TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Toronto
Ostatní
Kalendář 8/20
Kalendář 7/20
Kalendář 6/20
Kalendář 5/20
Kalendář 4/20
Kalendář 3/20
Kalendář 2/20
Kalendář 1/20
Kalen. 12/19
Kalen. 11/19
Kalen. 10/19
Kalendář 9/19
Kalendář 8/19
Kalendář 7/19
Kalendář 6/19
Kalendář 5/19
Kalendář 4/19
Kalendář 3/19
Kalendář 2/19
Kalendář 1/19
Kalen. 12/18
Kalen. 11/18
Kalen. 10/18
Kalendář 9/18
Kalendář 8/18
Kalendář 7/18
Kalendář 6/18
Kalendář 5/18
Archív...
DATUM SVÁTKY CÍRKEVNÍ ÚMYSL MŠE SVATÉ EVANGELIUM
St. 1. říjen sv. Terezie od Dítěte Ježíše 12.00  Za farníky   Lk 9, 57-62
Čt. 2. říjen sv. andělé strážní     Mt 19, 1-5.10
Pá. 3. říjen sv. Maxmilián 19.00  Za rodinu Dedekovou Lk 10, 13-16
So. 4. říjen sv. František z Assisi 15.00  Masaryktown Za rodiče, sestru a švagra Lk 10, 17-24
Ne. 5. říjen 27. neděle v mezidobí 10.30  Za Karla Juráska     Mt 21, 33-43
Burlington  
Po. 6. říjen sv. Bruno     Lk 10, 25-37
Út. 7. říjen Panna Maria Růžencová 18.00  Humber Heights Senior Home ▪ Za nemocné Lk 10, 38-42
St. 8. říjen sv. Simeon   Lk 11, 1-4
Čt. 9. říjen sv. Dionýsius a druhové, sv. Jan Leonard Lk 11, 5-13
Pá. 10. říjen sv. Paulin   19.00  Za Jiřího Meisnera      Lk 11, 15-26
So. 11. říjen sv. German   Ottawa 11.00  Za † Dr. Martina Skálu Lk 11, 27-28
Ne. 12. říjen 28. neděle v mezidobí 10.30  Za živé členy rodiny Dvořákovy a Stalmachovy     Mt 22, 1-14
Burlington   15.00  Za Františka, Emilii a Franka Rektorovi 
Vineland 18.00  Na poděkování
Po. 13. říjen sv. Eduard   Lk 11, 29-32
Út. 14. říjen sv. Kalist I.       Lk 11, 37-41
St. 15. říjen sv. Terezie od Ježíše 12.00  Za † i živé členy rodiny Pavlíčkovy a Fišerovy Lk 11, 42-46
Čt. 16. říjen sv. Hedvika, sv. Markéta Maria Alacoque     Lk 11, 47-54
Pá. 17. říjen sv. Ignác Antiochijský 19.00  Za Máriu Krajinskou      Lk 12, 1-7
So. 18. říjen Svátek sv. Lukáše, evangelisty Kingston 10.00 Za † Julii a Annu Pazderkovy Lk 10, 1-9
Ottawa 17.00 Za † Dr. Karla a Miroslavu Cvachovcovi 
Ne. 19. říjen 29. neděle v mezidobí 10.30  Za Tomáška a Františka Živných   Mt 22, 15-21
Montreal 11.00 Za rodinu Foglovu
Den modliteb za misiie Burlington     15.00  Za † Bohumila Knapa  
Po. 20. říjen sv. Irena     Lk 12, 13-21
Út. 21. říjen sv. Hilarion     Lk 12, 35-38
St. 22. říjen sv. Maria Salome   Lk 12, 39-48
Čt. 23. říjen sv. Jan Kapistránský     Lk 12, 49-53
Pá. 24. říjen sv. Antonín Maria Klaret 19.00  Za Irenu Zátkovou       Lk 12, 54-59
So. 25. říjen sv. Kryšpín            ADORACE 12.00   Lk 13, 1-9
Ne. 26. říjen 30. neděle v mezidobí 10.30  Za Ludmilu a Jindřicha Švorčíkovi  Mt 22, 34-40
Burlington 15.00     
Po. 27. říjen sv. Frumencius       Lk 13, 10-17
Út. 28. říjen Svátek sv. Šimona a Judy   Lk 6, 12-19
St. 29. říjen sv. Narcis       Lk 13, 22-30
Čt. 30. říjen sv. Marcel     Lk 13, 31-35
Pá. 31. říjen sv. Wolfgang 19.00 Za naše zemřelé a duše v očistci     Lk 14, 1-6
So. 1. listopad Slavnost Všech svatých 15.00  Masaryktown ▪ Za † Jaroslava Kytla Mt 5, 1-12a
Ne. 2. listopad Vzpomínka na všechny 10.30  Za Josefa Křížka   Mt 25, 31-46
věrné zemřelé Burlington 15.00  


Underscore.gif
Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy [2K 4,17]