TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Toronto
Ostatní
Kalendář 8/20
Kalendář 7/20
Kalendář 6/20
Kalendář 5/20
Kalendář 4/20
Kalendář 3/20
Kalendář 2/20
Kalendář 1/20
Kalen. 12/19
Kalen. 11/19
Kalen. 10/19
Kalendář 9/19
Kalendář 8/19
Kalendář 7/19
Kalendář 6/19
Kalendář 5/19
Kalendář 4/19
Kalendář 3/19
Kalendář 2/19
Kalendář 1/19
Kalen. 12/18
Kalen. 11/18
Kalen. 10/18
Kalendář 9/18
Kalendář 8/18
Kalendář 7/18
Kalendář 6/18
Kalendář 5/18
Archív...
DATUM SVÁTKY CÍRKEVNÍ ÚMYSL MŠE SVATÉ EVANGELIUM
So. 1. listopad Slavnost Všech svatých 15.00  Masaryktown ▪ Za † Jaroslava Kytla Mt 5, 1-12a
Ne. 2. listopad Vzpomínka na všechny 10.30  Za Josefa Křížka  Mt 25, 31-46
věrné zemřelé Burlington 15.00
Po. 3. listopad sv. Martin de Porres     Lk 14, 12-14
Út. 4. listopad sv. Karel Boromejský 18.00  Humber Heights Senior Home ▪  Za nemocné Lk 14, 15-24
St. 5. listopad sv. Zachariáš a Alžběta 12.00  Za rodiče Davidovi a Hrehovi Lk 14, 25-33
Čt. 6. listopad sv. Leonard   Lk 15-1-10
Pá. 7. listopad sv. Wilibrord 19.00  Za Jaroslava Kytla      Lk 16, 1-8
So. 8. listopad sv. Gottfried     Lk 16, 9-15
Ne. 9. listopad Svátek Posvěcení lateránské 10.30  Za  Františku a Ferdinanda Hyklovi    Jan 2, 13-22
baziliky Burlington   15.00  
Po. 10. listopad sv. Lev Veliký   Lk 17, 1-6
Út. 11. listopad sv. Martin     Lk 17, 7-10
St. 12. listopad sv. Josafat   Lk 17, 11-19
Čt. 13. listopad Svátek sv. Anežky České 19.00  Za † Jarmilu Petrovičovou Mt 25, 31-46
Pá. 14. listopad sv. Mikuláš Tavelič 19.00  Za Josefa a Vlastu Beitovi         Lk 17, 26-37
So. 15. listopad sv. Albert Veliký Kingston 10.00  Lk 18, 1-8
Ottawa 17.00  Za Ing. Vladimíra Stryka 
Ne. 16. listopad 33. neděle v mezidobí 10.30   Za bratra Josefa a rodiče    Mt 25, 14-30
Montreal 11.00  Za † Milana Havlína a † Marii Kadlecovou 
Burlington     15.00  
Po. 17. listopad sv. Alžběta Uherská     Lk 18, 35-43
Út. 18. listopad Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla Lk 19, 1-10
St. 19. listopad sv. Mechtilda 12.00  Za † Emu Koukolovou Lk 19, 11-28
Čt. 20. listopad sv. Felix z Valois Winnipeg 19.00 Lk 19, 41-44
Pá. 21. listopad Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě   Lk 19, 45-48
So. 22. listopad sv. Cecilie Vancouver 17.00 Lk 20, 27-40
Ne. 23. listopad Slavnost Ježíše Krista Pána 10.30  Za Věru Válkovou   Mt 25, 31-46
Burlington 15.00     
Edmonton 18.00
Po. 24. listopad sv. Ondřej Dung-Lac a druhové     Lk 21, 1-4
Út. 25. listopad sv. Kateřina Calgary 19.00 Lk 21, 5-11
St. 26. listopad sv. Silvestr     Lk 21, 12-19
Čt. 27. listopad sv. Virgil     Lk 21, 20-28
Pá. 28. listopad sv. Mansuet 19.00  Za Ludmilu Meisnerovou a celou rodinu  Lk 21, 29-33
So. 29. listopad sv. Saturnin           ADORACE 12.00  Za † Brigitu a Františka Stalmachovi  Lk 21, 34-36
            a za členy rodiny Dvořákovy
Ne. 30. listopad První neděle adventní  10.30  Za Dr. Františka Gigala   Mk 13, 33-37
sv. Ondřej - apoštol Burlington 15.00  


Underscore.gif
Nejde o to, aby se jiným ulehčilo a vy byli přetíženi, nýbrž abyste na tom byli stejně: [2K 8,13]