TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Toronto
Ostatní
Kalendář 8/20
Kalendář 7/20
Kalendář 6/20
Kalendář 5/20
Kalendář 4/20
Kalendář 3/20
Kalendář 2/20
Kalendář 1/20
Kalen. 12/19
Kalen. 11/19
Kalen. 10/19
Kalendář 9/19
Kalendář 8/19
Kalendář 7/19
Kalendář 6/19
Kalendář 5/19
Kalendář 4/19
Kalendář 3/19
Kalendář 2/19
Kalendář 1/19
Kalen. 12/18
Kalen. 11/18
Kalen. 10/18
Kalendář 9/18
Kalendář 8/18
Kalendář 7/18
Kalendář 6/18
Kalendář 5/18
Archív...
DATUM SVÁTKY CÍRKEVNÍ ÚMYSL MŠE SVATÉ EVANGELIUM
Ne. 30 listopad První neděle adventní 10.30  Za † Dr. Františka Gigala Mk 13, 33-37
sv. Ondřej - apoštol   Burlington 15.00
Po. 1. prosinec sv. Edmund Kampián     Mt 8, 5-11
Út. 2. prosinec sv. Bibiána 18.00  Humber Heights Senior Home ▪  Za nemocné Lk 10, 21-24
St. 3. prosinec sv. František Xaverský 12.00  Za † a živé členy rodiny Tichopádovy a Waldaufovy Mt 15, 29-37
Čt. 4. prosinec sv. Jan Damašský, sv. Barbora    Mt 7, 21.24-27
Pá. 5. prosinec sv. Sába 19.00  Za JUDr. Jana Bobka a † Vlastu Očkovou      Mt 9, 27-31
So. 6. prosinec sv. Mikuláš 15.00  Masaryktown    Za † Štefana Sanisla a † Evu Šmídovou  Mt 9,35-10,1.5-8
Ne. 7. prosinec 2. neděle adventní 10.30  Za † Zuzanu a Miloše Novákovi     Mk 1, 1-8
Burlington   15.00  Za † Karla Klukana  
Po. 8. prosinec Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie Lk 1, 26-38
Út. 9. prosinec sv. Valerie     Mt 18, 12-14
St. 10. prosinec sv. Julie a Eulálie   Mt 11, 28-30
Čt. 11. prosinec sv. Damas I.   Mt 11, 11-15
Pá. 12. prosinec sv. Jana Františka de Chantal 19.00  Za † Ing. Františka Valdsteina a † Barbaru L.        Mt 11, 16-19
So. 13. posinec sv. Lucie       Mt 17, 10-13
Ne. 14. prosinec 3. neděle adventní 10.30  Za † Miroslava Rohela    Jan 1, 6-8.19-28
sv. Jan od Kříže   Burlington     15.00  Za P. Josefa Šacha 
Po. 15. prosinec sv. Valerián     Mt 21, 23-27
Út. 16. prosinec sv. Adelhaida     Mt 21, 28-32
St. 17. prosinec sv. Lazar     Mt 1, 1-17
Čt. 18. prosinec sv. Rufus a Zosim     Mt 1, 18-24
Pá. 19. prosinec bl. Urban 19.00  Za † Miroslava Soukupa        Lk 1, 5-25
So. 20. prosinec sv. Dominik  Kingston 10.00  Za †Jarku Petrovičovou Lk 1, 26-38
Ottawa 17.00  Za živé a † členy rodiny Fialovy
Ne. 21. prosinec 4. neděle adventní 10.30  Za † Vincence Tomečka   Lk 1, 26-38
Montreal 12.30  Za † Annu a Josefa Šestákovi
Burlington 15.00    
Po. 22. prosinec sv. Servul       Lk 1, 46-56
Út. 23. prosinec sv. Jan Kentský   Lk 1, 57-66
St. 24. prosinec Štědrý den - Adam a Eva 22.00  Za mír na celém světě Lk 1, 67-79
Burlington 24.00
Čt. 25. prosinec Slavnost narození Páně 10.30  Za farníky Lk 2, 1-14
Burlington 15.00
1. svátek vánoční   Vineland 17.00
Pá. 26. prosinec Svátek sv.Štěpána 14.00  Masaryktown Mt 10, 17-22
2. svátek vánoční 19.00  Za † i živé členy rodiny Berndorfovy
So. 27. prosinec Svátek sv. Jana apoštola ADORACE  12.00  Za † členy rodiny Slívovy Jan 20, 2-8
Ne. 28. prosinec Svátek Svaté Rodiny 10.30  Za † Juraje a Gizelu Tlučkovi   Lk 2, 22-40
Burlington 15.00  Za Jaroslava Grabce, Janu Filípkovou a jejich rodiče 
Po. 29. prosinec sv. Tomáš Becket     Lk 2, 22-35
Út. 30 prosinec sv. Evžen     Lk 2, 36-40
St. 31. prosinec sv. Silvestr 18.00  Na poděkování za uplynulý rok  Jan 1, 1-18
Burlington 24.00


Underscore.gif
Vyhledali jsme učedníky a zůstali jsme tam sedm dní. Ti z vnuknutí Ducha říkali Pavlovi, aby nechodil do Jeruzaléma. [Sk 21,4]