TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Toronto
Ostatní
Kalendář 8/20
Kalendář 7/20
Kalendář 6/20
Kalendář 5/20
Kalendář 4/20
Kalendář 3/20
Kalendář 2/20
Kalendář 1/20
Kalen. 12/19
Kalen. 11/19
Kalen. 10/19
Kalendář 9/19
Kalendář 8/19
Kalendář 7/19
Kalendář 6/19
Kalendář 5/19
Kalendář 4/19
Kalendář 3/19
Kalendář 2/19
Kalendář 1/19
Kalen. 12/18
Kalen. 11/18
Kalen. 10/18
Kalendář 9/18
Kalendář 8/18
Kalendář 7/18
Kalendář 6/18
Kalendář 5/18
Archív...
DATUM SVÁTKY CÍRKEVNÍ ÚMYSL MŠE SVATÉ EVANGELIUM
St. 24. prosinec Štědrý den - Adam a Eva 22.00  Za mír na celém světě Lk 1, 67-79
Burlington 24.00
Čt. 25. prosinec Slavnost narození Páně 10.30  Za farníky Lk 2, 1-14
Burlington 15.00  
1. svátek vánoční Vineland     17.00  Za i živé členy rodiny Míškovy
Pá. 26. prosinec Svátek sv. Štěpána 14.00  Masaryktown  Na daný úmysl Mt 10, 17-22
2. svátek vánoční 19.00  Za † i živé členy rodiny Berndorfovy
So. 27. prosinec Svátek sv. Jana apoštola ADORACE  12.00  Za členy rodiny Slívovy  Jan 20, 2-8
Ne. 28. prosinec Svátek Svaté rodiny 10.30  Za † Juraje a Gizelu Tlučkovi Lk 2, 22-40
Burlington 15.00  Za Jaroslava Grabce, Janu Filípkovou a jejich rodiče
Po. 29. prosinec sv. Tomáš Becket       Lk 2, 22-35
Út. 30. prosinec sv. Evžen     Lk 2, 36-40
St. 31. prosinec sv. Silvestr I. 18.00  Na poděkování za uplynulý rok Jan 1, 1-18
Burlington 24.00
Čt. 1. leden Slavnost Matky Boží Panny Marie   10.30  Za † P. Jandu a † P. Neumanna a za † Josefa a Marii Jurašovi Lk 2, 16-21
Pá. 2. leden sv. Basil Veliký a Řehoř Naziánský 19.00  Za Josefa Ullmanna a rodiče z obou stran  Jan 1, 19-28
So. 3. leden Nejsvětější Jméno Ježíš 15.00  Masaryktown ▪ Za † Květu a Vladimíra Březinovi  Jan 1, 29-34
                    a za † Emilii a Juliuse Smetanovi
Ne. 4. leden Slavnost Zjevení Páně 10.30  Za Aloise a Růženu Teterovi  Jan 1, 1-18
Burlington  15.00 
Po. 5. leden sv. Eduard     Jan 1, 43-51
Út. 6. leden Zjevení Páně 18.00  Humber Heights Senior Home ▪ Za nemocné Mt 2, 1-12
St. 7. leden sv. Rajmund z Penafortu 12.00  Za Josefa Ullmanna a živé členy rodiny  Mt 4, 12-17.23-25
Čt. 8. leden sv. Severin       Mk 6, 34-44
Pá. 9. leden sv. Julián   19.00  Za dar zdraví pro rodinu Rechnerovu   Mk 6, 45-52
So. 10. leden sv. Agathon       Lk 4, 14-22a
Ne. 11. leden Svátek Křtu Páně 10.30  Za Marii a Stanislava Bernsteinovi    Mk1, 6b-11
Burlington 15.00 
Po. 12. leden sv. Probus     Mk 1, 14-20
Út. 13. leden sv. Hilarius z Poitiers     Mk 1, 21b-28
St. 14. leden sv. Sáva Srbský       Mk 1, 29-39
Čt. 15. leden sv. Pavel Poustevník     Mk 1, 40-45
Pá. 16. leden sv. Marcel I.   19.00  Za † Boženku Hofmanovou Mk 2, 1-12
So. 17. leden sv. Antonín Veliký     Mk 2, 13-17
Ne. 18. leden 2. neděle v mezidobí 10.30   Za Jaroslava Kytla  Jan 1, 35-42
Panna Maria, Matka jednoty křesťanů Burlington    15.00 
Po. 19. leden sv. Márius a Marta a jejich synové     Mk 2, 18-22
Út. 20. leden sv. Fabián a Šebestián     Mk 2, 23-28
St. 21. leden sv. Anežka Římská 12.00  Za a živé členy rodiny Kučerovy   Mk 3, 1-6
Čt. 22. leden sv. Vincenc     Mk 3, 7-12
Pá. 23. leden sv. Ildefons 19.00  Za členy rodiny Kosmanovy Mk 3, 13-19
So. 24. leden sv. František Saleský     Mk 3, 20-21
Ne. 25. leden 3. neděle v mezidobí 10.30  Za Vladislava Mališe   Mk 1, 14-20
Svátek Obrácení svatého Pavla Burlington 15.00
Po. 26. leden sv. Timotej a Titus     Mk 3, 22-30
Út. 27. leden sv. Anděla Mericiová     Mk 3, 31-35
St. 28. leden sv. Tomáš Akvinský     Mk 4, 1-20
Čt. 29. leden sv. Sulpicius     Mk 4, 21-25
Pá. 30. leden sv. Martina 19.00  Za navrácení dcery do církve a za nápravu jejího života Mk 4, 26-34
So. 31. leden sv. Jan Bosko             ADORACE 12.00  Za † i živé členy rodiny Nesvadbovy Mk 4, 35-41
Ne. 1. únor 4. neděle v mezidobí 10.30  Za Edmunda Weisse a Annu Chmeliarovou Mk 1, 21-28
Burlington 15.00


Underscore.gif
Tu jsem viděl, jak Beránek rozlomil první ze sedmi pečetí, a slyšel jsem, jak jedna z těch čtyř bytostí řekla hromovým hlasem: "Pojď!" [Zj 6,1]