TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Toronto
Ostatní
Kalendář 8/20
Kalendář 7/20
Kalendář 6/20
Kalendář 5/20
Kalendář 4/20
Kalendář 3/20
Kalendář 2/20
Kalendář 1/20
Kalen. 12/19
Kalen. 11/19
Kalen. 10/19
Kalendář 9/19
Kalendář 8/19
Kalendář 7/19
Kalendář 6/19
Kalendář 5/19
Kalendář 4/19
Kalendář 3/19
Kalendář 2/19
Kalendář 1/19
Kalen. 12/18
Kalen. 11/18
Kalen. 10/18
Kalendář 9/18
Kalendář 8/18
Kalendář 7/18
Kalendář 6/18
Kalendář 5/18
Archív...
DATUM SVÁTKY CÍRKEVNÍ ÚMYSL MŠE SVATÉ EVANGELIUM
Ne. 1. únor  4. neděle v mezidobí 10.30  Za Edmunda Weisse a Annu Chmeliarovou Mk 1, 21-28
Burlington 15.00
Po. 2. únor Svátek Uvedení Páně do chrámu   19.00  Za uzdravení dcery a vnuka Lk 2, 22-40
Út. 3. únor sv. Blažej, sv. Ansgar     Mk 5, 21-43
St. 4. únor sv. Ondřej Corsini 12.00  Za † členy rodiny Kolmanovy a Sobotkovy Mk 6, 1-6
Čt. 5. únor sv. Agáta     Mk 6, 7-13
Pá. 6. únor sv. Pavel Miki a druhové 19.00  Za Apolonii Kučerovou      Mk 6, 14-29
So. 7. únor sv. Richard 15.00  Masaryktown ▪  Na daný úmysl   Mk 6, 30-34
Ne. 8. únor 5. neděle v mezidobí 10.30  Za Miroslava Paťavu   Mk 1, 29-39
Burlington  
Po. 9. únor sv. Apollonie   Mk 6, 53-56
Út. 10. únor sv. Scholastika   Mk 7, 1-13
St. 11. únor Panna Maria Lurdská     Mk 7, 14-23
Čt. 12. únor sv. Benedikt Aniánský   Mk 7, 24-30
Pá. 13. únor sv. Kateřina Ricciová 19.00  Za † Miroslava Soukupa    Mk 7, 31-37
So. 14. únor sv. Valentin 17.30  Za farníky Mk 8, 1-10
Ne. 15. únor 6. neděle v mezidobí 10.30  Za † Marii a Otakara Štýrských     Mk 1, 40-45
Burlington 15.00
Po. 16. únor sv. Juliána   Mk 8, 11-13
Út. 17. únor sv. Alexius a druhové   Mk 8, 14-21
St. 18. únor sv. Simeon 12.00  Za všechny naše zemřelé Mk 8, 22-26
Čt. 19. únor bl. Godšalk   Mk 8, 27-33
Pá. 20. únor sv. Nikefor 19.00  Za P. Alfonse Kubáta    Mk 8, 34-9,1
So. 21. únor sv. Petr Damiani   Mk 9, 2-13
Ne. 22. únor 7. neděle v mezidobí 10.30  Za živé a zemřelé členy rodiny Ulrichovy      Mk 2, 1-12
Svátek Stolce sv. Petra Burlington 15.00
Po. 23. únor sv. Polykarp   Mk 9, 14-29
Út. 24. únor sv. Modest   Mk 9, 30-37
St. 25. únor Popeleční středa 19.00  Za Boží požehnání pro Bedřicha Procházku  Mt 6,1-6.16-18
Čt. 26. únor sv. Alexandr     Lk 9, 22-25
Pá. 27. únor sv. Gabriel od Bolestné Panny Marie  19.00  Za † Františka Jedličku Mt 9, 14-15
So. 28. únor sv. Roman ADORACE 12.00  Za † Adama Krutinu a Kateřinu Sokolovou Lk 5, 27-32
Ne. 1. Březen 1. neděle postní 10.30  Za Marii Bártovou Mk 1, 12-15
Burlington 15.00


Underscore.gif
A proto 'vyjděte z jejich středu a oddělte se', praví Hospodina 'ničeho nečistého se nedotýkejte, a já vás přijmu' [2K 6,17]