TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Toronto
Ostatní
Kalendář 8/20
Kalendář 7/20
Kalendář 6/20
Kalendář 5/20
Kalendář 4/20
Kalendář 3/20
Kalendář 2/20
Kalendář 1/20
Kalen. 12/19
Kalen. 11/19
Kalen. 10/19
Kalendář 9/19
Kalendář 8/19
Kalendář 7/19
Kalendář 6/19
Kalendář 5/19
Kalendář 4/19
Kalendář 3/19
Kalendář 2/19
Kalendář 1/19
Kalen. 12/18
Kalen. 11/18
Kalen. 10/18
Kalendář 9/18
Kalendář 8/18
Kalendář 7/18
Kalendář 6/18
Kalendář 5/18
Archív...
DATUM SVÁTKY CÍRKEVNÍ ÚMYSL MŠE SVATÉ EVANGELIUM
St. 1. duben sv. Makarius   12:00  Za † Josefa Ullmanna a za uzdravení dcery Jan 8, 31-42
Čt. 2. duben sv. František z Pauly     Jan 8, 51-59
Pá. 3. duben sv. Nikita   19.00  Za † Františka a Marii Pavlovských Jan 10, 31-42
So. 4. duben sv. Izidor 15.00  Masaryktown Na poděkování Pánu Bohu Jan 11, 45-56
Ne. 5. duben Květná neděle 10.30  Za živé a † členy rodiny Rohelové a Klimešové Mk 14, 1-15,47
Burlington     15.00  Za farníky
Po. 6. duben Pondělí Svatého týdne   Jan 12, 1-11
Út. 7. duben Úterý Svatého týdne 11.00  St. Michael's Cathedral Mše sv. s žehnáním olejů Jan 13,21-33.36-38
St. 8. duben Středa Svatého týdne 19. 00  Na poděkování za dar života a prosba za další Boží požehnání   Mt 26, 14-25
Čt. 9. duben Zelený čtvrtek 19.00  Za kněze a za kněze naší farnosti Jan 13, 1-15
Burlington     19.00
Pá. 10. duben Velký pátek 15.00  Křížová cesta a Velkopáteční obřady Jan 18, 1-19,42
Burlington     15.00  Velkopáteční obřady
So. 11. duben Bílá sobota 20.00  Za mír na celém světě  
Burlington     24.00
Ne. 12. duben Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 10.30  Za farníky a krajany Jan 20, 1-9
Burlington     15.00  Za farníky
Vineland 18.00  Za † Erika Hradského
Po. 13. duben Pondělí velikonoční 15.00  Masaryktown ▪  Mt 28, 8-15
Út. 14. duben Úterý velikonoční     Jan 20, 11-18
St. 15. duben Středa velikonoční 12.00  Za nemocné    Lk 24, 13-35
Čt. 16. duben Čtvrtek velikonoční     Lk 24, 35-48
Pá. 17. duben Pátek velikonoční 19.00 Jan 21, 1-14
So. 18. duben Sobota velikonoční Kingston 10.00 Mk 16, 9-15
Ottawa 17.00  Za Ivana Strážnického
Ne. 19. duben 2. neděle velikonoční 10.30  Za dar zdraví pro Annu Raputovou Jan 20, 19-31
Montreal 11.00  Za † Milana Havlína
Svátek Božího milosrdenství Burlington     15.00  Za farníky
Po. 20. duben sv. Hugo   Jan 3, 1-8
Út. 21. duben sv. Anselm     Jan 3, 7b-15
St. 22. duben sv. Leonid   Jan 3, 16-21
Čt. 23. duben Svátek sv. Vojtěcha     Jan 10, 11-16
Pá. 24. duben sv. Jiří 19.00  Za Anežku Kasandovou a Jaroslavu Sypalovou Jan 6, 1-15
So. 25. duben Svátek sv. Marka, evangelisty ADORACE    12.00  Za Marii Kopáčkovou   Mk 16, 15-20
Ne. 26. duben 3. neděle velikonoční 10.30  Za členy rodiny Válkovy Lk 24, 35-48
Burlington     15.00  Za farníky
Po. 27. duben sv. Zita     Jan 6, 22-29
Út. 28. duben sv. Petr Chanel, sv. Ludvík Maria Grignion     Jan 6, 30-35
St. 29. duben Svátek sv. Kateřiny Sienské   Mt 11, 25-30
Čt. 30. duben sv. Zikmund   Jan 6, 44-51
Pá. 1. květen sv. Josef Dělník 19.00  Za Jindřicha a Ludmilu Švorčíkovi Mt 13, 54-58
So. 2. květen sv. Atanáš 15.00  Za † Miroslava Mikloše Jan 6, 60-69
Ne. 3. květen 4. neděle velikonoční 10.30  Za † Svatavu Tesařovou Jan 10, 11-18
Burlington     15.00  Za farníky


Underscore.gif
Dáte-li se však vést Božím Duchem, nejste už pod zákonem. [Ga 5,18]