TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Toronto
Ostatní
Kalendář 8/20
Kalendář 7/20
Kalendář 6/20
Kalendář 5/20
Kalendář 4/20
Kalendář 3/20
Kalendář 2/20
Kalendář 1/20
Kalen. 12/19
Kalen. 11/19
Kalen. 10/19
Kalendář 9/19
Kalendář 8/19
Kalendář 7/19
Kalendář 6/19
Kalendář 5/19
Kalendář 4/19
Kalendář 3/19
Kalendář 2/19
Kalendář 1/19
Kalen. 12/18
Kalen. 11/18
Kalen. 10/18
Kalendář 9/18
Kalendář 8/18
Kalendář 7/18
Kalendář 6/18
Kalendář 5/18
Archív...
DATUM SVÁTKY CÍRKEVNÍ ÚMYSL MŠE SVATÉ EVANGELIUM
Pá. 1. květen sv. Josef Dělník 19.00  Za †Jindřicha a Ludmilu Švorčíkovi a † Miroslava Mikloše Mt 13, 54-58
So. 2 květen sv. Atanáš 15.00  Masaryktown ▪ Za † Oldřicha Pešinu  Jan 6, 60-69
Ne. 3. květen 4. neděle velikonoční 10.30  Za † Svatavu Tesařovou    Jan 10, 11-18
Burlington    15.00  Za farníky 
Po. 4. květen sv. Florián     Jan 10, 1-10
Út. 5. květen sv. Gothard   Jan 10, 22-30
St. 6. květen sv. Jan Sarkander 12.00  Za rodinu Fialovou  Jan 12, 44-50
Čt. 7. květen sv. Benedikt II.     Jan 13, 16-20
Pá. 8. květen Panna Maria, Prostřednice všech milostí   19.00  Za † Františka a Antonii Matuškovi Jan 14, 1-6
So. 9. květen sv. Hermus       Jan 14, 7-14
Ne. 10. květen 5. neděle velikonoční 10.30  Za maminky Jan 15, 1-8
Svátek matek Burlington 15.00
Po. 11. květen sv. Ignác z Láconi   Jan 14, 21-26
Út. 12. květen sv. Pankrác, sv. Nereus a Achileus     Jan 14, 27-31a
St. 13. květen Panna Maria Fatimská     Jan 15, 1-8
Čt. 14. květen Svátek sv. Matěje, apoštola     Jan 15, 9-17
Pá. 15. květen sv. Žofie 19.00  Za Lenku Chovančíkovou   Jan 15, 12-17
So. 16. květen Svátek sv. Jana Nepomuckého         Mt 10, 17-22
Ne. 17. květen 6. neděle velikonoční 10.30  Za Annu a Františka Sládečkovi a Annu Širokou   Jan 15, 9-17
Burlington     15.00  
Po. 18. květen sv. Jan I.       Jan 15, 26-16,4a
Út. 19. květen sv. Petr Celestýn       Jan 16, 5-11
St. 20. květen sv. Klement M. Hofbauer, sv. Bernardin Sienský   12.00  Za † Ottu Václavka a † Vladimíra Stryka Jan 16, 12-15
Čt. 21. květen sv. Kryštof Magallanese     Mk 16, 15-20
Pá. 22. květen sv. Julie  -  Novena k Duchu sv. 19.00  Za Bohumila Sypala     Jan 16, 20-23a
So. 23. květen sv. Jan Křtitel de Rossi Ottawa 17.00 Za rodinu Pavlíkovu a Popelovu Jan 16, 23b-28
Ne. 24. květen   10.30  Za † členy rodiny Dalíkovy      Jan 17, 11b-19
Slavnost Nanebevstoupení Páně Montreal 11.00 Za Lubomíra Drobného
  Burlington 15.00 Za Zdeňku a Bedřicha Večeřovi
Po. 25. květen sv. Beda Ctihodný, sv. Řehoř VII, sv. Magdalena de Pazzi Jan 16, 29-33
Út. 26. květen sv. Filip Neri   Jan 17, 1-11a
St. 27. květen sv. Augustin z Canterbury     Jan 17, 11b-19
Čt. 28. květen sv. Emil     Jan 17, 20-26
Pá. 29. květen sv. Maximin   19.00  Za † Jozefa Pavlovského a † Jana Sokače Jan 21, 15-19
So. 30. květen sv. Zdislava        ADORACE 12.00  Za Jarku Petrovičovou    Jan 21, 20-25
Ne. 31. květen Slavnost Seslání Ducha Svatého 10.30  Za † členy rodiny Zlobických a Kračmarovy a † Dr. G. Krajbicha Mt 7, 21-27
Burlington 15.00


Underscore.gif
Tam se k němu dostavili velekněží a přední Židé se žalobou proti Pavlovi. Žádali ho, [Sk 25,2]