TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Toronto
Ostatní
Kalendář 8/20
Kalendář 7/20
Kalendář 6/20
Kalendář 5/20
Kalendář 4/20
Kalendář 3/20
Kalendář 2/20
Kalendář 1/20
Kalen. 12/19
Kalen. 11/19
Kalen. 10/19
Kalendář 9/19
Kalendář 8/19
Kalendář 7/19
Kalendář 6/19
Kalendář 5/19
Kalendář 4/19
Kalendář 3/19
Kalendář 2/19
Kalendář 1/19
Kalen. 12/18
Kalen. 11/18
Kalen. 10/18
Kalendář 9/18
Kalendář 8/18
Kalendář 7/18
Kalendář 6/18
Kalendář 5/18
Archív...
DATUM SVÁTKY CÍRKEVNÍ ÚMYSL MŠE SVATÉ EVANGELIUM
Pá. 29. květen sv. Maximin   19.00  Za † Jozefa Pavlovského a † Jana Sokače Jan 21, 15-19
So. 30. květen sv. Zdislava                   ADORACE 12.00  Za Jarku Petrovičovou Jan 21, 20-25
Ne. 31. květen Slavnost Seslání Ducha Svatého 10.30  Za farníky a krajany Mt 7, 21-27
Burlington 15.00
Po. 1. červen sv. Justin     Mk 12, 1-12
Út. 2. červen sv. Marcelin a Petr     Mk 12, 13-17
St. 3. červen sv. Karel Lwanga a druhové 12:00  Za Josefa Ullmanna a rodiče z obou stran   Mk 12, 18-27
Čt. 4. červen sv. František Caracciolo      Mk 12, 28b-34
Pá. 5. červen sv. Bonifác   19.00  Za † Marii a Josefa Jurasovi a živé členy rodiny Opletalovy   Mk 12, 35-37
So. 6. červen sv. Norbert 15.00  Masaryktown ▪ Na poděkování za dar života a prosba o Boží požehnání Mk 12, 38-44
Ne. 7. červen Slavnost Nejsvětější Trojice 11.00  Modlitba křížové cesty            Mt 28, 16-20
POUŤ DO MIDLANDU 13.30  Mše svatá Za poutníky a všechny farníky
Po. 8. červen sv. Medard   Mt 5, 1-12
Út. 9. červen sv. Efrém Sýrský       Mt 5, 13-16
St. 10. červen sv. Maxim     Mt 5, 17-19
Čt. 11. červen Slavnost Těla a krve Páně 19.00   Mk 14,12-16.22-26
Pá. 12. červen sv. Jan z Fakunda 19.00  Za Jozefa Hrehu a jeho rodiče   Mt 5, 27-32
So. 13. červen sv. Antonín z Padovy     Mt 5, 33-37
Ne. 14. červen 11. neděle v mezidobí 10.30  Za Marii a Milana Gajdovi   Mk 4, 26-34
Burlington     15.00  Za farníky  
Po. 15. červen sv. Vít       Mt 5, 38-42
Út. 16. červen sv. Benon     Mt 5, 43-48
St. 17. červen sv. Řehoř Barbarigo 12.00  Za členy rodiny Slívovy    Mt 6, 1-6.16-18
Čt. 18. červen sv. Marina     Mt 6, 7-15
Pá. 19. červen Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova 19.00  Za nemocné       Jan 19, 31-37
So. 20. červen Neposkvrněného srdce Kingston 10.00 Lk 2, 41-51
Panny Marie Ottawa 19.00  Na poděkování a prosba o Boží požehnání
Ne. 21. červen   10.30  Za Alžbětu a Juliuse Klabanovi   Mk 4, 35-41
12. neděle v mezidobí Montreal 11.00  Za † Milunu a Milana Dresslera
  Burlington 15.00    
Po. 22. červen sv. Jan Fisher a Tomáš More   Mt 7, 1-5
Út. 23. červen sv. Josef Cafasso       Mt 7, 6.12-14
St. 24. červen Slavnost Narození sv. Jana Křtitele     Lk 1, 57-66.80
Čt. 25. červen sv. Vilém     Mt 7, 21-29
Pá. 26. červen sv. Jan a Pavel 19.00  Za sourozence a jejich rodiny   Mt 8, 1-4
So. 27. červen sv. Cyril Alexandrijský       ADORACE 12.00  Za † Josefa a Jaroslava Kytlovi a živé členy rodiny Kytlové a Tiché   Mt 8, 5-17
Ne. 28. červen 13. neděle v mezidobí 10.30 Za † Jiřího a Marii Matějovicovi a † Františka a Františku Jonáškovi  Mk 5, 21-43
Burlington 15.00  
Po. 29. červen Slavnost sv. Petra a Pavla     Mt 16, 13-19
Út. 30. červen sv. prvomučedníci římští     Mt 8, 23-27


Underscore.gif
Ale i kdybych měl skropit krví oběť a službu, kterou Bohu přináším, totiž vaši víru, raduji a spoluraduji se s vámi se všemi; [F 2,17]