TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Toronto
Ostatní
Kalendář 8/20
Kalendář 7/20
Kalendář 6/20
Kalendář 5/20
Kalendář 4/20
Kalendář 3/20
Kalendář 2/20
Kalendář 1/20
Kalen. 12/19
Kalen. 11/19
Kalen. 10/19
Kalendář 9/19
Kalendář 8/19
Kalendář 7/19
Kalendář 6/19
Kalendář 5/19
Kalendář 4/19
Kalendář 3/19
Kalendář 2/19
Kalendář 1/19
Kalen. 12/18
Kalen. 11/18
Kalen. 10/18
Kalendář 9/18
Kalendář 8/18
Kalendář 7/18
Kalendář 6/18
Kalendář 5/18
Archív...
DATUM SVÁTKY CÍRKEVNÍ ÚMYSL MŠE SVATÉ EVANGELIUM
Pá. 26. červen sv. Jan a Pavel 19.00  Za sourozence a jejich rodiny Mt 8, 1-4
So. 27. červen sv. Cyril Alexandrijský    ADORACE 12.00  Za † Josefa a Jaroslava Kytlovi a živé členy rodiny Kytlové a Tiché Mt 8, 5-17
Ne. 28. červen 13. neděle v mezidobí 10.30  Za † Jiřího a Marii Matějovicovi a Františka a Františku Jonáškovi  Mk 5, 21-43
Burlington 15.00  
Po. 29. červen Slavnost sv. Petra a Pavla     Mt 16, 13-19
Út. 30. červen sv. prvomučedníci římští     Mt 8, 23-27
St. 1. červenec sv. Theobald   Mt 8, 28-34
Čt. 2. červenec sv. Ota   Mt 9, 1-8
Pá. 3. červenec Svátek sv. Tomáše, apoštola 19.00  Za Emilii a Václava Peřinovi Jan 20, 24-29
So. 4. červenec sv. Prokop   15.00  Masaryktown Za obnovení víry našich národů          Mt 9, 14-17
Ne. 5. červenec Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 10.30  Za rodiče Hyklovi a Tlučkovi         Lk 10, 1-9
Burlington   15.00  
Po. 6. červenec sv. Marie Gorettiová   Mt 9, 18-26
Út. 7. červenec sv. Wilibald     Mt 9, 32-38
St. 8. červenec sv. Kilián     Mt 10, 1-7
Čt. 9. červenec sv. Veronika Giulianiová     Mt 10, 7-15
Pá. 10. červenec sv. Amálie 19.00  Za nemocné   Mt 10, 16-23
So. 11. červenec Svátek sv. Benedikta     Mt 19, 27-29
Ne. 12. červenec 15. neděle v mezidobí 10.30 Za rodiče Dulovi a syna Josefa     Za
Burlington     15.00    
Po. 13. červenec sv. Jindřich        Mt 10, 34-11,1
Út. 14. červenec bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis     Mt. 11, 20-24
St. 15. červenec sv. Bonaventura   Mt 11, 25-27
Čt. 16. červenec Panna Maria Karmelská 19.00  Na poděkování za dar života Mt 11, 28-30
Pá. 17. červenec sv. Česlav a Hyacint 19.00  Prosba za Boží požehnání pro Parise      Mt 12, 1-8
So. 18. červenec sv. Emilián   Mt 12, 14-21
Ne. 19. červenec 16. neděle v mezidobí 10.30  Za Dr. Přemysla Pelnáře  Mk 6, 30-34
Burlington 15.00    
Po. 20. červenec sv. Eliáš   Mt 12, 38-42
Út. 21. červenec sv. Vavřinec z Brindisi     Mt 12, 46-50
St. 22. červenec sv. Marie Magdaléna     Jan 20,1.11-18
Čt. 23. červenec sv. Brigita     Jan 15, 1-8
Pá. 24. červenec sv. Kristina 19.00  Za Jarmilu Formánkovou   Mt 13, 18-23
So. 25. červenec Svátek sv. Jakuba, apoštola ADORACE  12.00  Za Josefa a Danu Varmužovi   Mt 20, 20-28
             za Ádu Kálalovou a Marii Cimburovou
Ne. 26. červenec 17. neděle v mezidobí 10.30  Za † Oldřicha Hladíka a † rodiče Boženu a Oldřicha Hladíkovi  Jan 6, 1-15
Burlington 15.00  
Po. 27. červenec sv. Gorazd a druhové     Mt 13, 31-35
Út. 28. červenec sv. Nazarius a Celsus     Mt 13, 36-43
St. 29. červenec sv. Marta       Mt 13, 44-46
Čt. 30. červenec sv. Petr Chryzolog     Mt 13.47-53
Pá. 31. červenec sv. Ignác z Loyoly 19.00  Za farníky Mt 13, 54-58


Underscore.gif
a to především ty, kdo se svévolně ženou za poskvrňujícími vášněmi a pohrdají každou autoritou. Jsou to drzí opovážlivci; nechvějí se před nadpozemskými mocnostmi a rouhají se jim. [2P 2,10]