TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Toronto
Ostatní
Kalendář 8/20
Kalendář 7/20
Kalendář 6/20
Kalendář 5/20
Kalendář 4/20
Kalendář 3/20
Kalendář 2/20
Kalendář 1/20
Kalen. 12/19
Kalen. 11/19
Kalen. 10/19
Kalendář 9/19
Kalendář 8/19
Kalendář 7/19
Kalendář 6/19
Kalendář 5/19
Kalendář 4/19
Kalendář 3/19
Kalendář 2/19
Kalendář 1/19
Kalen. 12/18
Kalen. 11/18
Kalen. 10/18
Kalendář 9/18
Kalendář 8/18
Kalendář 7/18
Kalendář 6/18
Kalendář 5/18
Archív...
DATUM SVÁTKY CÍRKEVNÍ ÚMYSL MŠE SVATÉ EVANGELIUM
Pá. 31. červenec sv. Ignác z Loyoly 19.00  Za farníky   Mt 13, 54-58
So. 1. srpen sv. Alfons z Liguori   Mt 14, 1-12
Ne. 2. srpen 18. neděle v mezidobí 10.30  Za Jaroslava Kytla Jan 6, 24-35
Burlington 15.00  
Po. 3. srpen sv. Lydie     Mt 14, 13-21
Út. 4. srpen sv. Jan Maria Vianney     Mt 14, 22-36
St. 5. srpen Posvěcení římské baziliky Panny Marie Mt 15, 21-28
Čt. 6. srpen Svátek Proměnění Páně 19.00  Za nemocné Mt 17, 1-9
Pá. 7. srpen sv. Kajetán, sv. Sixtus II. a druhové  19.00  Za † Josefa Ullmanna a rodiče z obou stran Mt 16, 24-28
So. 8. srpen sv. Dominik     Mt 17, 14-20
Ne. 9. srpen 19. neděle v mezidobí 10.30  Za uzdravení nemocné osoby   Jan 6, 41-51
Burlington   15.00  
Po. 10. srpen Svátek sv. Vavřince   Jan 12, 24-26
Út. 11. srpen sv. Klára       Mt 18,1-5.10.12-14
St. 12. srpen sv. Jana Františka de Chantal     Mt 18, 15-20
Čt. 13. srpen sv. Poncián a Hippolyt, sv. Jan Berchmans Mt 18, 21-19,1
Pá. 14. srpen sv. Maxmilián Kolbe 19.00  Za členy rodiny Slívovy Mt 19, 3-12
So. 15. srpen Slavnost Nanebevzetí Panny Marie Lk 1, 39-56
Ne. 16. srpen 20. neděle v mezidobí 10.30  Za farníky Jan 6, 51-58
Burlington     15.00   
Po. 17. srpen sv. Myron     Mt 19, 16-22
Út. 18. srpen sv. Helena     Mt 19, 23-30
St. 19. srpen sv. Jan Eudes   Mt 20, 1-16a
Čt. 20. srpen sv. Bernard     Mt 22, 1-14
Pá. 21. srpen sv. Pius X. Mše sv. se nekoná ! Mt 22, 34-40
So. 22. srpen Panna Maria Královna   Mt 23, 1-12
Ne. 23. srpen 21. neděle v mezidobí 10.30  Za a živé členy rodiny Hofmanovy a Lerchovy   Jan 6, 60-69
Burlington 15.00    
Po. 24. srpen Svátek sv. Bartoloměje     Jan 1, 45-51
Út. 25. srpen sv. Ludvík, sv. Benedikt a druhové Mt 23, 23-26
St. 26. srpen ct. Martin Středa     Mt 23, 27-32
Čt. 27. srpen sv. Monika     Mt 24, 42-51
Pá. 28. srpen sv. Augustin 19.00  Na daný úmysl Mt. 25, 1-13
So. 29. srpen Umučení sv. Jana Křtitele ADORACE  12.00  za všechny krajanské komunity v Kanadě Mk 6, 17-29
Ne. 30. srpen 22. neděle v mezidobí 10.30  Na poděkování a prosba o Boží požehnání   Mk7,1-8.14-15.21-23
Burlington 15.00  
Po. 31. srpen sv. Rajmund     Lk 4, 16-30


Underscore.gif
Jaký by jinak mělo smysl to, že se někteří dávají křtít za mrtvé? Jestliže mrtví vůbec nevstanou, proč se za ně dávají křtít? [1K 15,29]